professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Professionsbacheloruddannelse

Innovation og entrepreneurship

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse med fokus på opstart og udvikling af bæredygtige virksomheder.

Fakta

Navn:
Innovation og entrepreneurship
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Erhvervsakademi-uddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med at udvikle innovative og kreative kompetencer i sammenhæng med forretnings- og markedsforståelse.

Innovation og entrepreneurship er en overbygningsuddannelse til alle erhvervsakademiuddannelser, og du kommer derfor til at få inspiration fra medstuderende, som kommer fra flere forskellige fagområder.

Efter uddannelsen har du kompetencer til at udvikle nye forretningsideer og afprøve dem i praksis, og du kan skabe innovative forandringer i din egen eller i eksisterende virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du redskaber til at håndtere en bred vifte af innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i din egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Fagområder

Uddannelsen består af en række fagområder: 

  • Innovation: Du lærer om idégenerering, kreative og innovative processer og om konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og processer i virksomheder
  • Ledelse: Du lærer om ledelse på individniveau, blandt andet selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer, fx projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams
  • Entrepreneurship: Du lærer om entrepreneurship og intrapreneurship, fx om test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market
  • Forretningsudvikling: Du lærer om forretnings- og markedsforståelse, fx strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift og skalering af egen og eksisterende virksomhed. Du lærer at identificere og analysere vækstmuligheder og at vurdere økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af udviklingsaktiviteterne

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Den engelske titel er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship.

Undervisning

Undervisningen har fokus på praksis og foregår bl.a. som teamarbejde, almindelig undervisning, opgaveløsning og projektarbejde. Derudover vil der være individuel coaching.

Praktik

Der indgår praktik i uddannelsen. Den kan foregå i egen virksomhed eller i en eksisterende virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges og forsvares mundtligt.

Adgangskrav

Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskema på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Hvert uddannelsessted fastsætter sine egne kriterier for optagelse. Det kan fx være motiveret ansøgning, CV, en kreativ præsentation og personlig samtale.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig afsæt til at skabe og drive din egen virksomhed eller arbejde med innovationsprojekter i eksisterende virksomheder og organisationer.

Du vil fx kunne finde arbejde som projektleder, konsulent eller udviklingsmedarbejder. 

Mere uddannelse

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Læs mere i artiklerne:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information