Job

Jordemoder (job)

Som jordemoder undersøger og vejleder du gravide kvinder og hjælper kvinden under fødslen.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Jordemodercentre
Stillingsbetegnelser:
Jordemoder

De fleste jordemødre er ansat på en fødeafdeling på et hospital.

Som jordemoder på et hospital skifter du mellem at have konsultationer med gravide, afholde fødselsforberedelser for familier og have vagter på fødegangen. 

Du kan også specialisere dig i scanning af gravide, barslende kvinder og nyfødte eller arbejde med hjemmefødsler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som jordemoder rådgiver og undersøger du kvinden under graviditeten. Under fødslen støtter og vejleder du kvinden og hjælper barnet til verden. Det kan både være ved en almindelig fødsel og ved kejsersnit.

Hvis fødslen er kompliceret, samarbejder du typisk med en fødselslæge. Jordemoderen samarbejder også med andre faggrupper som sygeplejersker og sundhedsplejersker.

Flest hospitalsfødsler

Fødslen kan både foregå på hospitalet og i hjemmet, alt efter kvindes ønske. I dag foregår ca. 97 procent af fødslerne på hospitalet og 3 procent foregår i hjemmet.

Som jordemoder kan du også etablere dig som selvstændig jordemoder på en privat fødeklinik.

Efter fødslen

Efter fødslen vejer og måler du barnet og syer kvinden, hvis der er behov for det. Du rådgiver om amning og kvindes krop efter fødslen og holder efterfødselssamtaler.

Du laver også skriftligt arbejde som at føre journal og lave fødselsanmeldelser.

Skiftende arbejdstider

En jordemoder har typisk skiftende arbejdstider i form af dag-, aften- og nattevagter, da fødsler foregår på alle tidspunkter af døgnet.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som jordemoder er:

 • Rådgive og undersøge gravide kvinder
 • Afholde fødselsforberedelser for familier
 • Støtte kvinden under fødslen og hjælpe barnet til verden
 • Undersøge barnet efter fødslen
 • Efterfødselssamtaler
 • Føre journal og andet skriftligt arbejde

Arbejdssteder

De fleste jordemødre arbejde på et hospital, men du kan også arbejde andre steder som jordemoder. De typiske arbejdssteder er:

 • Hospital
 • Jordemodercenter
 • Privat fødeklinik
 • Private hjem (hjemmefødselsordning)
 • Praktiserende læge

Karriereveje

De fleste jordemødre arbejder på en fødeafdeling, men du kan også specialisere dig i andre områder. Du kan fx arbejde som:

 • Jordemoder på fødeafdeling
 • Jordemoder på barselafsnit
 • Jordemoder hos hjemmefødselsordning
 • Selvstændig jordemoder
 • Sonograf (scanning af gravide)
 • Underviser på jordemoderuddannelserne
 • Jordemoder i u-lande fx for Læger uden Grænser

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Jordemoder-34.367 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker ikke selvstændige med eget firma eller uddannede jordemødre, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Når du har en gymnasial uddannelse, tager det 3 ½ år at blive jordemoder. Uddannelsen til jordemoder er en professionsbacheloruddannelse.  

Uddannelsesvejen består af:

 • En gymnasial uddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse (3 ½ år)

Læs om uddannelsen til jordemoder

Andre veje

Der er også andre muligheder. Du kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til jordemoder, hvis du har en relevant erhvervsuddannelse

Læs mere om adgangskrav

Mere uddannelse

Når du er uddannet jordemoder, har du flere muligheder for at læse videre.

Fuldtid

Du kan fx søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Du kan fx søge optagelse på:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.