profesisonsbacheloruddannelsen til sygeplejerske
Professionsbacheloruddannelse

Sygeplejerske

På uddannelsen til sygeplejerske lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Sygeplejerske
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller fire enkeltfag + erhvervserfaring eller social- og sundhedsuddannelsen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller. Ligeledes lærer du håndteringen af begreber som død, angst og smerte.

Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som sygeplejerske har du et bredt arbejdsområde og flere muligheder for at specialisere dig. Uddannelsen indeholder såvel medicinske fag som psykologiske fag og foregår som en vekslen mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning, der tilsammen varer 3½ år. Den kliniske undervisning varer i alt 1½ år.

Du lærer at give professionel sygepleje og at forholde dig kritisk analyserende til dine opgaver. Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på fx et hospital.

Undervisningen er tilrettelagt over 14 undervisningsmoduler svarende til 7 semestre.

Hovedfaget i den teoretiske undervisning er sygeplejefaget, der blandt andet omfatter sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, kliniske metoder i sygeplejen m.m. I arbejder med fænomener som smerte, angst, død, sorg og håb og ser på sygeplejerskens rolle i forhold til patienter og pårørende i de situationer, hvor disse fænomener optræder.

Herudover får du undervisning i sundhedsvidenskabelige fag, fx folkesundhedsvidenskab, sygdomslære samt videnskabsteori og forskningsmetode, i naturvidenskabelige fag som biokemi, mikrobiologi og anatomi og fysiologi, i humanistiske fag, fx psykologi, kommunikation, filosofi og etik samt i samfundsvidenskabelige fag, fx sociologi og antropologi, organisation og ledelse samt jura.

Den kliniske undervisning er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Her bliver der fokuseret på menneskets oplevelser, vilkår og handlinger i forbindelse med sundhed og sygdom og på forholdet mellem patient og sygeplejerske. Der bliver endvidere lagt vægt på din egen faglige og personlige udvikling.

Den kliniske undervisning finder sted på afdelinger i sygehusvæsenet og i social- og sundhedsvæsenet uden for sygehusvæsenet. Det er også muligt at søge udveksling til udlandet noget af tiden på godkendte institutioner.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde og gruppearbejde. Praktiske øvelser sker på demonstrationsstuer og kliniske studier ved godkendte kliniske uddannelsessteder. Der vil være en del selvstudie.

E-læring/e-learning: Ved flere sygeplejerskeuddannelser har du mulighed for at gennemføre uddannelsen via internettet som netbaseret undervisning. Det har du bl.a. mulighed for i Hillerød, Slagelse og Viborg. Se uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Vær opmærksom på, at uddannelsesstederne anvender forskellige betegnelser bl.a. sygeplejerske som e-læring, e-learning, netbaseret undervisning, fjernstudie og fjernundervisng.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sygepleje. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Nursing.

Uddannelsen foregår på Bornholm, i Esbjerg, Frederiksberg, Hillerød, Hjørring, Horsens, Holstebro, Nykøbing Falster, Næstved, København, Roskilde, Odense, Randers, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Merit for social- og sundhedsassistenter: Hvis du er social- og sundhedsassistent, uddannet efter bekendtgørelsen fra 2001, har du krav på en meritvurdering. Du skal have bestået dansk C, naturfag D og engelsk D. I den individuelle meritvurdering indgår også klinisk erfaring efter endt uddannelse. Du skal søge merit på den uddannelsesinstitution, hvor du søger uddannelsen.

Eksamen

De teoretiske og kliniske moduler bliver bedømt ved interne eller eksterne prøver. Uddannelsen indeholder i alt 5 eksterne prøver.

Du afslutter med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig prøve. I projektet skal du selvstændigt behandle en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A. Desuden enten samfundsfag C eller psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02. Derudover 9 måneders erhvervserfaring.

