Bioanalytiker på arbejde
Job

Bioanalytiker (job)

Som bioanalytiker arbejder du typisk i laboratorier og på sygehuse, hvor du analyserer prøver og gennemfører patientundersøgelser.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Sygehuse, Lægepraksis, Lægemiddelindustrien, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Bioanalytiker, Laboratorieleder, Histolaborant, Hospitalslaborant

Dine arbejdsopgaver vil være bestemt af dit speciale. I nogle job har du høj grad af patientkontakt, mens du i andre job udelukkende analyserer prøver i laboratoriet.

Som bioanalytiker er du dygtig til bl.a. kemi og biologi, arbejder rutineret i et laboratorie og er vant til at bruge avanceret elektronisk udstyr.

Bioanalytikere arbejder fx på sygehuse, i lægehuse eller på fertilitetsklinikker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Din primære opgave som bioanalytiker er at analysere prøver og sikre en høj kvalitet af svarene.

Analyse af prøver

I laboratorier undersøger du prøver af bl.a. blod, væv, celler og urin fra patienter, typisk med brug af avanceret udstyr. Det er vigtigt, at dine prøvesvar er af høj kvalitet, så lægen kan stille den rette diagnose og sikre den rigtige behandling.

Undersøge patienter

Du kan også arbejde direkte med patienterne, fx med at måle blodtryk, hjerte- og lungefunktion. Eller du kan tappe blod fra donorer, som du bagefter undersøger for smitsomme sygdomme, fx aids og leverbetændelse.

Arbejdsopgaver

Nogle af en bioanalytikers typiske arbejdsopgaver er at:

 • Analysere prøver af blod, væv, celler og cellevæsker
 • Måle blodtryk og undersøge lunger og hjertes funktion
 • Farve og studere væv i et mikroskop
 • Foretage scanninger af kroppen
 • Lave DNA-analyser
 • Fremstille blodprodukter eller radioaktive lægemidler, fx til strålebehandling

Karriereveje

Som bioanalytiker kan du specialisere dig inden for mange fagområder, fx:

 • Klinisk biokemi: Du tager og analyserer bl.a. blodprøver og undersøger hjerterytme på patienter.
 • Klinisk mikrobiologi: Du analyserer prøver, der fx kan afsløre, om en patient har eller har haft en infektion. Du leder fx efter tegn på bakterier, virus, svampe og parasitter.
 • Klinisk immunologi: Du tapper blod, som du bestemmer blodtype på, og undersøger det for smitsomme sygdomme. Du sikrer, at blod og organer, som overføres fra donorer, sker uden risiko for de patienter, der skal modtage.
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin: Du foretager undersøgelser, fx af fx hjerte og lunger, med små doser af radioaktive materialer og avanceret teknologisk udstyr, fx scannere.
 • Patologi: Du analyserer væv, der er fjernet ved operation, og celleprøver, så læger kan stille en diagnose – fx kræft.
 • Klinisk neurofysiologi: Du undersøger patienter med sygdomme i hjerne, nerver og muskler, fx epilepsi, nerveskader og muskelsvind, med elektriske målemetoder. Mange steder kan du også undersøge søvn og søvnsygdomme.

Du kan også gå ledervejen, deltage i forskningsprojekter eller arbejde med fremstilling af medicin eller fødevarer.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for bioanalytikere er:

 • Sygehuse
 • Lægehuse eller sundhedscentre
 • Universiteter
 • Medicinalvirksomheder
 • Biotekvirksomheder, der udvikler og producerer lægemidler ved hjælp af levende organismer
 • Sædbanker
 • Fertilitetsklinikker, der hjælper ufrivilligt barnløse med at opnå graviditet

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom.

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til bioanalytiker er en professionsbacheloruddannelse.

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Du kan også få anden adgang med gymnasiale enkeltfag.

Læs om uddannelsen til bioanalytiker

Mere uddannelse

Når du er uddannet bioanalytiker, har du flere muligheder for at læse videre.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse

Få mere at vide

Se mere om jobbet

Se videoer om fem af de fagområder, en bioanalytiker kan specialisere sig inden for (rn.dk)

Læs mere om jobbet

Læs om jobbet som bioanalytiker hos Danske Bioanalytikere (dbio.dk)

Autorisation

For at arbejde som bioanalytiker skal du have en autorisation. Du kan søge autorisation, når du har afsluttet uddannelsen til bioanalytiker (bioanalytisk diagnostik). Det kan du læse mere om i autorisationsloven:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.