uddannelsen til sundhedsplejerske
Andre uddannelser

Sundhedsplejerske

Uddannelsen til sundhedsplejerske er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du beskæftiger dig med sundhedspleje i forhold til børn og unge og deres forældre.

Fakta

Navn:
Sundhedsplejerske
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
SU/løn

Du undersøger og følger børn, fra de er under et år, til de går ud af folkeskolen, og du rådgiver og vejleder deres forældre.

Uddannelsen giver dig mulighed for kommunal ansættelse, hvor du kan arbejde med sundhedspleje i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. Du vil også kunne arbejde på fx børneafdelinger på hospitaler eller at undervise på social- og sundhedsuddannelserne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til sundhedsplejerske lærer du om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til børn og unge. Uddannelsen varer 1½ år og veksler mellem teoretisk (1 år) og praktisk (½ år) undervisning.

Uddannelsen omfatter følgende områder:

  • Sundhedspleje i forhold til børn, unge og familier med almene behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Sundhedspleje i forhold til børn, unge og familier med særlige behov (teori og klinisk uddannelse)
  • Organisation, udvikling, forskning, dokumentation og evaluering (teori)

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde, klinisk (praktisk) undervisning, øvelser og opgaver.

Den kliniske undervisning strækker sig over et antal praktikdage hos en klinisk vejleder, der er sundhedsplejerske.

Den teoretiske undervisning foregår ved professionshøjskoler i København og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med en individuel, skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen til sundhedsplejerske skal du have følgende:

  • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau - eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen suppleret med modulet Praksis-videnskabsteori og metode fra den sundhedsfaglige diplomuddannelse
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Klinisk erfaring fra ansættelse som sygeplejerske svarende til mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder: svangre- og barselpleje, neonatalogi, pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri, lægekonsultation eller hjemmesygepleje. Mindst et ansættelsesforløb skal være af 8 måneders varighed.

Du skal desuden have en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten), der omfatter 6 måneders klinisk uddannelse.

For at blive optaget skal du opfylde alle obligatoriske adgangskrav ved uddannelsens start.

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses  på uddannelsesstedernes hjemmeside.

Der er uddannelsesstart hvert år i januar.

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under den teoretiske del af uddannelsen, mens du får løn under den kliniske del.

Fremtidsmuligheder

Sundhedsplejersker er kommunalt ansatte, og en stor del af arbejdet udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

Du har også mulighed for at arbejde på sygehusenes børneafdelinger eller undervise på uddannelsesinstitutioner for social- og sundhedsuddannelserne.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Få mere at vide

Via University College
www.via.dk

Professionshøjskolen Metropol
www.phmetropol.dk

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Få overblik over uddannelserne.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hvis du har en videregående uddannelse som baggrund.