diakon-uddannelsen
Andre uddannelser

Diakon

Diakoner er særligt uddannet omsorgs- og plejepersonale med en kirkelig uddannelse i diakoni.

Fakta

Navn:
Diakon
Varighed:
10 måneder på fuldtid / 2½ år på deltid
Adgangskrav:
Faglig uddannelse inden for fx social og sundhed eller pædagogisk arbejde
Økonomi:
Deltagerbetaling

De har desuden en faglig uddannelse som fx pædagoger, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.

Som uddannet diakon har du mulighed for at arbejde på offentlige og private dag- eller døgninstitutioner, hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger og behandlingshjem.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du kan uddanne dig til diakon på flere måder.

På Center for Diakoni og Ledelse i Dianalund kan du tage en diplomuddannelse i ledelse og diakoni, eller du kan gennemføre diakonfaglig efteruddannelse og deltage i workshops om diakoni.

Undervisningen i diakoni indeholder diakonale og teologiske fag, pædagogiske og psykologiske fag, højskolefag samt emner som fx det personlige lederskab, ledelse, diakoni og medmennesker samt ledelse, diakoni og organisation.

Uddannelserne retter sig mod omsorgsarbejde og ledelse med udgangspunkt i en medmenneskelig etik og et kristent menneskesyn.

Læs om:

Optagelse

diplomuddannelsen i ledelse og diakoni kan du søge om optagelse med en relevant uddannelse på niveau med mindst en erhvervsakademiuddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.

diakonfaglig efteruddannelse kan du søge om optagelse med en relevant erhvervsfaglig uddannelse, grunduddannelse for voksne eller realkompetencer på mindst samme niveau som ovennævnte. Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring.

Du finder ansøgningsskema og flere oplysninger på centrets hjemmeside.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Fremtidsmuligheder

En uddannelse som diakon giver dig, alt efter faglig baggrund, mulighed for at arbejde som sognemedhjælper, på hospitaler, plejehjem, hospicer, herberger, varmestuer samt dag- eller døgninstitutioner. Mange diakoner deltager også i socialt og kirkeligt frivilligt arbejde.

Du har også mulighed for at søge arbejde i udlandet eller at blive udstationeret via kirkelige organisationer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information