profesisonsbacheloruddannelsen til sygeplejerske
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte.

Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som sygeplejerske har du et bredt arbejdsområde og flere muligheder for at specialisere dig. Uddannelsen indeholder såvel medicinske fag som psykologiske fag og foregår som en vekslen mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning, der tilsammen varer 3½ år. Den kliniske undervisning varer i alt 1½ år.

Du lærer at give professionel sygepleje og at forholde dig kritisk analyserende til dine opgaver. Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på fx et hospital.

Undervisningen er tilrettelagt over 14 undervisningsmoduler svarende til 7 semestre.

Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. I arbejder med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb og ser på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Herudover får du undervisning i sundhedsvidenskabelige fag, fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode, i naturvidenskabelige fag som biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi, i humanistiske fag, fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik samt i samfundsvidenskabelige fag, fx sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Den kliniske undervisning er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Her bliver der fokuseret på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Der bliver endvidere lagt vægt på din egen faglige og personlige udvikling.

Den kliniske undervisning finder sted på afdelinger i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet. Det er også muligt at søge udveksling til udlandet noget af tiden på godkendte institutioner.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde og gruppearbejde. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og kliniske studier ved godkendte kliniske uddannelsessteder. Der vil være en del selvstudie.

E-læring/e-learning: Ved flere sygeplejerskeuddannelser har du mulighed for at gennemføre uddannelsen via internettet som netbaseret undervisning. Det har du bl.a. mulighed for i Hillerød, Slagelse og Viborg. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne anvender forskellige betegnelser bl.a. sygeplejerske som e-læring, e-learning, netbaseret undervisning, fjernstudie og fjernundervisng.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Hjørring, Horsens, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

De teoretiske og kliniske moduler bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Uddannelsen indeholder i alt 5 eksterne prøver.

Du afslutter med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve. I projektet skal du selvstændigt behandle en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.

Bemærk: Fag, som er specikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen Metropol
Sygeplejerskeuddannelsen, Diakonissestiftelsen9,57,8
Sygeplejerskeuddannelsen, Kbh.7,06,0
Prof.højskolen UCC
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (sommer)6,86,1
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, netbaseret (sommer)6,65,8
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (vinter)5,34,7
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejerske, RønneAlle optaget-
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde (sommer)7,46,2
Campus Roskilde (vinter)6,15,4
Campus Slagelse (sommer)7,05,7
Campus Slagelse (vinter)5,95,0
Campus Slagelse, e-læring (sommer)5,03,4
Campus Slagelse, e-læring (vinter)4,53,0
Campus Næstved (sommer)6,85,2
Campus Næstved (vinter)5,44,7
Nykøbing F (sommer)6,34,2
Nykøbing F (vinter)4,02,5
Prof.højskolen Lillebælt University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Odense7,96,2
Professionshøjskolen Lillebælt, Svendborg6,86,2
Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle6,55,8
   
PH UC Syddanmark
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg5,44,7
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg6,45,7
Prof.højskolen VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro6,96,2
Sygeplejerskeuddannelsen, Thisted8,05,7
Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus8,88,2
Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg7,76,6
Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens7,25,8
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg, e-læring (sommer)6.45,6
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg7,16,9
Sygeplejerskeuddannelsen, Randers7,36,5
Prof.højskolen University College Nordjylland
Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg7,96,5
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring6,36,1
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Prof.højskolen Metropol
Diakonissestiftelsen1.1512958620
Sygeplejerskeuddannelsen, Kbh.2.4141.119846160
Prof.højskolen UCC
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød72916014237
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, netbaseret21180365
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejerske, Rønne5224340
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde (sommer)9952259023
Campus Roskilde (vinter)586726018
Campus Slagelse (sommer)44196309
Campus Slagelse (vinter)28328258
Campus Slagelse, e-læring (sommer)231876521
Campus Slagelse, e-læring (vinter)14134268
Campus Næstved (sommer)387914313
Campus Næstved (vinter)272373210
Nykøbing F (sommer)19562356
Nykøbing F. (vinter)1019207
Prof.højskolen Lillebælt University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Odense1.00440821620
Professionshøjskolen Lillebælt, Svendborg4121127810
Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle80125717016
PH UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg31113712010
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg42817912520
Prof.højskolen VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro3541398821
Sygeplejerskeuddannelsen, Thisted14255238
Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus1.46265528240
Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg6901169016
Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens521846015
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg563163897
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg, e-læring (sommer)15640204
Sygeplejerskeuddannelsen, Randers6031449120
Prof.højskolen University College Nordjylland
Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg93336519230
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring4701431304

 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du finde arbejde på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Der er også jobmuligheder i fx Arbejdstilsynet og Bedriftssundhedstjenesten.

For sygeplejersker er der gode muligheder for arbejde i udlandet – enten som udsendte med fx humanitære organisationer eller som fastansatte ved udenlandske hospitaler.

Mere uddannelse

Hvis du videreuddanner dig, har du gode muligheder for at få ansættelse som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske, sundhedsplejerske eller som underviser på sygeplejeskolerne.

Du kan vælge en specialuddannelse til enten anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske), intensivsygeplejerske, psykiatrisk sygepleje eller hygiejnesygeplejerske.

Se også om den 1-årige uddannelse til stråleterapeut i bekendtgørelsen om uddannelsen.

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Du har desuden mulighed for at læse videre med en kandidatuddannelse i sygepleje, sundhedsfaglig kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 29

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.