professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Professionsbacheloruddannelse

Innovation og entrepreneurship

Uddannelsen, der er en overbygningsuddannelse, har fokus på opstart og udvikling af nye og bæredygtige virksomheder, og den kvalificerer dig til at udvikle nye forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Fakta

Navn:
Innovation og entrepreneurship
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Erhvervsakademi-uddannelse
Økonomi:
SU

I uddannelsen kombineres udvikling af innovative og kreative kompetencer med markedsforståelse samt med den forskelligartede faglighed, som er repræsenteret blandt de studerende.

Det er en overbygningsuddannelse for personer, der har en erhvervsakademiuddannelse og ønsker kompetencer inden for opstart og drift af egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På  uddannelsen får du redskaber til at  håndtere en bred vifte af innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i din egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder undervisning inden for fagområderne:

Innovation: Du lærer om idégenering, kreative og innovative processer og om konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og processer i nye virksomheder og virksomheder, der allerede er etableret.

Ledelse:Du lærer om både ledelse på individniveau, blandt andet selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer, fx projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams i nye og eksisterende virksomheder.

Entrepreneurship: Du lærer om både entrepreneurship og intrapreneurship. Det handler blandt andet om test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market.

Forretningsudvikling: Du lærer om forretnings- og markedsforståelse, blandt andet strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift og skalering af egen og eksisterende virksomhed. Du lærer at identificere og analysere vækstmuligheder og at vurdere økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af udviklingsaktiviteterne.

Du skal i praktik. Den kan foregå i egen virksomhed eller som del af et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen har fokus på praksis og foregår som teamarbejde, almindelig undervisning, opgaveløsning, projektarbejde m.m. Derudover vil der være individuel coaching.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Efter endt uddannelsen får du ret til betegnelsen professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Den engelske betegnelse er Bachelor of Innovation and Entrepreneurship.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et skriftligt bachelorprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskema på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Hvert uddannelsessted fastsætter sine egne kriterier for optagelse. Det kan fx være motiveret ansøgning, CV, en kreativ præsentation og personlig samtale. Se mere på uddannelsesstedets egen hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Herning, Lyngby, Næstved, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.

Copenhagen Business Academy i Lyngby udbyder uddannelsen med mulighed for at følge den i Rønne.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig baggrund for at skabe og drive din egen virksomhed ellerarbejde med innovationsprojekter. Du vil også kunne finde arbejde som projektleder og som udviklingsmedarbejder. 

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information