Foto af Sundhedsplejerske
Job

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejerskens vigtigste arbejdsområde er børns udvikling. Sammen med forældrene er sundhedsplejerskens opgave at bidrage til, at børn får en sund opvækst.

Fakta

Arbejdssteder:
Skoler, Institutioner og private hjem
Stillingsbetegnelser:
Sundhedsplejerske

Som sundhedsplejerske besøger du familier med børn under et år. Her undersøger du barnet og taler med forældrene om barnets trivsel og udvikling. Hvis barnet er sygt og har behov for behandling, skal du henvise forældrene til en praktiserende læge.

Arbejdet som sundhedsplejerske er selvstændigt, ansvarsfuldt og kræver gode samarbejdsevner. Man skal have interesse for sociale og sundhedsmæssige vilkår og evne til at få kontakt med både børn og voksne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Familier med børn under 1 år får med jævne mellemrum besøg af en sundhedsplejerske, hvis arbejde består i at bidrage til, at børn og unge får en god og sund opvækst.

Hvis barnet har behov for anden form for behandling, støtte og omsorg, skal du formidle kontakt til den tværfaglige gruppe i kommunen, som tager sig af indsatsen for børn med særlige behov. Sundhedsplejersken vil ofte være medlem af gruppen.

Sundhedsplejersken holder også åbent hus, hvor forældre kan få vejledning og svar på spørgsmål, og sundhedsplejersken laver arrangementer for forældregrupper, der på den måde kan lære andre forældrepar i samme situation at kende.

foto af sundhedsplejerske
Hjemmebesøg - Sundhedsplejersken aflægger besøg hos barnet og de nybagte forældre.

Når børnene bliver større, foregår sundhedsplejerskens arbejde på skolerne. Her bliver børnenes helbred undersøgt (bl.a. højde, vægt, syn og hørelse), lige som sundhedsplejersken har samtaler om sundhed med det enkelte barn eller med grupper af børn.

Hvis der er noget i vejen med et barn, sørger sundhedsplejersken for, at det kommer til læge. De kontakter forældrene eller sørger for anden hjælp.

Sundhedsplejersken vejleder også skolernes personale i sundhedsmæssige spørgsmål og indgår i sundhedspædagogiske aktiviteter på skolen.

Herudover rådgiver og vejleder sundhedsplejersken personalet i daginstitutionerne og de kommunale dagplejere.

Endelig har sundhedsplejerskerne en del administrativt arbejde, og de fleste deltager i undervisning. De tilrettelægger fx undervisningsforløb om rigtig ernæring for børn, i forebyggelse af ulykker og indeklimaproblemer.

Arbejdsplads

Det største arbejdsområde for sundhedsplejersker er sygehusenes børneafdelinger.

Sundhedsplejersker er desuden ansat i den kommunale sundhedspleje, og en stor del af arbejdet udføres i private hjem, på skoler, i daginstitutioner og i den kommunale dagpleje.

En del er endelig ansat i Daginstitutioner og dagcentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Sundhedsplejerske-32.347 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Du skal være uddannet sygeplejerske, inden du kan blive sundhedsplejerske. Du kan avancere til ledende sundhedsplejerske.

Jobmulighederne er nogenlunde.

Mere uddannelsen

Dansk Sygeplejeråd afholder efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Dansk Sygeplejeråd
www.dsr.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.