Sundhedsplejerske undersøger et barn
Andre uddannelser

Sundhedsplejerske

På uddannelsen til sundhedsplejerske beskæftiger du dig med sundhedspleje i forhold til børn, unge og deres forældre.

Fakta

Navn:
Sundhedsplejerske
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
SU/løn

Du undersøger og følger børn, fra før de bliver født, til de går ud af folkeskolen, og du rådgiver og vejleder deres forældre.

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en videreuddannelse for sygeplejersker.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til sundhedsplejerske udvider du dine faglige kompetencer, så du kan varetage funktionsområdet for en sundhedsplejerske. Uddannelsesforløbet har fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til børn og unge.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i 3 forløb: 

  • Sundhedspleje i forhold til gravide, børn, unge og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Sundhedspleje i forhold til gravide, børn, unge og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori)

Den teoretiske del varer sammenlagt 1 år og den praktiske del 6 måneder (2 x 3 måneder), hvor du er i en uddannelsesstilling i en kommune. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, klinisk (praktisk) undervisning, øvelser og opgaver.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en individuel, skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld specialuddannelse giver ret til titlen Sundhedsplejerske.

Den engelske betegnelse er Health Visitor.

Varighed

Uddannelsen varer 1½ år (90 ECTS).

Læs om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsplejerske skal du have:

  • Bestået en dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller en anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Klinisk erfaring som sygeplejerske svarende til mindst 3 års ansættelse på minimum 32 timer/uge. Din kliniske erfaring skal være inden for to af følgende områder: barselspleje, neonatologi, pædiatri, børnepsykiatri eller hjemmesygepleje
  • Mindst et ansættelsesforhold af 12 måneders varighed suppleret med et ansættelsesforhold af mindst 6 måneders varighed
  • Skriftlig ansættelseaftale med en kommune i en uddannelsesstilling

Du skal opfylde alle obligatoriske adgangskrav ved uddannelsens start. Der er uddannelsesstart hvert år i januar.

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses på uddannelsesstedernes hjemmeside:

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under den teoretiske del af uddannelsen, mens du får løn i klinikperioderne. 

Læs om SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Sundhedsplejersker er kommunalt ansatte, og en stor del af arbejdet udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Du har også mulighed for at arbejde på sygehusenes børneafdelinger eller undervise på uddannelsesinstitutioner for social- og sundhedsuddannelserne.

Mere uddannelse

Du har flere muligheder for at videreuddanne dig med en relevant kandidat-, diplom- eller masteruddannelse. Se fx:

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hvis du har en videregående uddannelse som baggrund.