Andre uddannelser

Teologisk efteruddannelse

Den teologiske efteruddannelse kvalificerer kandidater til at søge en præstestilling i folkekirken.

Fakta

Navn:
Teologisk efteruddannelse
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gennemført kandidatuddannelse
Økonomi:
Betalingsuddannelse

Hvis du har en kandidatgrad i et andet fag end teologi, kan du gennemføre et individuelt tilrettelagt teologisk efteruddannelsesforløb og efterfølgende søge præstestilling i folkekirken.

Som uddannet præst kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du vil også have mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det teologiske efteruddannelsesforløb tilrettelægges individuelt på baggrund af dine forudgående kompetencer og kvalifikationer.

Uddannelsesorløbet varer 2½ år på fuldtid. Hertil kommer den forberedende uddannelse på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, som tager 19 uger.

Du undervises i de fag, der udbydes på teologistudierne. Uddannelsesplanen vil typisk omfatte fagene: græsk, eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik.

Obligatorisk fag

Faget græsk er obligatorisk. Hvis du har bestået græsk i gymnasiet på A-niveau, vil du kunne få merit.

Deltid

Uddannelsesforløbet vil kunne tages på deltid, og der er ingen krav til, hvor hurtigt forløbet skal gennemføres.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med oplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde.

Optagelse og adgang

Ansøgning om optagelse skal ske til Kirkeministeriet. Ansøgningsskema og -procedure vil snarest muligt kunne ses på ministeriets hjemmeside.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrister er pr. 19.02.2021 ikke fastlagt.

Økonomi

Du kan ikke søge SU under efteruddannelsesforløbet.

Den efterfølgende forberedende uddannelse (pastoralseminariet 19 uger) på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er dog SU-berettiget.

  • Læs om SU.

Fremtidsmuligheder

Som præst i folkekirken kan du arbejde i kirken, på større hospitaler eller i større fængsler. Du har også mulighed for at arbejde i Danske Sømands- og Udlandskirker.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter afholder kurser for nyuddannede præster, hvor du bliver undervist i praktisk teologi, konfirmandundervisning og sjælesorg. Kurserne afholdes som to ugekurser, et hvert år, de første to år efter uddannelsens afslutning. Kurserne er obligatoriske.

Få mere at vide

Kirkeministeriet:

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter:

Folkekirkens side om præsters arbejde

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information