diakon-uddannelsen
Andre uddannelser

Diakon

Diakoner og diakonisser er særligt uddannet omsorgs- og plejepersonale med en kirkelig uddannelse i diakoni.

Fakta

Navn:
Diakon/diakonisse
Varighed:
10 måneder på fuldtid / 2½ år på deltid
Adgangskrav:
Faglig uddannelse inden for fx social og sundhed eller pædagogisk arbejde
Økonomi:
Deltagerbetaling

De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

Som uddannet diakon eller diakonisse har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du kan uddanne dig til diakon på flere måder. Diakonhøjskolen i Aarhus tilbyder en diakonal videreuddannelse på 10 måneder. Uddannelsen er på fuld tid.

På Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund kan du tage en diakonifaglig diplomuddannelse, Diakoni og Ledelse, på deltid. Den varer 2½ år svarende til et års fuldtidsstudium.

Undervisningen i diakoni indeholder diakonale og teologiske fag, pædagogiske og psykologiske fag, højskolefag samt emner som fx det personlige lederskab, ledelse, diakoni og medmennesker samt ledelse, diakoni og organisation.

Uddannelserne retter sig mod omsorgsarbejde og ledelse med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn.

Optagelse

den diakonale videreuddannelse på Diakonhøjskolen kan du søge om optagelse med en uddannelse som pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, folkeskolelærer, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske eller lignende.

Du finder ansøgningsskema på skolens hjemmeside. Uddannelsen starter i august.

den diakonifaglige diplomuddannelse på Center for Diakoni og Ledelse kan du søge om optagelse med en relevant erhvervsfaglig uddannelse på niveau med mindst en euv (erhvervsuddannelse for voksne) samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Du finder ansøgningsskema og flere oplysninger på centrets hjemmeside.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling på begge uddannelser.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Fremtidsmuligheder

En uddannelse som diakon eller diakonisse giver dig, alt efter faglig baggrund, mulighed for at arbejde som sognemedhjælper, på hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger, varmestuer samt dag- eller døgninstitutioner. Mange diakoner deltager også i socialt og kirkeligt frivilligt arbejde.

Du har også mulighed for at søge arbejde i udlandet eller at blive udstationeret via kirkelige organisationer.

Få mere at vide

Diakonhøjskolen
www.diakonhoejskolen.dk

Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund
www.diakoni.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.