Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse udvider du dine faglige og personlige kompetencer, så du kan varetage nye og specialiserede opgaver.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

En sundhedsfaglig diplomuddannelse kan tages med eller uden uddannelsesretning. 

Uddannelsen henvender sig til ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse, fx sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, jordmødre eller bioanalytikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig indsigt i teori og videnskabelig metode, og du lærer at formidle både praktiske problemstillinger og handlemuligheder for samarbejdspartnere og brugere.

Du udvikler din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Retninger

Du kan vælge at gennemføre uddannelsen med eller uden retning. Vælger du en uddannelsesretning, vil der være retningsspecifikke moduler.

Uanset om du tager uddannelsen med eller uden retning, skal du gennemføre de to obligatoriske moduler.

Opbygning

Uddannelsen uden uddannelsesretning består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Valgfrie moduler (30 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen giver det ret til titlen Sundhedsfaglig diplomuddannelse (SD).

Den engelske betegnelse er Diploma of Health. 

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Disse moduler er fælles for den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Valgfrie moduler

 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS)
 • Kommunikation (5 ECTS)
 • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 ECTS)
 • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 ECTS)
 • Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler for op til 30 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Det kan fx være en professionsbacheloruddannelse til bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser