Intensivsygeplejerske tjekker til patient
Andre uddannelser

Intensivsygeplejerske

Specialuddannelsen i intensiv sygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du øger din viden om pleje og akut behandling af kritisk syge patienter.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i intensiv sygepleje
Varighed:
2 år
ECTS:
90
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

Som intensivsygeplejerske behandler du patienter, som har akut brug for hjælp til fx vejrtrækningen eller tæt overvågning efter større ulykker, infektioner eller en operation.

På uddannelsen får du faglige kompetencer til at vurdere kritisk syge patienters tilstand og tage initiativ til akut behandling i samråd med læger.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at anvende avanceret teknologisk udstyr, fx respirator og dialysemaskine. Du bliver kvalificeret til at stå for den intensive sygepleje af akut og kritisk syge patienter i alle aldersgrupper.

Du får redskaber til at inddrage de pårørende og håndtere patientens psykologiske reaktioner. Uddannelsen forbereder dig på at indgå i et tværfagliget samarbejde på en intensiv afdeling og at arbejde med koordinering, undervisning og kvalitetsudvikling.

Opbygning

Uddannelsen består af to blokke af hver ni måneders varighed, hvor undervisningen veksler mellem teoretisk og klinisk (praktisk) undervisning.

  • Den teoretiske del af uddannelsen er på i alt 300 timer, hvoraf cirka 200 timer er uden for klinisk praksis i teoriblokke og afsluttes med en skriftlig, teoretisk prøve inden for de første ni måneder af uddannelsen. 
  • Den kliniske del af uddannelsen foregår på en intensiv afdeling på et hospital og indeholder et eller flere eksterne kliniske uddannelsesophold. Heraf foregår to-seks uger på et opvågningsafsnit.

Uddannelsen foregår primært på en intensiv afdeling, hvor du skal være ansat i en uddannelsesstilling.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave, som skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes hos de forskellige regioner. Læs mere om uddannelsen på de enkelte regioners hjemmesider:

Titel

En fuld specialuddannelse i intensivsygepleje giver titlen Intensivsygeplejerske.

Den engelske titel er Critical care nurse.

Varighed

Uddannelsen svarer til halvandet års fuldtidsstudier (90 ECTS). Hertil kommer en seks måneders introduktionsperiode på en intensiv afdeling.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

For at blive optaget på specialuddannelsen i intensivsygepleje skal du have: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst to års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske. Heraf minimum halvandet år fra somatiske sygehusafdelinger
  • Seks måneders introduktionsansættelse på intensivafdeling
  • Ansættelse i en 1½-årig uddannelsesstilling

Uddannelsen foregår i de forskellige regioner, og uddannelsesstillingerne bliver bl.a. opslået på regionernes hjemmesider.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som intensivsygeplejerske finder du fx arbejde på en intensiv afdeling på et hospital.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Få mere at vide

Du kan læse mere om efter- og videreuddannelse for sygeplejersker på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside: