Specialsygeplejerske støtter en ung pige, der har det svært
Andre uddannelser

Specialsygeplejerske i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri

Specialuddannelsen kvalificerer sygeplejersker til at arbejde med pleje og behandling af psykiatriske patienter i alle aldersgrupper.

Fakta

Navn:
Specialsygeplejerske i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri
Varighed:
1½ år
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

Som sygeplejerske i psykiatrien yder du omsorg for nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet. På uddannelsen lærer du at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og at arbejde med nye metoder inden for psykiatrisk sygepleje.

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen øger din viden om psykiatrisk sygepleje, psykopatologi og sundhedspædagogik. Du bliver kvalificeret til at tage initiativ til, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje i komplekse og uforudsigelige kliniske forløb. Uddannelsen forbereder dig også til at indgå i det tværfaglige samarbejde i psykiatrien, arbejde med kvalitetsudvikling, koordinering og undervisning.

Opbygning

Uddannelsen er et fuldtidsstudie og varer 1½ år. Undervisningen veksler mellem:

 • teoretisk undervisning (20 uger)
 • klinisk (praktisk) uddannelse (25 uger)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og/eller undervisning, gruppe- og projektarbejde og vejledning.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Uddannelsessteder

Den kliniske (praktiske) del af uddannelsen foregår på dit ansættelsessted.

Den teoretiske del af undervisningen foregår på et uddannelsessted i en af de fire regioner, som udbyder uddannelsen:

 • Region Nord (Aarhus N)
 • Region Syd (Middelfart)
 • Region Sjælland (Ringsted)
 • Region Hovedstaden (Roskilde (Sct. Hans)

Læs mere på uddannelsens hjemmeside (specpsyksygeplejerske.dk)

Titel

En fuld specialuddannelse giver titlen Specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje.

Uddannelsens engelske titel er Postgraduate Mental Health Nurse.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire uddannelsesperioder:

Klinisk psykiatrisk sygepleje (23 ECTS)

 • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, videnskabsteori, psykopatologi og sundhedspædagogik.

Sundhedspædagogik (10 ECTS)

 • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, pædagogik og sundhedspædagogik.

Kvalitetsudvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde (17 ECTS)

 • Følgende fag indgår i den teoretiske del: sygepleje, udvikling og forskning samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Psykiatrisk sygepleje - afsluttende eksamen (10 ECTS)

 • Her skal du bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der kombinerer de tre faglige hovedområder i uddannelsen.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde følgende betingelser for at blive optaget på uddannelsen:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst to års klinisk erfaring fra fuldtidsansættelse inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
 • Aftale med din arbejdsgiver om at deltage i en 1-årig videreuddannelse

Ansøgning

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses på uddannelsens hjemmeside. Der er uddannelsesstart hvert år i august.

Læs mere på uddannelsens hjemmeside (specpsyksygeplejerske.dk)

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje finder du arbejde i psykiatrien. 

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Mulige job