professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation

Uddannelsen lærer dig at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning og kulturformidling i frivillige organisationer samt inden for kristendomsformidling i kirker og på fri- og efterskoler.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive ansat i frivillige organisationer og foreninger, kirkelige og diakonale organisationer, boligsociale projekter, integrationsprojekter eller på fri- og efterskoler samt højskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage opgaver indenfor kommunikation, ledelse og undervisning samt kultur- og kristendomsformidling.

Du begynder med en professionsrettet grunduddannelse i kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt kultur- og kommunikationsteori. Du vil herunder få undervisning i emner som europæisk filosofi- og kulturhistorie, videnskabsteori, organisations- og ledelsesteori, retorik og journalistik, psykologi, kulturmødets udfordringer, diakoni og kristendommens tekster, historie og troslære.

Derefter vil du skulle følge tværprofessionelle forløb, hvor du på baggrund af feltstudier og cases arbejder med kultur- og integrationsproblematikker, kulturhistorie og -analyse. Desuden lærer du om organisations- og professionskultur, ledelse af frivillige og projektledelse.

Uddannelsen indeholder også et kristendomsfagligt forløb, hvor du bliver undervist i bibelske tekster og aktuelt kirkeliv i Danmark samt valgmoduler, hvor du har mulighed for at specialisere dig.

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og felt- og projektarbejde. Der er to praktikforløb på henholdsvis 3 og 6 måneder, hvor du kan søge praktik indenfor områder, der særligt interessererer dig. Der er mulighed for at tage den lange praktik i udlandet.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Den engelske titel er Bachelor in Christianity, Culture and Communication.

Den foregår på Diakonissestiftelsen i København og på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den danske

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

  • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
  • I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
  • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmateriale kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Prof.højskolen Metropol, København4,7Alle optaget
Prof.højskolen VIA University College, AarhusAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1+2Standby
Prof.højskolen Metropol, København6928334
Prof.højskolen VIA University College, Aarhus6228360

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde i folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer samt andre organisationer, der arbejder med kristendoms- og kulturformidling. Det kan fx være fri- og efterskoler, boligforeninger, kommunale kultur- og fritidsforvaltninger og museer.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.