Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse udvider du dine faglige og personlige kompetencer, så du kan varetage nye og specialiserede opgaver.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

En sundhedsfaglig diplomuddannelse kan tages med eller uden uddannelsesretning. 

Uddannelsen henvender sig til ansatte, der arbejder med sundhed og forebyggelse, fx sygeplejersker, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, jordmødre eller bioanalytikere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse giver dig indsigt i teori og videnskabelig metode,  og du  lærer at formidle både praktiske problemstillinger og handlemuligheder for samarbejdspartnere og brugere.

Du udvikler din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Opbygning

Uddannelsen uden uddannelsesretning består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • valgfri moduler (30 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Du kan vælge at gennemføre uddannelsen med eller uden retning. Vælger du en uddannelsesretning, vil der være retningsspecifikke moduler.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge imellem flere forskellige uddannelsesretninger:

Uanset om du tager uddannelsen med eller uden retning, skal du gennemføre de to obligatoriske moduler. 

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen giver det titlen Sundhedsfaglig diplomuddannelse (SD).

Den engelske betegnelse er Diploma of Health. 

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Valgfri moduler

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 30 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende ikke-retningsspecifikke valgmoduler:

 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS)
 • Kommunikation (5 ECTS)
 • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 ECTS)
 • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 ECTS)
 • Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Det kan fx være en professionsbacheloruddannelse til bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2022
6. december 2022
Sorgrådgivning-udvikling,formidling og forankring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. oktober 2022
16. december 2022
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2023
7. juni 2023
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
8. januar 2024
Afgangsprojekt i psykiatri - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
6. november 2023
Afgangsprojekt i psykiatri - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
17. januar 2024
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2023
14. december 2023
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2023
14. december 2023
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
18. september 2023
15. december 2023
Det akutte patientforløb Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2023
15. december 2023
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2024
7. juni 2024
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser