Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er for dig, der ønsker at udvikle dig i rollen som vejleder og underviser i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at vejlede og undervise elever, studerende og personale i sundhedssektoren og får bl.a. indsigt i sundhedsformidling og sundhedsuddannelser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle deres kompetencer i sundhedsformidling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er en uddannelsesretning på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

På uddannelsen arbejder du med forskellige teorier og metoder, der har fokus på formidling, undervisning og vejledning.

Du får ny inspiration og nye redskaber, som du kan bruge i dit arbejde med at undervise studerende, kollegaer og patienter/borgere i sundhedssektoren.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • 1 retningsspecifikt obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse giver titlen SD i sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Den engelske betegnelse er Diploma of Health. Clinical Training and Health Education.

Klinisk vejleder: Hvis du gennemfører og består modulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), kan du anvende titlen klinisk vejleder.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Se udbuddet af hold på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikt obligatorisk modul

 • Forandrings- og læreprocesser (10 ECTS)

Retningsspecifikke valgfrie moduler

 • Formidlings- og undervisningspraksis (10 ECTS)
 • Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren (5 ECTS)
 • Sundhedssektoren som lærested (5 ECTS)

Du skal i alt vælge valgfrie moduler for 20 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet hvis det har din interesse.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje