foto af jordemoder
Professionsbacheloruddannelse

Jordemoder

På uddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at give omsorg, yde behandling og vejlede gravide, fødende og den nye familie.

Fakta

Navn:
Jordemoder
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i jordemoderkundskab samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære.

Du lærer også om psykologi, pædagogik og samfundsvidenskab.

Færdiguddannede jordemødre bliver typisk ansat på en afdeling på et hospital. Her udfører de graviditetsundersøgelser og yder fødselshjælp og barselsomsorg for den fødende og barnet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen kommer du i tæt kontakt med mennesker i den fase af livet, hvor de venter sig og får børn. Du lærer at give professionel vejledning, omsorg og behandling.

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper på fx et hospital. Som jordemoder arbejder man tæt sammen med læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. 

Fagområder

Uddannelsen består af fagområderne sundhedsvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab.

Temaer

Indholdet i de fire første semestre er delt i fire temaer, hvor du får grundlæggende teoretisk viden om både ukompliceret og kompliceret familiedannelse, graviditet og barsel, inklusiv raske og syge nyfødte. Derudover træner og udvikler du dine praktiske kompetencer.

Specialer

I de tre sidste semestre kan der være større forskelle på, hvordan de forskellige professionshøjskoler har tilrettelagt uddannelsen.

Indholdet vil være inden for temaerne:

 • Kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse
 • Jordemoderfaglig omsorg i relation til kompleksitet i graviditet, fødsel og familiedannelse, udvikling af selvstændighed i praktiske færdigheder og refleksiv praksis
 • Jordemoderkundskab, selvstændighed og metode. Udarbejdelse af bachelorprojekt

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den engelske titel er Bachelor's Degree in Midwifery.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, problemorienteret undervisning og projektarbejde. Der er også en del selvstudie.

Teori og praktik

Undervisningen består af både teoretisk undervisning og praktisk undervisning, hvor begge indgår med 50 procent:

 • Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de kompetencer, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.
 • Den praktiske undervisning foregår på hospitalernes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende indgår man i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som bliver bedømt ved en mundtlig eksamen. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent) giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til jordemoder foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)10.810.6
København N (Vinterstart)10.510.2
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommer- og vinterstart)9.69.1
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommerstart)10.49.7
Aalborg Øst (Vinterstart)10.39.5
Professionshøjskolen Absalon  
Slagelse (Sommerstart)10.19.7
Slagelse (Vinterstart)9.79.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Det typiske job som færdiguddannet er på en afdeling på et hospital. Her varetager du graviditetsundersøgelser og yder fødselshjælp og barselsomsorg for den fødende og barnet.

Der er også mulighed for at arbejde med eksempelvis hjemmefødsler, samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis.

Kandidatuddannelser

Som jordemoder har du en række muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. søge optagelse på:

Diplom- og masteruddannelser

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse, fx inden for det sundhedsfaglige område eller med en masteruddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.