Master i sundhedsfremme
Masteruddannelse

Master i sundhedsfremme

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af sundhedsfremme i forvaltninger, institutioner, virksomheder og lokalsamfund.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsfremme
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende tiltag ud fra et inkluderende og demokratisk perspektiv, og arbejder bl.a. med borgerinddragende metoder, empowerment og aktionsforskning,

Uddannelsens målgruppe er ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse på kommunalt og regionalt plan, fx inden for social- eller sundhedssektoren.  

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med ulighed i sundhed, in- og eksklusion, ressourcemobilisering, sektor-koordinering og andre centrale begreber og tiltag, som har betydning for at arbejdet med sundhedsfremme lykkes.

Uddannelsen giver kompetencer til at udvikle, lede og gennemføre praktiske sundhedsfremmeprojekter. Du får også kompetencer til at planlægge og gennemføre forsknings- og evalueringsprojekter vedrørende ulighed i sundhed, borger/brugerinddragelse i sundhedsfremme samt ny teknologi i sundhed og sundhedsfremme.

Du lærer om forebyggelse og sundhedsfremme for en bred målgruppe især med fokus på måder, der reducerer uligheden i sundhed. Uddannelsen sigter mod tværfagligt samarbejde og har både sundhedsfagligt og socialvidenskabeligt indhold.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. viden om sammenhænge mellem på den ene side miljø, sociale forhold og kultur og på den anden side sygdom og sundhed. Du får også indsigt i sundheds- og socialpolitiske strategier i sundhedsfremme.

Uddannelsen består af fire moduler: Ulighed i sundhed, Rssourcemobilisering i sundhedsfremmme, Ledelse, intervention og samarbejde i sundhedsfremme og dit masterprojekt.

Undervisningen er problemorienteret og tilrettelægges som en kombination af seminarer og arbejde i projektgrupper.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes skriftlige og mundtlige prøver i løbet af uddannelsen. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af i alt 4 moduler:

  1. Ulighed i sundhed har fokus på sundhed og sygdom set i et samfundsmæsssigt perspektiv, fx i forhold til arbejds- og boligmiljø, til sociale forhold samt i forhold til kulturelle normer.
  2. Ressourcemobilisering i sundhedsfremme - i interventioner og brugerperspektiver. Andet modul ser nærmere på faglige, politiske, professionelle og pædagogiske aspekter af sundhedsfremme. 
  3. Ledelse, intervention og samarbejde i sundhedsfremme
    Modul 3 har fokus på sundhedsfremmende initiativer, der kan bidrage til reduktion af ulighed.
  4. Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område.
  • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, ernæring og sundhed, fysioterapeut, ergoterapeut, folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut eller jordemoder.
  • Relevant diplomuddannelse inden for det pædagogiske eller social- eller sundhedsfaglige område

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant arbejde er i dette tilfælde arbejde med forebyggelse, rehabilitering eller sundhedsfremme.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 88.000 kr. Et semester ca. 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2021
15. december 2022
Master i sundhedsfremme Weekendundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2021
1. juli 2023
Master i sundhedsfremme Weekendundervisning 4000 Roskilde

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse