Professionspraksis
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionspraksis

Uddannelsen giver mulighed for, at du kan specialisere dig yderligere inden for dit fagområde eller bevæge dig i en ny faglig retning

Fakta

Navn:
Professionspraksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500kr. SVU kun i særlige tilfælde

Professionspraksis er en uddannelsesretning på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Du lærer nye teorier og metoder, så du kan undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område inden for din sundhedsfaglige praksis.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle nye kompetencer inden for eget fagområde, fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen styrker du dine evner til at træffe og begrunde faglige beslutninger i en sundhedsfaglig professionspraksis.

Du får desuden redskaber til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og til at tilrettelægge og deltage i udviklingsarbejde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • et retningsspecifikt obligatorisk modul (10 ECTS)
 • valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis giver titlen SD i professionspraksis.
Den engelske betegnelse er: Diploma of Health. Clinical Practice.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS).

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Se udbuddet af hold på Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke obligatoriske moduler

 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis (10 ECTS)

Retningsspecifikke valgmoduler

 • Bioanalytisk diagnostik i patientforløb (10 ECTS)
 • Biomedicin og bioanalytisk fortolkning (10 ECTS)
 • Borgere med ustabil kronisk sygdom (10 ECTS)
 • Børn og unge i sundhedsvæsenet (10 ECTS)
 • Dokumentation i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Ergoterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Familiefokuserede samtaler (5 ECTS)
 • Forløb for mennesker med sår (10 ECTS)
 • Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (5 ECTS)
 • Funktionsspecifik bioanalyse (5 ECTS)
 • Fysioterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Inkontinens (10 ECTS)
 • Kardiologisk sygepleje – kliniske kompetencer (10 ECTS)
 • Klinisk farmaci og farmakoterapi (10 ECTS)
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv (5 ECTS)
 • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring og innovation (5 ECTS)
 • Metoder i klinisk kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Laboratorieanalytisk kvalitetssikring og -udvikling (5 ECTS)
 • Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi (5 ECTS)
 • Operationsforløbet; patientsikkerhed, kvalitet og teamsamarbejde (10 ECTS)
 • Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige aspekter (10 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis (5 ECTS)
 • Patientologi (10 ECTS)
 • Perioperativ sygepleje (10 ECTS)
 • Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Sygepleje - teori og praksis (5 ECTS)
 • Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (5 ECTS)
 • Vanskeligt helende sår (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for uddannelsens retningsspecifikke valgmoduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt evt. uddannelsestedet. 

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. september 2023
15. december 2023
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje