Andre uddannelser

Intensivsygeplejerske

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du øger din viden om pleje og akut behandling af kritisk syge patienter.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i intensiv sygepleje
Varighed:
2 år
ECTS:
90
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

Som intensivsygeplejerske behandler du patienter, som har akut brug for hjælp til fx vejrtrækningen eller tæt overvågning efter større ulykker, infektioner eller en operation.

På uddannelsen får du faglige kompetencer til at vurdere kritisk syge patienters tilstand og tage initiativ til akut behandling i samråd med læger.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at anvende avanceret teknologisk udstyr, fx respirator og dialysemaskine. Du bliver kvalificeret til at stå for den intensive sygepleje af akut og kritisk syge patienter i alle aldersgrupper.

Du får også redskaber til at inddrage de pårørende og håndtere patientens psykologiske reaktioner. Uddannelsen forbereder dig på at indgå i et tværfagliget samarbejde på en intensiv afdeling og at arbejde med koordinering, undervisning og kvalitetsudvikling.

Opbygning

Uddannelsen består af to blokke af hver ni måneders varighed, hvor undervisningen veksler mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning.

  • Den teoretiske del af uddannelsen er på i alt 300 timer, hvoraf cirka 200 timer er uden for klinisk praksis i teoriblokke og afsluttes med en skriftlig, teoretisk prøve inden for de første ni måneder af uddannelsen. 
  • Den kliniske del af uddannelse foregår på en intensiv afdeling på et hospital og indeholder et eller flere eksterne kliniske uddannelsesophold. Heraf foregår to-seks uger på et opvågningsafsnit.

Uddannelsen foregår primært på en intensiv afdeling, hvor du skal være ansat i en uddannelsesstilling for at tage uddannelsen. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave, som skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på specialuddannelsen i intensiv sygepleje, skal du have: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst to års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske. Heraf minimum halvandet år fra somatiske sygehusafdelinger
  • Seks måneders introduktionsansættelse på intensivafdeling
  • Ansættelse i en 1½-årig uddannelsesstilling

Uddannelsen foregår i de forskellige regioner, og uddannelsesstillingerne bliver bl.a. opslået på regionernes hjemmesider.

Varighed

Uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudier (90 ECTS). Hertil kommer en seks måneders introduktionsperiode på en intensiv afdeling.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som intensiv sygeplejerske finder du fx beskæftigelse på en intensiv afdeling på et hospital.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Få mere at vide

Du kan læse mere om uddannelsen på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, Sundhedsstyrelsens hjemmeside, de enkelte hospitalers hjemmesider og på regionernes hjemmesider.