Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

En sundhedsfaglig diplomuddannelse indeholder mange muligheder for at specialisere sig inden for sundhedsområdet, fx i professionspraksis, sundhedsfremme eller sundhedsformidling.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen kan tages enten uden uddannelsesretning eller med uddannelsesretning. Der udbydes fire uddannelsesretninger ud over denne uden retning.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område, fx bioanalytikere, sygeplejersker eller fysioterapeuter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den sundhedsfaglige diplomuddannelse får du indsigt i teori og videnskabelig metode og lærer at formidle både praktiske problemstillinger og handlemuligheder for samarbejdspartnere og brugere.

Du udvikler din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet denne artikel.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 30 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende ikke-retningsspecifikke valgmoduler:

 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning
 • Kommunikation (5 ECTS)
 • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 ECTS)
 • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 ECTS)
 • Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Det kan fx være en professionsbacheloruddannelse til bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Data omfatter nyuddannede fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (SD uden uddannelsesretning, Kultur og sundhed, Professionspraksis, Sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt Sundhedsfremme og forebyggelse).

De største grupper af de nyuddannede har, eller har fået, beskæftigelse på lægeklinikker og hospitaler. Desuden er en del beskæftiget inden for daginstitutionsområdet i plejesektoren, på Gymnasier og erhvervsskoler, Medicinalindustrien, Mejerier og andre.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Klinisk Vejleder E20O Hold A Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. august 2020
2. oktober 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
2. oktober 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Praksis - videnskabsteori og metode E20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. august 2020
20. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
24. november 2020
Videnskabsteori og metode 9210 Aalborg SØ
*
18. august 2020
10. november 2020
Digital kommunikation - ID 7175 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2020
30. oktober 2020
Klinisk Vejleder E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. august 2020
20. november 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
18. august 2020
20. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 7500 Holstebro
*
19. august 2020
13. januar 2021
Kommunikation 9210 Aalborg SØ
*
19. august 2020
20. november 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 7500 Holstebro
*
19. august 2020
30. oktober 2020
Praksis - videnskabsteori og metode E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. august 2020
30. oktober 2020
Klinisk Vejleder E20O Hold B Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. august 2020
1. oktober 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis 9210 Aalborg SØ
*
25. august 2020
11. december 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2020
27. november 2020
Klinisk vejleder 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2020
11. december 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8800 Viborg
*
27. august 2020
10. december 2020
Praksis - Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2020
8. januar 2021
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2020
8. januar 2021
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 7500 Holstebro
*
28. august 2020
30. oktober 2020
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
11. januar 2021
Afgangsprojekt i psykiatri - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2020
9. november 2020
Afgangsprojekt i psykiatri - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2020
11. januar 2021
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2020
9. oktober 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
20. januar 2021
Afgangsprojekt DSU - Deltid - Uden retning Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
20. november 2020
Afgangsprojekt DSU - Fuldtid - Uden retning Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
11. december 2020
Praksis - videnskabsteori og metode BLENDED Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2020
5. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd. SLA, ID 7296 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
7. september 2020
5. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., NÆS, ID 7012 Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. september 2020
5. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., ROS, ID 7011 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
9. september 2020
11. december 2020
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. september 2020
10. december 2020
Kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. september 2020
10. december 2020
Kommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
14. september 2020
31. december 2020
Klinisk vejleder målrettet terapeuter - ID 7169 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. september 2020
11. december 2020
Kommunikation E20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. september 2020
11. december 2020
Kommunikation E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. oktober 2020
10. december 2020
Praksis - videnskabsteori og metode, SLA, ID 7017 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. oktober 2020
12. februar 2021
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 2200 København N
*
21. oktober 2020
25. november 2020
Undersøgelse af sundhedsf. praksis, SLA, ID 7016 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. oktober 2020
14. december 2020
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. oktober 2020
4. december 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
27. oktober 2020
18. december 2020
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. november 2020
4. februar 2021
Kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
12. januar 2021
20. april 2021
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. januar 2021
21. april 2021
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 7500 Holstebro
*
13. januar 2021
5. marts 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. januar 2021
5. marts 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. januar 2021
25. maj 2021
Afgangsprojekt deltid Aarhus Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2021
25. maj 2021
Afgangsprojekt deltid Holstebro Dagundervisning 7500 Holstebro
*
21. januar 2021
19. marts 2021
Afgangsprojekt fuldtid Aarhus Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
7. juni 2021
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2021
28. maj 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2021
4. juni 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 7500 Holstebro
*
28. januar 2021
11. marts 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. januar 2021
29. april 2021
Sorgrådgivning - udvikl., formidl. og forankring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. februar 2021
12. maj 2021
Praksis - videnskabsteori og metode - blended forl Dagundervisning 8800 Viborg
*
15. februar 2021
31. maj 2021
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
16. februar 2021
2. juni 2021
Klinisk vejleder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. februar 2021
25. maj 2021
Kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. februar 2021
25. maj 2021
Kommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
9. marts 2021
3. juni 2021
Sorgrådgivning - udvikling,formidl og forank.af vi Dagundervisning 2200 København N
*
10. marts 2021
26. juni 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
7. april 2021
21. maj 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. maj 2021
18. juni 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. august 2021
17. december 2021
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. august 2021
17. december 2021
Praksis - videnskabsteori og metode BLENDED Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. august 2021
17. december 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2021
19. januar 2022
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2022
9. januar 2023
Afgangsprojekt i psykiatri - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2022
7. november 2022
Afgangsprojekt i psykiatri - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser