Patient, hånd med venflon
Andre uddannelser

Anæstesisygeplejerske

Specialuddannelsen i anæstesisygepleje kvalificerer dig til at bedøve, smertebehandle og overvåge patienter under operation.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje
Varighed:
2 år
ECTS:
90
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

Som anæstesisygeplejerske overvåger og behandler du livsvigtige funktioner som vejrtrækning og ilttilførsel, mens patienten er i narkose.

Uddannelsen foregår primært på en anæstesiafdeling, hvor du er ansat i en uddannelsesstilling, mens du tager uddannelsen.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at give anæstesi (bedøvelse), yde smertebehandling og betjene det udstyr, du skal bruge til at overvåge patienten under operationen. Du bliver også kvalificeret til at deltage i behandling af hjertestop og til at ledsage patienter under sygetransporter. Uddannelsen forbereder dig til at indgå i det tværfaglige samarbejde på en anæstesiafdeling, arbejde med koordinering og undervisning.

Opbygning

Uddannelsen indeholder 4 kliniske (praktiske) perioder, som foregår på anæstesiologiske afdelinger:

1. kliniske periode: Her får du viden om og forståelse for de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med ukomplicerede anæstesiforløb og varetager gradvist en række almindelige kliniske opgaver.

2. kliniske periode: Her anvender du din viden om og forståelse for de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med udvalgte og akutte anæstesiforløb og varetager en række almindelige kliniske opgaver.

3. kliniske periode: Her lærer du at analysere og udføre sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med komplekse anæstesiforløb med stigende sværhedsgrad og selvstændighed og varetager et bredt udsnit af kliniske opgaver.

4. kliniske periode: Her lærer du at vurdere og udføre sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med anæstesiforløb, så du bliver i stand til at varetage størstedelen af de kliniske opgaver.

I uddannelsen indgår seks ugers praktik på en opvågningsenhed og mindst seks uger på en anden anæstesiologisk enhed.

Den teoretiske uddannelse består af:

  • To timers teoretisk undervisning ugentligt i klinisk praksis
  • Et teoriforløb af ca. 200 timers varighed

Uddannelsens struktur kan variere på de enkelte uddannelses- og praktiksteder.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave, som skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes hos de forskellige regioner. Læs mere om uddannelsen på de enkelte regioners hjemmesider:

Titel

En fuld specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje giver titlen anæstesisygeplejerske.

Den engelske titel er Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA). 

Varighed

Uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudier (90 ECTS), som finder sted under en to-årig fuldtidsansættelse. Den skal være afsluttet inden for 4 år efter påbegyndelse.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb
  • Ansættelse i en to-årig uddannelsesstilling

Uddannelsesstillingerne bliver blandt andet slået op på regionernes hjemmesider.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som anæstesisygeplejerske finder du fx arbejde på en anæstesiologisk afdeling på et hospital.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Få mere at vide

Du kan læse mere om efter- og videreuddannelse for sygeplejersker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside:

Mulige job

Inspiration

For at blive anæstesisygeplejerske skal man først uddannes til sygeplejerske. Derefter skal man...

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.