professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Professionsbacheloruddannelse

Innovation og entrepreneurship

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse med fokus på opstart af egen virksomhed og udvikling af eksisterende virksomheder.

Fakta

Navn:
Innovation og entrepreneurship
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Erhvervsakademi-uddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med at udvikle innovative og kreative kompetencer i sammenhæng med forretnings- og markedsforståelse.

Du lærer at udvikle nye forretningsideer og afprøver dem i praksis.

Efter uddannelsen kan du arbejde med at skabe bæredygtige forandringer i eksisterende virksomheder og organisationer eller du kan skabe din egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du redskaber til at løse innovative og udviklingsorienterede opgaver i din egen virksomhed eller i en eksisterende virksomhed.

Fagområder

Uddannelsen består af fire temaer:

  • Innovation: Du lærer om idégenerering, kreative og innovative processer og konceptudvikling af bæredygtige produkter og processer.
  • Ledelse: Du lærer om personlig ledelse og udvikling, projektledelse, forandringsledelse samt ledelse og udvikling af teams.
  • Entrepreneurship: Du lærer om entreprenørskab og intraprenørskab, fx at afprøve koncepter og forretningsmodeller i produktudvikling, markedsføring og go-to-market.
  • Forretningsudvikling: Du lærer om forretnings- og markedsforståelse, fx analyse af bæredygtighed, kunder og konkurrenter i forhold til etablering, drift og skalering af virksomheder.

Der er også valgfag på uddannelsen.

Titel

Efter uddannelsen er du professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Den engelske titel er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship.

Undervisning

Undervisningen har fokus på praksis og foregår bl.a. som teamarbejde, holdundervisning, projektarbejde, opgaveløsning og virksomhedsbesøg. Derudover er der individuel vejledning/coaching.

Hvis du allerede har startet eller ønsker at starte egen virksomhed, så kan du ansøge om at blive tilknyttet institutionens inkubatormiljø, hvor du får sparring med eksperter og ligesindede.

Praktik

Der indgår op til tre måneders praktik i uddannelsen. Den kan foregå i egen virksomhed eller i en eksisterende virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges og forsvares mundtligt.

Adgangskrav

Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. 

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning, Lyngby, Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig afsæt til at skabe og drive din egen virksomhed eller arbejde med innovationsprojekter i eksisterende virksomheder og organisationer.

Du vil fx kunne finde arbejde som projektleder, konsulent eller udviklingsmedarbejder.

Mere uddannelse

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom-, master eller kandidatuddannelse.

Det er det enkelte universitet, der bestemmer adgangskravene.

Læs mere i artiklerne:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information