Borgernærsygeplejerske hjælper borger i eget hjem
Andre uddannelser

Borgernær sygepleje

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, der ønsker at behandle borgere i eget hjem.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i borgernær sygepleje
Varighed:
1 år
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En sygeplejerske med speciale i borgernær sygepleje varetager forebyggelse af sygdom og behandling af komplicerede sygdomsforløb i patientens eget hjem.

Uddannelsen henvender sig blandt andet til sygeplejersker, der arbejder i den kommunale sygepleje eller hos en praktiserende læge. 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har teoretisk viden og en klinisk del, hvor du lærer at yde sygepleje til ældre borgere, borgere med kroniske sygdomme, borgere med psykiske lidelser og/eller misbrug. En del af undervisningen handler også om at inddrage eventuelle pårørende. Du kan både arbejde med rehabilitering af borgere og med tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom.

Uddannelsen kvalificerer dig også til at varetage koordinerende opgaver, tværfagligt samarbejde og kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning af kolleger.

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Opbygning

Uddannelsen består af 3 uddannelsesperioder, der alle er kombineret klinisk og teoretisk undervisning:

  1. Kliniske kompetencer. Varighed: 6 måneder
  2. Organisatoriske kompetencer. Varighed: 3 måneder
  3. Kvalitetsudvikling og forankring af ny viden. Varighed: 3 måneder

En stor del af uddannelsen foregår på den studerendes eget ansættelsessted som klinisk uddannelse med kortere uddannelsesophold på fx hospitalsafsnit eller hos en almen praktiserende læge.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på et godkendt uddannelsessted.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en prøve, som omhandler et sygeplejefagligt, klinisk problem inden for dit arbejdsområde og som bedømmes efter 7-trins-skalaen ved en ekstern prøve.

Uddannelsessteder

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på:

Titel

En fuld specialuddannelse i borgernær sygepleje giver titlen Specialsygeplejerske i Borgernær Sygepleje.

Den engelske titel er Specialist in Community and Primary Health Care Nursing.

Varighed

Uddannelsen varer 40 uger (60 ECTS) fordelt over et år.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på specialuddannelsen i borgernær sygepleje:

  • Dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på professionsbachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau 
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • En aftale med din arbejdsgiver om at deltage i teoriundervisningen og om systematisk og vejledt klinisk uddannelse under specialuddannelsen
  • Mindst 2 års erhvervserfaring (fuldtid) som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for et andet relevant område

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil din arbejdsplads ofte være i hjemmesygeplejen i kommuner og hos alment praktiserende læger.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx: