Kandidatuddannelse

Teologi

På kandidatuddannelsen i teologi fordyber du dig i kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige udformning.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen inddrager elementer fra historie, kultur, sprog, religion, filosofi, litteratur, dannelse, etik, livsvisdom og samfund.

Du bruger din viden og færdigheder om kristendom og menneskeliv fra bacheloruddannelsen til at skærpe dine teologiske kompetencer på kandidatuddannelsen. Gennem valgfag får du mulighed for at gå i dybden med det fagområde, du vælger.

Færdiguddannede teologer har flere forskellige karriereveje, og en stor del får ansættelse som præst i den danske folkekirke.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen uddyber du dit kendskab til eksistentiel tænkning og den kristendom, der er del af vores kulturarv og har haft afgørende betydning for udviklingen af det danske samfund, kultur og værdigrundlag.

Uddannelsen favner bredt, og du kommer blandt andet til at arbejde med sprog, litteratur, kultur, historie, religion, filosofi og etik. Ved selvstændige emnevalg kan du specialisere og fordybe dig inden for de teologiske hoveddiscipliner.

Obligatoriske emner

Den obligatoriske del af undervisningen omfatter følgende emner:

  • Det Gamle Testamente
  • Det Ny Testamente
  • Kirke- og teologihistorie
  • Dogmatik med missionsteologi og økumenisk teologi
  • Etik og religionsfilosofi
  • Praktisk teologi (ved Københavns Universitet dog kun som valgfag og/eller gennem specialet)

Du får mulighed for at studere de store tænkere, andre religioner og videnskabelige paradigmer samt arbejde med kristendommens refleksion over tilværelsens store spørgsmål.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske cand.theol.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde.

Praktik og studieophold

Du har på kandidatuddannelsen mulighed for praktik, feltarbejde og/eller studieophold på andre danske eller udenlandske universiteter.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Teologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

De fleste færdiguddannede teologer tager efterfølgende præsteuddannelsen ved Pastoralseminariet, der er en forudsætning for at kunne søge job som præst i folkekirken. Pastoralseminariet varer ca. ½ år og kan gennemføres både i Aarhus og København efter kandidatuddannelsen.

Præst i folkekirken

Andre karriereveje

Færdiguddannede teologer har også fundet andre forskellige karriereveje som fx kommunikationsmedarbejdere, organisationskonsulenter, rådgivere, administratorer, ledere, coaches, seminarielektorer, forskere, foredragsholdere, højskolelærere, politikere, forfattere og forlagsarbejdere.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.