professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation
Andre betegnelser:
3K-uddannelsen
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse. Du begynder med en professionsrettet grunduddannelse kristendomskundskab, kultur- og religionsmøde, kommunikation i værdibaserede organisationer, pædagogik og didaktik, religionspædagogik samt organisation og ledelse, herunder også frivillighedskoordinering. Du vil herunder få undervisning i emner som kulturforståelse, religionsmøder, europæisk filosofi- og kulturhistorie, pædagogik, didaktik, organisations- og ledelsesteori, retorik, journalistik, strategisk kommunikation, SoMe, diakoni, kirkehistorie og kristendommens tekster og troslære.

Uddannelsen har som noget særligt et længerevarende tværprofessionelt forløb, og et kristendomsfagligt fordybelsesforløb. Endelig udbydes en række valgfri uddannelseselementer samt to praktikforløb, hvor du har mulighed for at tone uddannelsen i forskellige retninger.

Et væsentligt princip i uddannelsens opbygning er sammenhæng og progression i indhold og tilrettelæggelse af semestrene. Progressionen opnås gennem skiftende kontekster og perspektiver samt stigende kompleksitet i indhold og krav i undervisningen på såvel praktiksteder som på uddannelsesinstitutionen. Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og felt- og projektarbejde. Du har også mulighed for at tage enkelte uddannelseselementer i udlandet.

Der arbejdes gennem uddannelsen med personlig professionsfaglig udvikling, herunder samarbejde, samskabelse og professionsforståelse.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation.

Den engelske titel er Bachelor in Christianity, Culture and Communication.

Uddannelserne udbydes på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg (Københavns Professionshøjskole) og på Diakonhøjskolen i Aarhus (VIA University College).

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Højbjerg (Sommerstart)AO
Københavns Professionshøjskole  
Frederiksberg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Der er også SU i praktikperioderne.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i kirker, frivillige organisationer, kommuner, kulturinstitutioner samt fri- og efterskoler. I øjeblikket er nyuddannede primært beskæftigede inden for det kirkelige arbejdsmarked. Derudover ses en større gruppe dimittender, der er beskæftiget i forskellige typer af NGO.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information