Andre uddannelser

Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, der ønsker at behandle borgere i eget hjem.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i borgernær sygepleje
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En sygeplejerske med speciale i borgernær sygepleje varetager sygdomsforesbyggelse og behandling af komplicerede sygdomsforløb i patientens eget hjem.

Uddannelsen henvender sig blandt andet til sygeplejersker, der arbejder i den kommunale sygepleje eller hos en praktiserende læge. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har teoretisk viden og en klinisk del, hvor du lærer at yde sygepleje til ældre borgere, borgere med kroniske sygdomme, borgere med psykiske lidelser og/eller misbrug. At inddrage eventuelle pårørende er også en del af undervisningen. Du kan både arbejde med rehabilitering af borgere og med tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom.

Uddannelsen kvalificerer dig også til at varetage koordinerende opgaver, tværfagligt samarbejde og kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning af kolleger.

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Opbygning

Uddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  1. Kliniske kompetencer, som består af 6 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.
  2. Organisatoriske kompetencer, som består af 3 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.
  3. Kvalitetsudvikling og forankring af ny viden, som består af 3 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.

En stor del af uddannelsen foregår på den studerendes eget ansættelsessted som klinisk uddannelse med kortere uddannelsesophold på fx hospitalsafsnit eller hos en almen praktiserende læge.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på et godkendt uddannelsessted.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en prøve, som omhandler et sygeplejefagligt, klinisk problem indenfor dit arbejdsområde og som bedømmes efter 7 trins-skalaen ved en ekstern prøve.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på borgernær sygepleje skal du have: 

  • en dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller
  • en dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau 

Du skal desuden have:

  • en dansk autorisation som sygeplejerske
  • en aftale med din arbejdsgiver om at deltage i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
  • mindst 2 års erhvervserfaring (fuldtid) som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for et andet relevant område

Varighed

Uddannelsen varer 40 uger (60 ECTS) fordelt over et år og veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk (praktisk) uddannelse.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil di arbejdsplads ofte være i hjemmesygeplejen i kommuner og hos alment praktiserende læger.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health og Master i sundhedsfremme.

Få mere at vide

Du kan læse mere om uddannelsen på hos Kommunernes Landsforening (KL) og på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider.

Læs mere om uddannelsen på kl.dk.