præst i folkekirken
Andre uddannelser

Præst i folkekirken

Som præst består dit arbejde i at lede gudstjenesten og holde prædiken, dåb og nadver. Du står også for konfirmation, vielse og begravelse.

Fakta

Navn:
Præst i folkekirken
Varighed:
19 uger
Adgangskrav:
Teologisk kandidateksamen
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du undervisning i fag, der gør dig i stand til at varetage dine opgaver som præst. Det kan fx være at forkynde kristendommens budskab på en levende og forståelig måde. Du lærer bl.a. om prædiken, salmesang og sjælesorg.

Som uddannet præst kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du har også mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Fold alle afsnit ud

Indhold

For at kunne søge stilling som præst i folkekirken skal du som hovedregel have bestået teologisk kandidateksamen og gennemført Pastoralseminariets kursus, der er beskrevet i denne artikel.

Den teologiske kandidateksamen kan du tage ved Københavns Universitet eller Aarhus Universitet.

Pastoralseminariets kursus varer 19 uger, hvoraf mindst 5 uger er praktik i et sogn.

Fag

På Pastoralseminariet får du undervisning i fag, der retter sig mod de opgaver, der er forbundet med arbejdet som præst. Du har bl.a.:

  • Liturgi: Du lærer bl.a. om de liturgiske bøgers opbygning og indhold og om de muligheder, der er for fortolkning af bøgerne
  • Homiletik: Du lærer om prædikenen og dens sammenhæng med gudstjenesten
  • Hymnologi: Du lærer om salmerne og salmesangens betydning og rolle i gudstjenesten
  • Kateketik: Du lærer at undervise børn og unge i forbindelse med konfirmationsforberedelsen
  • Sjælesorg: Du lærer om præstens rolle som samtalepartner for mennesker, der har brug for trøst og hjælp

Derudover har du fag som tale og sang, kirkemusik, retorik og kirkekundskab. 

Undervisning

Undervisningen er afvekslende og værktøjsbaseret med læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde samt tværfagligt arbejde.

Under kurset er du tilknyttet et sogn, hvor du får mulighed for at undervise konfirmander og lære menighedslivet at kende.

Eksamen

For at blive indsat i et præsteembede skal du bestå bispeeksamen og aflægge præsteløfte. Bispeeksamen er en samtale med biskoppen på baggrund af normalt tre skriftlige opgaver.

Adgangskrav

For at blive optaget på pastoralseminariet skal du have en afsluttet teologisk kandidateksamen.

Du kan dog blive optaget på Pastoralseminariet, mens du skriver speciale, såfremt afleveringsdatoen ligger før Pastoralseminariets begyndelse.

Optagelse

Ansøgningsfristen til forårs- og efterårssemesteret er henholdsvis 15. november og 15. maj.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som præst i folkekirken kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du har også mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Mere uddannelse

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter afholder kurser for nyuddannede præster, hvor du bliver undervist i praktisk teologi, konfirmandundervisning og sjælesorg.

Kurserne afholdes som to ugekurser, et hvert år, de første to år efter uddannelsens afslutning. Kurserne er obligatoriske.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområdet og typer af job inden for: 

Uddannelser der ligner

Mulige job