Master i sundhedsfremme
Masteruddannelse

Master i sundhedsfremme

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af sundhedsfremme i forvaltninger, institutioner, virksomheder og lokalsamfund.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsfremme
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende tiltag ud fra et inkluderende og demokratisk perspektiv, og arbejder bl.a. med borgerinddragelse, empowerment og aktionsforskning,

Uddannelsens målgruppe er ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse på kommunalt og regionalt plan, fx inden for social- eller sundhedssektoren.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med ulighed i sundhed, ressourcemobilisering, sektor-koordinering og andre centrale begreber og tiltag, som har betydning for at arbejdet med sundhedsfremme lykkes.

Du lærer om forebyggelse og sundhedsfremme for en bred målgruppe især med fokus på måder, der reducerer uligheden i sundhed. Uddannelsen sigter mod tværfagligt samarbejde og har både sundhedsfagligt og socialvidenskabeligt indhold.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. viden om sammenhænge mellem på den ene side miljø, sociale forhold og kultur og på den anden side sygdom og sundhed. Du får også indsigt i sundheds- og socialpolitiske strategier i sundhedsfremme.

Opbygning

Masteruddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS-point og et semesters varighed. Alle uddannelseselementerne er obligatoriske.

Undervisningen

Undervisningen er problemorienteret og veksler mellem weekendseminarer, projektarbejde og hjemmestudier. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i sundhedsfremme.

Den engelske betegnelse er Master of Health Promotion.

Eksamen

Der afholdes skriftlige og mundtlige prøver i løbet af uddannelsen. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 moduler:

1. semester​

 • Ulighed i sundhed (7,5 ECTS)
 • Metoder og videnskabsteori (7,5 ECTS)

2. semester

 • Projektarbejde med en selvvalgt problemstilling (10 ECTS)
 • Valgfag: Sundhedsøkonomi, forebyggelse, kommunale og regionale indsatser (5 ECTS)
  eller
 • Rusmiddelpolicy og skadesreduktion (5 ECTS)

3. semester

 • Intervention, inddragelse og samarbejde (5 ECTS)
 • Analysemetoder, metodologi og videnskabsteori i forskning i sundhedsfremme (5 ECTS)
 • Valgfag:  Ledelse, teknologi og evaluering (5 ECTS) eller
 • Inddragelse der virker (5 ECTS) eller
 • Et valgfag fra Masteruddannelsen i Projekt- og Forandringsledelse (5 ECTS)

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område.
 • Professionsbacheloruddannelse: ygeplejerske, ernæring og sundhed, fysioterapeut, ergoterapeut, folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut eller jordemoder.
 • Relevant diplomuddannelse inden for det pædagogiske eller social- eller sundhedsfaglige område. 

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Relevant arbejde er i dette tilfælde arbejde med forebyggelse, rehabilitering eller sundhedsfremme.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 88.000 kr. Et semester ca. 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse