Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver i fødevare- og medicinalbranchen. Du specialiserer dig i enten laboratorie- eller, fødevareteknologi.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Uddannelse til laborant eller procesteknolog
Økonomi:
SU

Du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed.

Som færdiguddannet kan du arbejde i virksomheder/institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologiske, kemiske eller mikrobiologiske processer. Du kan arbejde med produktion, projektstyring, udvikling, kvalitetssikring og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi kvalificerer dig til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i fødevarebranchen, såvel nationalt som internationalt.

Den er en overbygningsuddannelse på laborantuddannelsen og på uddannelsen til procesteknolog, herunder fødevareteknolog, ernæringsteknolog og mejeriteknolog.

Uddannelsen har fælles fagområder inden for:

Naturvidenskab: Anvendt matematik, fysisk kemi, anvendt statistik og planlægning af forsøg.

Kvalitetssikring og forsøgsplanlægning: Produktions- og kvalitetsstyring samt statistisk forsøgsplanlægning.

Kommunikation og Virksomhedsforhold: Virksomhedsforhold med fokus på kommunikation og etisk analyse samt organisation, ledelse og samarbejde.

Du skal vælge mellem to specialeretninger:

Laboratorieteknologi

På specialiseringen er der to fagområder: Bioteknologi, hvor du lærer om cellebiologi, bioproduktion og analyse af biomolekyler, samt Kemiteknologi, hvor du lærer om organisk kemi og kemisk analyseteknik

Fødevareteknologi

På specialiseringen er der to fagområder: Fødevarekvalitet og sikkerhed, hvor du lærer om fødevaremikrobiologi, fødevarelovgivning, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet, samt Fødevareteknologi og innovation, hvor du lærer om fødevareteknologi, produktudvikling og innovation.

I uddannelsen indgår der også et praktikophold i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet. Du skal desuden lave et bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem almindelig holdundervisning, forelæsninger, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology.

Den foregår i København, Odense og Aarhus. Ikke alle specialeretninger kan tages på alle uddannelsessteder. Se på de respektive hjemmesider.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Se mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt i relation til den virksomhed, du er i praktik i.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende erhvervsakademiuddannelser for at søge om optagelse:

Har du en tilsvarende uddannelse, vil optagelse bero på en individuel vurdering.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. 

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september. Erhvervsakademi Aarhus har også studiestart i februar.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne finde beskæftigelse inden for kvalitetssikring, produktion, udvikling og forskning indenfor, fødevarer, kemiteknologiske, bioteknologiske eller mikrobiologiske processer samt medicinalvarer.

Du vil typisk komme til at indgå i samarbejds- og projektstyringsfunktioner på tværs i organisationen samt foretage systematiske overvejelser i forbindelse med planlægning, udvikling, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring.

De nyuddannede er beskæftiget bredt i industrien i kemiteknologiske, bioteknologiske, medicinal- og fødevarevirksomheder samt på forsknings- og vidensinstitutioner.

Mere uddannelse

Uddannelsen kvalificerer til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse inden for området, fx en diplom- eller masteruddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Steen Stolberg-Rohr er uddannet laborant. Han analyserer råvarer og færdige lægemidler for at...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.