præst i folkekirken
Andre uddannelser

Præst i folkekirken

Som præst består dit arbejde i at lede gudstjenesten og holde prædiken, dåb og nadver. Du står også for konfirmation, vielse og begravelse.

Fakta

Navn:
Præst i folkekirken
Varighed:
19 uger
Adgangskrav:
Teologisk kandidateksamen
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du undervisning i fag, der sætter dig i stand til at varetage dine opgaver som præst. En opgave er at kunne forkynde kristendommens budskab på en levende og forståelig måde. Du lærer bl.a. om prædiken, salmesang og sjælesorg.

Som uddannet præst kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du vil også have mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

For at kunne søge stilling som præst i folkekirken skal du som hovedregel have bestået teologisk kandidateksamen og gennemført Pastoralseminariets kursus, der er beskrevet i denne artikel.

Den teologiske kandidateksamen kan du tage ved Københavns Universitet eller Aarhus Universitet. Den normerede studietid er 5 år, dog 6 år, hvis du skal deltage i propædeutiske kurser i græsk og latin. Se mere i artiklen Teologi (bachelor) og Teologi (kandidat)

Pastoralseminariets kursus varer 19 uger, hvoraf mindst 5 uger er praktik i et sogn.

På Pastoralseminariet får du undervisning i fag, der retter sig mod de opgaver, der er forbundet med arbejdet som præst. Du har bl.a.:

  • Liturgi, som giver dig en teoretisk og praktisk baggrund for arbejdet som præst i folkekirken. Du lærer bl.a. om de liturgiske bøgers opbygning og indhold og om de muligheder, der er for fortolkning af bøgerne.
  • Homiletik, hvor du lærer om prædikenen og dens sammenhæng med gudstjenesten.
  • Hymnologi, hvor du lærer om salmerne og salmesangens betydning og rolle i gudstjenesten.
  • Kateketik, hvor du bl.a. lærer at undervise børn og unge i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
  • Sjælesorg, hvor du lærer om præstens rolle som samtalepartner for mennesker, der har brug for trøst og hjælp. Det kan fx være folk, der har mistet et familiemedlem, eller folk, der har brug for at tale om deres tro og livssyn.
  • Sangundervisning, hvor du bl.a. får undervisning i stemmetræning og lærer at synge for i forbindelse med fællessang.

Derudover har du fag som taleundervisning, kirkebogføring, kirkeret, retorik og kommunikation samt kirkemusik.

Ved kursets begyndelse skal du aflægge stemmeprøve, og du kan få tilbud om særlig tale- og sangundervisning.

Undervisningen er afvekslende og værktøjsbaseret med læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde samt tværfagligt arbejde.

Under kurset er du tilknyttet et sogn, hvor du får mulighed for at undervise konfirmander og lære menighedslivet at kende.

Du kan søge præstestillinger i folkekirken med en anden baggrund end teologisk kandidateksamen. Se artiklen Præst.

For at blive indsat i et præsteembede skal du bestå bispeeksamen og der aflægge præsteløfte. Bispeeksamen former sig som en samtale med biskoppen på baggrund af normalt tre skriftlige opgaver.

Du kan tage uddannelsen i København eller Aarhus.

Læs mere på uddannelsens hjemmeside.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på pastoralseminariet skal du have en afsluttet teologisk kandidateksamen. Du kan dog blive optaget på Pastoralseminariet, mens du skriver speciale, såfremt afleveringsdatoen ligger før Pastoralseminariets begyndelse.

Ansøgningsfristen til forårs- og efterårssemesteret er henholdsvis 15. november og 15. maj. Ansøgningsblanketten og andre oplysninger kan findes på pastoralseminariernes hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som præst i folkekirken kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du har også mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter afholder kurser for nyuddannede præster, hvor du bliver undervist i praktisk teologi, konfirmandundervisning og sjælesorg. Kurserne afholdes som to ugekurser, et hvert år, de første to år efter uddannelsens afslutning. Kurserne er obligatoriske.

På Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster afholdes frivillige kurser, som ajourfører og uddyber teologiske og faglige emner. Kurserne varer typisk 1-4 uger.

Få mere at vide

Kirkeministeriets brochure: Brænder du for at bruge dit liv på at gøre en forskel.

Danske Sømands- og Udlandskirker
www.dsuk.dk

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
www.fkuv.dk

Folkekirkens side om præsters arbejde
www.blivpræst.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job