professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelsen er målrettet arbejde med kommunikation, undervisning, projektledelse og ledelse af frivillige i NGO’er, kirker og frivillige foreninger.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation
Andre betegnelser:
3K-uddannelsen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle og gennemføre aktiviteter og projekter til specifikke målgrupper i NGO’er, kirker og frivillige foreninger.

Som færdiguddannet kan du fx blive ansat som kirke- og kulturmedarbejder, frivilligkoordinator, integrationsmedarbejder eller projektleder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse.

Du lærer at tilrettelægge, koordinere og gennemføre udviklingsopgaver og projekter, der fx kan handle om at skabe nye fællesskaber eller fremme aktivt medborgerskab i samfundet.

Uddannelsen er målrettet arbejdet i kirkelige organisationer og andre værdibaserede organisationer i civilsamfundet. 

Opbygning

Uddannelsen er tværfaglig og er bygget op omkring fem fagområder:

 • Kristendom
 • Kultur
 • Kommunikation
 • Pædagogik og didaktik
 • Organisation og ledelse

Områder

Du lærer for eksempel:

 • Projektledelse: Sammen med dine medstuderende arbejder du med rigtige problemstillinger fra civilsamfundet
 • Tilrettelæggelse af undervisning: Pædagogisk tilrettelæggelse af undervisning samt aktiviteter, der skaber dialog og fællesskab på tværs af kulturelle og religiøse grænser
 • Rekruttering: Du lærer at rekruttere og involverere frivillige
 • Kommunikation: Du lærer at kommunikere strategisk på fx sociale medier og hjemmeside

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Den engelske titel er Bachelor in Christianity, Culture and Communication.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og felt- og projektarbejde, hvor du arbejder med konkrete opgaver og problemstillinger.

Du kommer til at møde undervisere og oplægsholdere fra uddannelsens forskellige områder, bl.a. ved ekskursioner, foredrag og i praktikforløb.

Praktik 

Uddannelsen har to praktikforløb, som ligger på hhv. 4. semester og 7. semester. Du kan selv vælge, hvilken organisation du vil i praktik hos.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage enkelte uddannelseselementer i udlandet.

Eksamen

Der er både skriftlige og mundtlige prøver på uddannelsen samt individuelle prøver og gruppeprøver.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelserne udbydes på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg (Københavns Professionshøjskole) og på Diakonhøjskolen i Aarhus (VIA University College).

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommerstart)AO 
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du kan komme til at arbejde fx i fri- og folkekirker, NGO’er, foreninger og andre civilsamfundsorganisationer.

Du kan fx blive:

 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Frivilligkoordinator
 • Integrationsmedarbejder
 • Boligsocial medarbejder
 • Projektleder
 • Kommunikationsmedarbejder

Mere uddannelse

Uddannelsen giver adgang til flere uddannelser på kandidatniveau.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information