professionsbacheloruddannelsen til optometrist
Professionsbacheloruddannelse

Optometrist

Uddannelsen i optometri giver dig viden om øjet og synet. Du lærer at undersøge øjet, at foretage synsprøver og at vejlede kunder.

Fakta

Navn:
Optometrist
Varighed:
3½ år, heraf 1½ års praktik
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen samt specifikke adgangskrav, erhvervsuddannelsen til optometrist eller have bestået 6 specifikke gymnasiale enkeltfag
Økonomi:
SU. Løn under praktikdelen

På uddannelsen får du en række fag, som giver dig de nødvendige metodiske og teoretiske redskaber. Du får bl.a. undervisning i svagsynsoptik, kontaktlinser og brillelinser. Du bliver også undervist i visuel videnskab, hvor du lærer om det visuelle systems struktur.

Som optometrist kan du finde arbejde hos en optiker, i en produktionsvirksomhed eller blive selvstændig.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Optometristuddannelsen giver dig både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl. Du lærer også at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler samt at rådgive og vejlede kunden i sit valg af synshjælpemiddel.

Uddannelsen varer 3½ år og er fordelt på 7 semestre. Der er indlagt praktik i uddannelsen.

Uddannelsen indeholder 8 kerneområder:

 • Humanvidenskab, hvor du lærer om kroppens opbygning, sygdomme og psykologi
 • Optometri, hvor du lærer om brillelinsers egenskaber, kontaktlinser og svagsynsoptik
 • Visuel videnskab, hvor du får en forståelse af øjet og det visuelle systems strukturer og funktion samt relationer til resten af kroppen
 • Grundlæggende videnskab, herunder bl.a kemi, biologi og videnskabelig metode
 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor du bl.a. lærer om brilleglasteknologi og kvalitetssikring samt får anden produktkendskab
 • Optik
 • Okulær patologi og farmakologi
 • Lovgivning og handel

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser samt praktik/klinisk undervisning. Der er en del hjemmearbejde og opgaveskrivning, individuelt og i grupper.

Den kliniske undervisning, dvs. praktikken, skaber sammenhæng mellem den teoretiske viden og de praktiske færdigheder. Du er i lønnet praktik i sammenlagt 1½ år. Det foregår på praktiksteder, der er godkendt af skolen.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i optometri. Den engelske titel er Bachelor in Optometry (B.Optom.)

Uddannelsen foregår i København og i Randers. Praktikstederne er placeret rundt omkring i Danmark.

Eksamen

Der er 13 eksamener, som skal bestås hver for sig. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig eksamen.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Erhvervsuddannelsen til optometrist (uddannelsen er nu nedlagt)
 • Anden adgang med 6 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, matematik C og enten biologi C eller bioteknologi A. Desuden enten kemi C, naturfag C eller bioteknologi A samt enten psykologi C eller samfundsfag C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02.

Specifikke adgangskrav: Ved en gymnasial eksamen skal du have bestået engelsk B, matematik C, biologi C og enten kemi C eller bioteknologi A.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse eller de 6 gymnasiale enkeltfag, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen. Under uddannelsens praktikperioder er du ansat i og lønnet af praktikvirksomheden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen er grundlaget for at opnå Sundhedsstyrelsens autorisation til at bruge titlen optometrist og praktisere.

De fleste optometrister er ansat i optikerforretninger eller driver selvstændig virksomhed. Et mindre antal ansættes i regionerne, i staten samt grossist- eller produktionsvirksomheder.

En professionsbachelor i Optometri giver dig bl.a. mulighed for at videreuddanne dig på kandidatniveau, eksempelvis Master of public health, MPH eller kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltansatte i ti brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.