Andre uddannelser

Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker med fokus på at varetage sygdomsforløb i patients eget hjem.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i borgernær sygepleje
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En sygeplejerske med speciale i borgernær sygepleje varetager komplicerede sygdomsforløb i patientens eget hjem såvel som sygdomsforebyggelse.

Uddannelsen er blandt andet målrettet dig, der arbejder som sygeplejerske i den kommunale sygepleje eller hos en praktiserende læge. Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du specialiseret teoretisk viden såvel som kliniske færdigheder til at yde sygepleje til ældre borgere, borgere med kroniske sygdomme, borgere med psykiske lidelser og/eller misbrug samt redskaber til at inddrage pårørende. Du kan både arbejde med rehabilitering af borgere såvel som tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom.

Derudover forbereder uddannelsen dig på at varetage koordinerende opgaver og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde samt kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning af kolleger.

Uddannelsen varer 40 uger (60 ECTS) fordelt over et år og veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk (praktisk) uddannelse.

Uddannelsen består af tre uddannelsesafsnit:

  • Uddannelsesafsnit 1: Kliniske kompetencer, som består af 6 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.
  • Uddannelsesafsnit 2: Organisatoriske kompetencer, som består af 3 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.
  • Uddannelsesafsnit 3: Kvalitetsudvikling og forankring af ny viden, som består af 3 måneders kombineret klinisk og teoretisk uddannelse.

En stor del af uddannelsen foregår på den studerendes eget ansættelsessted som klinisk uddannelse med kortere uddannelsesophold på fx hospitalsafsnit eller hos en almen praktiserende læge.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på et godkendt uddannelsessted.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en prøve, som omhandler et sygeplejefagligt, klinisk problem indenfor dit arbejdsområde og som bedømmes efter 7 trins-skalaen ved en ekstern prøve.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje skal du opfylde følgende betingelser: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau 

eller

  • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau 

Samt:

  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Aftale med din arbejdsgiver om at deltage i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen.
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for relevant område

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje finder du blandt andet beskæftigelse i hjemmesygeplejen i kommuner og hos alment praktiserende læger.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health og Master of Public Administration.

Få mere at vide

Du kan læse mere om uddannelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider.