Social- og sundhedshjælper
Job

Social- og sundhedshjælper (job)

En social- og sundhedshjælper arbejder med borgere, der har brug for professionel pleje og omsorg samt vejledning til opgaver i hverdagen.

Fakta

Arbejdssteder:
Private hjem, Plejehjem, ældrecenter, Beskyttede boliger, Dagcentre
Stillingsbetegnelser:
Social- og sundhedshjælper, Hjemmehjælper

Du arbejder med ældre, men kan også arbejde med mennesker med handicap eller en sygdom, som gør hverdagen svær.

Som social- og sundhedshjælper hjælper du borgeren med at skabe et værdigt hverdagsliv. Du har viden om pleje, kost og motion, så du kan støtte og vejlede borgeren.

Du arbejder hjemme hos borgeren, på plejehjem eller på bosteder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Social- og sundhedshjælperen hjælper med aktiviteter i hverdagen, som borgeren har svært ved at klare. Det kan være rengøring, madlavning eller personlig pleje.

Arbejde med mennesker

Som social- og sundhedshjælper er du en del af mange menneskers liv og skal derfor være god til at kommunikere og sætte dig ind i andres situation. Du skal også samarbejde med pårørende.

Sundhed og trivsel

Du er med til at vejlede og motivere borgeren til selv at skabe en god hverdag. Velfærdsteknologi, dvs. digitale og tekniske hjælpemidler, som kan støtte og hjælpe borgeren, er også en del af din arbejdsdag.

Du holder øje med, om borgeren trives. Du kender tegnene på de fleste almindelige sygdomme og ved, hvornår borgeren har brug for en læge.

Arbejdstider

En social- og sundhedshjælper kan arbejde på alle tider af døgnet og skal også nogle gange arbejde i weekenden eller på helligdage.

Arbejdsopgaver

Som social- og sundhedshjælper har du både omsorgsopgaver og praktiske opgaver. Nogle af de typiske arbejdsopgaver er:

 • Rengøring, madlavning og indkøb
 • Hjælpe til ved toiletbesøg, bad og påklædning
 • Hjælpe med genoptræning
 • Skabe en god relation til borgeren
 • Bruge digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi
 • Lægge mærke til ændringer i borgerens helbred og trivsel

Karriereveje

Du kan som social- og sundhedshjælper blive praktikvejleder eller specialisere dig i at arbejde med blandt andet:

 • Mennesker med demens
 • Livskvalitet og ensomhed
 • Kost og motion
 • Psykisk sygdom
 • Pleje og omsorg ved livets afslutning
 • Velfærdsteknologi og telemedicin

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for en social- og sundhedshjælper er:

 • Hjemme hos ældre mennesker
 • Plejehjem
 • Bosteder
 • Dagcentre for ældre
 • Private firmaer

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Social og sundhedshjælper, Sygehjælper, Plejemedhjælper33.886 kr.27.226 kr.-
Hjemmehjælper26.776 kr.26.484 kr.-
Hjemmeplejeassistent30.622 kr.31.269 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der tager 2 år og 2 måneder, hvis du kommer direkte fra folkeskolen.

Hvis du har anden uddannelse eller erhvervserfaring efter folkeskolen, kan uddannelsen tage kortere tid.

Læs mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper

Mere uddannelse

Som social- og sundhedshjælper har du flere muligheder for at efteruddanne dig:

 • Kurser: Korte AMU-kurser i fx pleje og behandling af diabetikere eller konflikthåndtering.
 • Deltid: Når du har arbejdet mere end to år som social- og sundhedshjælper, kan du tage en akademiuddannelse i fx sundhedspraksis.
 • Fuldtid: Du kan som social- og sundhedshjælper også videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.