Professionsbacheloruddannelse

Optometrist

På uddannelsen i optometri lærer du at undersøge synet samt vejlede om forskellige løsninger og behandlinger inden for synskorrektion.

Fakta

Navn:
Optometrist
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav, erhvervsuddannelsen til optometrist eller have bestået 6 specifikke gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at måle og korrigere synet, så du kan hjælpe mennesker til at se klart og tydeligt. Korrektionen kan fx være briller, kontaktlinser eller synstræning.

Du får et indgående kendskab til menneskets visuelle system samt sygdomme med betydning for synet. Du lærer også om sundhed, naturvidenskab, mode og salg.

Som optometrist kan du arbejde i en optikerforretning, i en øjenklinik eller som selvstændig.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at undersøge, behandle og fordybe dig i forskellige problemstillinger inden for synet.

Optometristuddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, måling og korrektion af synsfejl.

Du lærer at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler, udføre synstræning samt at rådgive og vejlede patienten i sit valg af synshjælpemiddel.

Opbygning

Optometristuddannelsen er både teoretisk og praktisk gennem de 3½ år, uddannelsen varer. Der er to kliniske uddannelsesforløb i praktik, der primært foregår i optikerforretninger.

Områder

Uddannelsen indeholder 8 kerneområder:

 • Optometri, hvor du bl.a. lærer om synsundersøgelse og korrektion af synsfejl med fx briller, kontaktlinser, svagsynsoptik eller synstræning
 • Grundlæggende videnskab, hvor du bl.a. lærer om videnskabelige metoder, statistik, epidemiologi, lovgivning og etik
 • Human videnskab, hvor du bl.a. lærer om kemi, biologi, anatomi og fysiologi
 • Optik, hvor du bl.a. lærer om fysik, lysets brydning og fotometri
 • Visuel videnskab, hvor du bl.a. lærer om synets anatomi, fysiologi og neurologi
 • Okulær patologi og farmakologi, hvor du bl.a. lærer om øjensygdomme, diagnostik, behandling og henvisning til anden sundhedsperson
 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor du bl.a. lærer om tilvirkning af synshjælpemidler, kvalitetssikring af hjælpemidlerne og relevant produktkendskab
 • Lovgivning og handel, hvor du bl.a. lærer om relevant sundheds- og autorisationslovgivning, journalføring, patientbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i optometri. Den engelske titel er Bachelor in Optometry (B.Optom.)

Undervisning

Optometristuddannelsen veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning. Der indgår holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser samt praktik/klinisk undervisning.

Der er en del selvstudie og opgaveskrivning både individuelt og i læsegrupper.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

Du er i praktik i sammenlagt 1½ år. Med hjælp og vejledning fra skolen skal du selv finde et egnet praktiksted. Praktikstederne er placeret rundt omkring i Danmark og enkelte i udlandet.

Under uddannelsens praktikperioder er du ansat i og lønnet af praktikvirksomheden. Praktikken kan være ulønnet, hvis den gennemføres i udlandet. 

Eksamen

Der er 14 eksamener, som skal bestås hver for sig. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B, matematik C, biologi C eller bioteknologi A 
 • Anden adgang med 5 eller 6 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk B, matematik C og enten psykologi C eller samfundsfag C. Desuden enten biologi C eller bioteknologi A. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Den tidligere erhvervsuddannelse til optometrist giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider:

Uddannelsen til optometrist foregår i:

Uddannelsen online

Randers: Erhvervsakademi Dania (edania.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen er grundlaget for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at bruge titlen optometrist og praktisere optometri.

Jobmuligheder

De fleste optometrister er ansat i optikerforretninger eller driver selvstændig virksomhed. Et mindre antal ansættes på øjenklinikker i kommuner, regioner, i staten eller hos private øjenlæger samt i produktionsvirksomheder.

Mere uddannelse

En professionsbachelor i optometri giver dig bl.a. mulighed for at videreuddanne dig på kandidatniveau eller med en masteruddannelse:

Læs mere

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information