diplomuddannelsen i borgernær sundhed
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Borgernær sundhed

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i borgernær sundhed har fokus på de ofte komplekse sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Borgernær sundhed
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser og samarbejde med borgere og pårørende og med forskellige parter i sundhedsvæsenet om at skabe faglig sammenhæng på tværs af sektorer og aktører.

Uddannelsen henvender sig især til medarbejdere i kommunernes nære sundhedsvæsen, fx i hjemmesygeplejen, eller andre, der løser rehabiliterings- og sundhedsopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver metoder til systematisk at vurdere komplekse borgernære problemstillinger og iværksætte relevante forløb for borgeren.

Du lærer også at formidle faglig viden og inddrage borgere, pårørende og samarbejdspartnere i beslutninger og handlinger.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, et obligatorisk retningsspecifikt modul samt valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet artiklen Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Undervisningsformen kan veksle mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler for den sundhedsfaglige diplomuddannelse er:

  • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
  • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

  • Borgernær sundhedspraksis (10 ECTS), som bl.a. giver forudsætninger for at analysere problemstillinger tæt på praksis og koordinere indsatser i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Retningsspecifikke valgmoduler er:

  • Akut sygepleje (5 ECTS)
  • Borgerinddragelse (10 ECTS)
  • Koordinering af komplekse forløb (10 ECTS)
  • Svækkede ældre (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for de retningsspecifikke moduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. oktober 2019
7. februar 2020
Akut sygepleje, SOR, ID 7148 Dagundervisning 4180 Sorø
*
30. oktober 2019
24. januar 2020
Koordinering af komplekse forløb med hjerneskade Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. december 2019
6. februar 2020
Akut Sygepleje Dagundervisning 2200 København N
*
9. december 2019
21. april 2020
Akut sygepleje, SOR, ID 7311 Dagundervisning 4180 Sorø
*
7. januar 2020
27. februar 2020
Akutsygepleje Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. februar 2020
4. maj 2020
Borgerinddragelse, NÆS, ID 6996 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. februar 2020
4. maj 2020
Koordinering af komplekse forløb, ROS, ID 6995 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. februar 2020
5. maj 2020
Borgernær sundhedspraksis, ROS, ID 6997 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. april 2020
27. maj 2020
Akut sygepleje, ROS, ID 6994 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. september 2020
16. november 2020
Koordinering af komplekse forløb, ROS, ID 7019 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. september 2020
11. december 2020
Svækkede ældre Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. september 2020
20. november 2020
Svækkede ældre, ROS, ID 7022 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. september 2020
25. november 2020
Borgernær sundhedspraksis, NÆS, ID 7020 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. oktober 2020
25. november 2020
Akut sygepleje, ROS, ID 7018 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. november 2020
22. januar 2021
Koordinering af komplekse forløb med hjerneskade Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje