Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er for dig, der ønsker at udvikle dig i rollen som vejleder og underviser i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Sundhedsformidling og klinisk uddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 97.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Sundhedsformidling og klinisk uddannelse er en uddannelsesretning på Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Du lærer at vejlede og undervise elever, studerende og personale i sundhedssektoren og får bl.a. indsigt i sundhedsformidling og sundhedsuddannelser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle deres kompetencer i sundhedsformidling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med forskellige teorier og metoder, der har fokus på formidling, undervisning og vejledning.

Du får du ny inspiration og nye redskaber, som du kan bruge i dit arbejde med at undervise studerende, kollegaer og patienter/borgere i sundhedssektoren.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • et retningsspecifikt obligatorisk modul (10 ECTS)
 • valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse giver titlen SD i sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Den engelske betegnelse er Diploma of Health. Clinical Training and Health Education.

Klinisk vejleder: Hvis du gennemfører og består modulet Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), kan du anvende titlen klinisk vejleder.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS).

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Se udbuddet af hold på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikt obligatorisk modul

 • Forandrings- og læreprocesser (10 ECTS), som giver viden om de psykosociale dynamikker, der enten hindrer eller fremmer det enkelte menneskes læring og forandring.

Retningsspecifikke valgmoduler

 • Deltagerforudsætninger (5 ECTS)
 • Formidlings- og undervisningspraksis (10 ECTS)
 • Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren (5 ECTS)
 • Sundhedssektoren som lærested (5 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog for højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet hvis det har din interesse.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 97.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje