Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for sundhedsformidling og klinisk uddannelse giver kompetencer inden for sundhedsformidling og undervisning.

Fakta

Navn:
Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 97.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at vejlede og undervise elever, studerende og personale i sundhedssektoren og får bl.a. indsigt i sundhedsformidling og sundhedsuddannelser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle kompetencer i sundhedsformidling rettet mod patienter og borgere eller mod elever, studerende og personale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om forskellige psykologiske og sociologiske teorier med henblik på at kunne vurdere den enkelte borgers, patient eller uddannelsessøgendes behov.

Du får viden om pædagogiske metoder og lærer bl.a. at håndtere udviklingsorienterede situationer i konkrete faglige sammenhænge.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet artiklen Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

  • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område.
  • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område.

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

  • Forandrings- og læreprocesser (10 ECTS), som giver viden om de psykosociale dynamikker, der enten hindrer eller fremmer det enkelte menneskes læring og forandring.

Retningsspecifikke valgmoduler, hvoraf du skal vælge for mindst 10 ECTS, er:

  • Deltagerforudsætninger (5 ECTS)
  • Formidlings- og undervisningspraksis (10 ECTS)
  • Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren (5 ECTS)
  • Sundhedssektoren som lærested (5 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 97.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
16. januar 2020
30. april 2020
Formidling og undervisningspraksis Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. januar 2020
24. april 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
24. april 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
3. februar 2020
24. april 2020
Forandrings- og læreprocesser F20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2020
24. april 2020
Forandrings- og læreprocesser F20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
17. februar 2020
27. april 2020
Forandrings- og læreprocesser, SLA, ID 6991 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. februar 2020
11. juni 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
20. februar 2020
11. juni 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
24. marts 2020
21. maj 2020
Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektor Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2020
19. juni 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. august 2020
4. december 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
4. december 2020
Formidlings- og undervisningspraksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. september 2020
4. december 2020
Postgraduat Vejledning E20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
14. september 2020
26. november 2020
Forandrings- og læreprocesser, SLA, ID 7015 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
21. september 2020
30. november 2020
Forandrings- og læreprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. oktober 2020
11. december 2020
Formidlings- og undervisningspraksis E20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. oktober 2020
11. december 2020
Formidlings- og undervisningspraksis E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
12. oktober 2020
11. december 2020
Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektor Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje