Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

En sundhedsfaglig diplomuddannelse indeholder mange muligheder for at specialisere sig inden for sundhedsområdet, fx i professionspraksis, sundhedsfremme eller sundhedsformidling.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen kan tages enten uden uddannelsesretning eller med uddannelsesretning. Der udbydes fire uddannelsesretninger ud over denne uden retning.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område, fx bioanalytikere, sygeplejersker eller fysioterapeuter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den sundhedsfaglige diplomuddannelse får du indsigt i teori og videnskabelig metode og lærer at formidle både praktiske problemstillinger og handlemuligheder for samarbejdspartnere og brugere.

Du udvikler din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet denne artikel.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

  • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
  • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 30 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende ikke-retningsspecifikke valgmoduler:

  • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning
  • Kommunikation (5 ECTS)
  • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 ECTS)
  • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 ECTS)
  • Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Det kan fx være en professionsbacheloruddannelse til bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Data omfatter nyuddannede fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (SD uden uddannelsesretning, Kultur og sundhed, Professionspraksis, Sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt Sundhedsfremme og forebyggelse).

De største grupper af de nyuddannede har, eller har fået, beskæftigelse på lægeklinikker og hospitaler. Desuden er en del beskæftiget inden for daginstitutionsområdet i plejesektoren, på Gymnasier og erhvervsskoler, Medicinalindustrien, Mejerier og andre.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2019
29. november 2019
Praksis - Videnskabsteori og metode 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2019
27. november 2019
Klinisk Vejleder 9210 Aalborg SØ
*
9. september 2019
17. december 2019
Klinisk vejleder for kontaktjordemødre Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
9. september 2019
17. december 2019
Klinisk vejleder for kontaktjordemødre Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. oktober 2019
29. november 2019
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E19 Dagundervisning 5230 Odense M
*
21. oktober 2019
29. november 2019
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. oktober 2019
28. februar 2020
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 2200 København N
*
24. oktober 2019
17. december 2019
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. oktober 2019
6. december 2019
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
10. januar 2020
28. februar 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8800 Viborg
*
13. januar 2020
15. juni 2020
Afgangsprojekt - deltid i foråret 2020 Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. januar 2020
20. april 2020
Afgangsprojekt - fuldtid i foråret 2020 Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. januar 2020
20. april 2020
Afgangsprojekt, foråret 2020 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. januar 2020
15. juni 2020
Afgangsprojekt, foråret 2020 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. januar 2020
2. marts 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
14. januar 2020
17. april 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojekt, NÆS, ID 6998 Dagundervisning 4700 Næstved
*
15. januar 2020
17. april 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 7500 Holstebro
*
16. januar 2020
25. maj 2020
Afgangsprojekt deltid Aarhus Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. januar 2020
25. maj 2020
Afgangsprojekt deltid Holstebro Dagundervisning 7500 Holstebro
*
16. januar 2020
20. marts 2020
Afgangsprojekt fuldtid Aarhus Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. januar 2020
13. marts 2020
Kommunikation, fokus på relationel korr. ID 7057 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2020
26. juni 2020
Afgangsprojekt DSU - Deltid - Uden retning Dagundervisning 2200 København N
*
21. januar 2020
27. april 2020
Afgangsprojekt DSU - Fuldtid - Uden retning Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2020
5. marts 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis 9210 Aalborg SØ
*
27. januar 2020
19. maj 2020
Praksis - Videnskabsteori og metode 9210 Aalborg SØ
*
29. januar 2020
20. maj 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 7500 Holstebro
*
30. januar 2020
15. maj 2020
Praksis - Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2020
24. april 2020
Klinisk Vejleder F20O Hold A Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
24. april 2020
Klinisk Vejleder F20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
3. februar 2020
29. maj 2020
Kommunikation (visitatorer) 9210 Aalborg SØ
*
3. februar 2020
24. april 2020
Praksis - videnskabsteori og metode F20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
24. april 2020
Praksis - videnskabsteori og metode F20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
6. februar 2020
7. maj 2020
Praksis - videnskabsteori og metode - blended forl Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. februar 2020
28. februar 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. februar 2020
27. maj 2020
Klinisk vejleder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
17. februar 2020
3. april 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
18. februar 2020
11. juni 2020
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. februar 2020
24. april 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., NÆS, ID 6990 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. februar 2020
24. april 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., ROS, ID 6989 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. februar 2020
25. maj 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
25. februar 2020
26. maj 2020
Kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. februar 2020
26. maj 2020
Kommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
25. februar 2020
5. maj 2020
Kommunikation, fokus på samarb. pårørende ID 7156 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
3. marts 2020
30. juni 2020
Sorgrådgivning - udvikling,formidl og forank.af vi Dagundervisning 2200 København N
*
5. marts 2020
14. maj 2020
Praksis - videnskabsteori og metode, SLA, ID 6993 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
10. marts 2020
26. juni 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
12. marts 2020
12. juni 2020
Digital kommunikation - ID 7174 Dagundervisning 4700 Næstved
*
22. april 2020
27. maj 2020
Undersøg. af sundhedsfaglig praksis, SLA, ID 6992 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
27. april 2020
12. juni 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 2200 København N
*
4. maj 2020
12. juni 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis F20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
4. maj 2020
12. juni 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis F20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
17. august 2020
2. oktober 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
2. oktober 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
20. november 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
20. november 2020
Praksis - videnskabsteori og metode Dagundervisning 7500 Holstebro
*
17. august 2020
20. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
20. november 2020
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis Dagundervisning 7500 Holstebro
*
18. august 2020
10. november 2020
Digital kommunikation - ID 7175 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
24. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 7500 Holstebro
*
24. august 2020
30. oktober 2020
Afgangsprojekt - Sundhedsfaglig diplom Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
11. december 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
11. december 2020
Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsudd. Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. august 2020
11. december 2020
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2020
10. december 2020
Praksis - Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2020
4. december 2020
Kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
4. december 2020
Kommunikation Dagundervisning 7500 Holstebro
*
31. august 2020
11. december 2020
Praksis - videnskabsteori og metode BLENDED Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2020
13. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd. SLA, ID 7296 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
7. september 2020
13. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., NÆS, ID 7012 Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. september 2020
13. november 2020
Klinisk vejl. i sund. fag. pro. udd., ROS, ID 7011 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
9. november 2020
Klinisk vejleder målrettet terapeuter - ID 7169 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. oktober 2020
10. december 2020
Praksis - videnskabsteori og metode, SLA, ID 7017 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. oktober 2020
25. november 2020
Undersøgelse af sundhedsf. praksis, SLA, ID 7016 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
27. oktober 2020
18. december 2020
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. oktober 2020
18. december 2020
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. november 2021
17. december 2021
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser