Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning

En sundhedsfaglig diplomuddannelse indeholder mange muligheder for at specialisere sig inden for sundhedsområdet, fx i professionspraksis, sundhedsfremme eller sundhedsformidling.

Fakta

Navn:
Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen kan tages enten uden uddannelsesretning eller med uddannelsesretning. Der udbydes fire uddannelsesretninger ud over denne uden retning.

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at fordybe sig inden for et sundhedsfagligt område, fx bioanalytikere, sygeplejersker eller fysioterapeuter.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den sundhedsfaglige diplomuddannelse får du indsigt i teori og videnskabelig metode og lærer at formidle både praktiske problemstillinger og handlemuligheder for samarbejdspartnere og brugere.

Du udvikler din egen praksis inden for dit valgte sundhedsfaglige emne.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

På uddannelsen uden uddannelsesretning vælger du blandt flere valgfrie moduler, hvilket emne du ønsker at specialisere dig i.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet denne artikel.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

Valgfri moduler

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 30 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende ikke-retningsspecifikke valgmoduler:

 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning
 • Kommunikation (5 ECTS)
 • Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis (10 ECTS)
 • Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden (5 ECTS)
 • Tværfagligt samarbejde og organisering i sundhedssektoren (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Det kan fx være en professionsbacheloruddannelse til bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Klinisk vejleder - hold 5 - Fuldtid Dagundervisning 2200 København N
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E21O Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis E21V Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. oktober 2021
14. februar 2022
Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis Dagundervisning 2200 København N
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. november 2021
24. november 2021
SLA-Undersøgelse af sundh.fagl. praksis, ID 8030 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
4. november 2021
8. marts 2022
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. november 2021
8. marts 2022
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2022
8. juni 2022
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. februar 2022
8. april 2022
Klinisk vejleder i sundhedsfaglig professionsuddan Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2022
9. januar 2023
Afgangsprojekt i psykiatri - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2022
7. november 2022
Afgangsprojekt i psykiatri - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2022
18. januar 2023
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2022
12. december 2022
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2022
12. december 2022
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2022
6. december 2022
Sorgrådgivning-udvikling,formidling og forankring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. oktober 2022
16. december 2022
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2023
7. juni 2023
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
8. januar 2024
Afgangsprojekt i psykiatri - deltid Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
6. november 2023
Afgangsprojekt i psykiatri - fuldtid Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. august 2023
17. januar 2024
Afgangsprojekt, Den sundhedsfaglige diplomudd. Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. august 2023
14. december 2023
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2023
14. december 2023
Kommunikation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
18. september 2023
15. december 2023
Det akutte patientforløb Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2023
15. december 2023
Undersøgelse af sundshedsfaglig praksis Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser