kandidatuddannelse i teologi
Kandidatuddannelse

Teologi

På kandidatuddannelsen fortsætter du studiet af kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige skikkelse.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er bred og omfatter sprog, historie, kultur og religion. Gennem valgfag, praktik og speciale får du mulighed for at specialisere dig og skærpe dine individuelle kompetencer.

De fleste færdiguddannede fra teologi vælger at blive præster i den danske folkekirke. Men som kandidat i teologi er der også mulighed for at komme til at arbejde inden for områder som fx medier og kommunikation og humanitært eller kirkeligt organisationsarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til og lærer at fortolke de bibelske skrifter. Du analyserer religiøse, etiske og eksistentielle problemstillinger og fordyber dig i kristendommens syn på forholdet mellem Gud og mennesker.

Den obligatoriske del af undervisningen omfatter følgende emner:

  • Det Gamle Testamente
  • Det Ny Testamente
  • Kirke- og teologihistorie
  • Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi
  • Etik og religionsfilosofi
  • Praktisk teologi

Du får mulighed for at studere de store tænkere, andre religioner og videnskabelige paradigmer og reflektere over kristendommens svar på tilværelsens store spørgsmål.

Uddannelsen favner bredt, og du kommer bl.a. til at arbejde med sprog, litteratur, kultur, historie, religion, filosofi og etik. Ved selvstændige emnevalg kan du specialisere og fordybe dig inden for de teologiske hoveddiscipliner.

Du har på kandidatuddannelsen mulighed for praktik og/eller studieophold ved andre danske eller udenlandske universiteter.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske cand.theol.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i teologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i teologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse påwww.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder teologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i teologi.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i teologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Den almindeligste beskæftigelse for teologiske kandidater er ansættelse som præst i den danske folkekirke. Men uddannelsen kan også give baggrund for mange former for socialt arbejde inden for medier og kommunikation, humanitært eller kirkeligt forenings- og organisationsarbejde, forlag og Human Ressources.

For at kunne søge stilling som præst i folkekirken er det nødvendigt at have fulgt undervisningen på Pastoralseminariet, som er et kursus, der afholdes af Kirkeministeriet. Kurset varer ca. ½ år og afholdes både i Aarhus og København. Det kan følges sideløbende med universitetsstudiets sidste del eller efter studiets afslutning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teologisk arbejde, undervisning og vejledning og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.