professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Professionsbacheloruddannelse

Innovation og entrepreneurship

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, har fokus på opstart og udvikling af nye og bæredygtige virksomheder, og den kvalificerer dig til at udvikle nye forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Fakta

Navn:
Innovation og entrepreneurship
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Erhvervsakademi-uddannelse
Økonomi:
SU

I uddannelsen kombineres udvikling af innovative og kreative kompetencer med markedsforståelse samt med den forskelligartede faglighed, som er repræsenteret blandt de studerende.

Det er en overbygningsuddannelse for personer, der har en erhvervsakademiuddannelse og ønsker kompetencer inden for opstart og drift af egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af en obligatorisk del, en valgdel/specialisering, en praktikperiode samt et bachelorprojekt.

På den obligatoriske del får du undervisning i følgende områder:

  • Innovation, udvikling og vækst, hvor du lærer om teori og metode inden for udviklingspraksis og får færdigheder i at gennemføre kreative og innovative processer. Endvidere lærer du at vurdere og handle på strategiske vækstmuligheder for den etablerede virksomhed.
  • Ledelse og netværk, der giver indsigt i den nystartede virksomhed og lærer dig at omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter og virksomheder. Du lærer endvidere om overgangen fra nystartet virksomhed til vækstvirksomhed, herunder om strategisk ledelse, kommunikation og kompetenceudvikling.
  • Praktisk virksomhedsdrift, der bl.a. omhandler markedsføring, kunderelationer, økonomi og it. Undervisningsforløbet er differentieret, så det tager hensyn til den enkeltes forudsætninger.

Uddannelsens valgdel/specialiseringsdel består af undervisning, studiekreds samt projektarbejde.

Praktikdelen kan foregå i egen virksomhed eller som del af et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed.

Undervisningen har fokus på praksis og foregår som teamarbejde, almindelig undervisning, opgaveløsning, projektarbejde m.m. Derudover vil der være individuel coaching.

Uddannelsen foregår i Herning, Lyngby, Næstved, Odense, Vejle og Aarhus.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Efter endt uddannelsen får du ret til betegnelsen professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Den engelske betegnelse er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskema på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Udover ansøgningsskemaet skal du også indsende en motiveret ansøgning og en kreativ præsentation. Derudover vil der blive indkaldt til en optagelsessamtale. Se mere på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Uddannelsesstart

Der er studiestart i august.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig baggrund for at skabe og drive din egen virksomhed ellerarbejde med innovationsprojekter. Du vil også kunne finde arbejde som projektleder og som udviklingsmedarbejder. 

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De meget få nyuddannede (under 70) er beskæftiget i en bred vifte af brancher. Kategorien Andre omfatter enkeltansættelser i 23 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information