Kandidatuddannelse

Teologi

På kandidatuddannelsen i teologi fordyber du dig i kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige udformning.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen inddrager elementer fra historie, kultur, sprog, religion, filosofi, litteratur, dannelse, etik, livsvisdom og samfund.

Du skal bruge din viden og færdigheder om kristendom og menneskeliv fra bacheloruddannelsen til at skærpe dine teologiske kompetencer på kandidatuddannelsen. Din interesse for filosofi, psykologi eller antropologi er måske skærpet. Eller for etik, kultur eller kommunikation. Det kan også være de bibelske tekster, idehistoriske udviklinger, religionsfilosofi eller andet, der har din interesse.

På kandidatuddannelsen får du gennem valgfag, projektorienterede forløb og speciale mulighed for at gå i dybden med det fagområde, du vælger.

Færdiguddannede teologer har fundet mange forskellige karriereveje, og en stor del får ansættelse som præst i den danske folkekirke.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til eksistentiel tænkning og den kristendom, der er del af vores kulturarv og har haft afgørende betydning for udviklingen af det danske samfund, kultur og værdigrundlag.

Du lærer at fortolke de bibelske skrifter samt analysere religiøse, kulturelle, etiske og eksistentielle problemstillinger.

En bred uddannelse

Uddannelsen favner bredt, og du kommer blandt andet til at arbejde med sprog, litteratur, kultur, historie, religion, filosofi og etik. Ved selvstændige emnevalg kan du specialisere og fordybe dig inden for de teologiske hoveddiscipliner.

Obligatoriske emner

Den obligatoriske del af undervisningen omfatter følgende emner:

  • Det Gamle Testamente
  • Det Ny Testamente
  • Kirke- og teologihistorie
  • Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi
  • Etik og religionsfilosofi
  • Praktisk teologi (ved Københavns Universitet dog kun som valgfag og/eller gennem specialet)

Du får mulighed for at studere de store tænkere, andre religioner og videnskabelige paradigmer samt arbejde med kristendommens refleksion over tilværelsens store spørgsmål.

Praktik og studieophold

Du har på kandidatuddannelsen mulighed for praktik, feltarbejde og/eller studieophold på andre danske eller udenlandske universiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske cand.theol.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i teologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i teologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder teologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i teologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i teologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste færdiguddannede teologer tager efterfølgende præsteuddannelsen ved Pastoralseminariet, der er en forudsætning for at kunne søge stilling som præst i folkekirken. Pastoralseminariet varer ca. ½ år og kan gennemføres både i Aarhus og København efter endt kandidatuddannelse.

Præst i folkekirken

Andre karriereveje

Færdiguddannede teologer har også fundet mange andre forskellige karriereveje som fx kommunikationsmedarbejdere, organisationskonsulenter, rådgivere, administratorer, ledere, coaches, seminarielektorer, forskere, foredragsholdere, højskolelærere, politikere, forfattere og forlagsarbejdere.

Uddannelsen kan også være fundamentet for mange former for socialt arbejde i kirkelige og humanitære organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teologisk arbejde, undervisning og vejledning og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.