Bemærk: Fag, som er specikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen Metropol
Sygeplejerskeuddannelsen, Diakonissestiftelsen9,38,2
Sygeplejerskeuddannelsen, Kbh.7,26,1
Prof.højskolen UCC
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (sommer)7,16,7
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (vinter)5,75,4
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, e-læring (sommer)5,54,5
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejerske, Rønne5,04,2
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde (sommer)7,35,9
Campus Roskilde (vinter)6,45,5
Campus Slagelse (sommer)8,05,6
Campus Slagelse (vinter)6,65,7
Campus Slagelse, e-læring (sommer)5,44,3
Campus Slagelse, e-læring (vinter)4,64,2
Campus Næstved (sommer)6,95,4
Campus Næstved (vinter)5,95,4
Nykøbing F (sommer)6,15,1
Nykøbing F (vinter)5,25,0
Prof.højskolen Lillebælt University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Odense7,97,1
Professionshøjskolen Lillebælt, Svendborg6,96,7
Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle6,86,1
   
PH UC Syddanmark
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg5,55,3
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg6,15,3
Prof.højskolen VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro6,65,5
Sygeplejerskeuddannelsen, Thisted6,85,3
Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus9,18,5
Sygeplejerskeuddannelsen, e-læring, Aarhus6,65,9
Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg7,16,5
Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens6,96,2
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg6,15,5
Sygeplejerskeuddannelsen, Randers7,26,6
Prof.højskolen University College Nordjylland
Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg8,26,8
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring6,35,7
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Prof.højskolen Metropol
Diakonissestiftelsen11122768613
Sygeplejerskeuddannelsen, Kbh.2.5311234886170
Prof.højskolen UCC
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (sommer)8961647412
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød (vinter)6918510420
Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød, netbaseret2681193010
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejerske, Rønne16450325
Prof.højskolen Sjælland University College
Campus Roskilde (sommer)10892249415
Campus Roskilde (vinter)710806318
Campus Slagelse (sommer)541114329
Campus Slagelse (vinter)39336284
Campus Slagelse, e-læring (sommer)3231106720
Campus Slagelse, e-læring (vinter)186372810
Campus Næstved (sommer)472954510
Campus Næstved (vinter)35033357
Nykøbing F (sommer)19958378
Nykøbing F. (vinter)20633235
Prof.højskolen Lillebælt University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Odense116947121620
Professionshøjskolen Lillebælt, Svendborg5351047613
Sygeplejerskeuddannelsen, Vejle92726617812
PH UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev
Sygeplejerskeuddannelsen, Sønderborg40115412012
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg46815912020
Prof.højskolen VIA University College
Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro3901298822
Sygeplejerskeuddannelsen, Thisted12454238
Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus154964725240
Sygeplejerskeuddannelsen, e-læring, Aarhus25951305
Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg6971059014
Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens587996015
Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg52812810312
Sygeplejerskeuddannelsen, Randers6511289116
Prof.højskolen University College Nordjylland
Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg99736619230
Sygeplejerskeuddannelsen, Hjørring47712313120

 

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som sygeplejerske kan du finde arbejde på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Der er også jobmuligheder i fx Arbejdstilsynet og Bedriftssundhedstjenesten.

For sygeplejersker er der gode muligheder for arbejde i udlandet – enten som udsendte med fx humanitære organisationer eller som fastansatte ved udenlandske hospitaler.

Mere uddannelse

Hvis du videreuddanner dig, har du gode muligheder for at få ansættelse som afdelingssygeplejerske, oversygeplejerske, sundhedsplejerske eller som underviser på sygeplejeskolerne.

Du kan vælge en specialuddannelse til enten anæstesisygeplejerske (narkosesygeplejerske), intensivsygeplejerske, psykiatrisk sygepleje eller hygiejnesygeplejerske.

Se også om den 1-årige uddannelse til stråleterapeut i bekendtgørelsen om uddannelsen.

Du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en af de sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Du har desuden mulighed for at læse videre med en kandidatuddannelse i sygepleje, kandidatuddannelse i klinisk sygeplejesundhedsfaglig kandidatuddannelse eller kandidatuddannelsen i klinisk videnskab og teknologi.

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse. Se mere om diakonuddannelsen.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 30

Pia Bro Nielsen er 51 år og uddannet sygeplejerske. Hun arbejder som hjemmesygeplejerske i...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.