Professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer dig til at varetage tværfaglige opgaver inden for fødevarer, medicin, bioteknologi, miljø eller kemi.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Uddannelse til laborant eller procesteknolog
Økonomi:
SU

Du specialiserer dig i enten laboratorie- eller fødevareteknologi, og du har mulighed for at give din uddannelse en international profil ved at tage et praktikophold i en udenlandsk virksomhed. 

Som færdiguddannet kan du arbejde i virksomheder/institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologiske, kemiske eller mikrobiologiske processer.

Du kan arbejde med projektstyring, udvikling, kvalitetssikring, forskning og produktion.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i offentlige og private virksomheder, såvel nationalt som internationalt. 

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse på laborantuddannelsen og på uddannelsen til procesteknolog, herunder fødevareteknolog, ernæringsteknolog og mejeriteknolog.

Fagområder

Uddannelsen har fælles fagområder inden for:

  • Naturvidenskab
  • Kvalitetssikring og forsøgsplanlægning
  • Kommunikation og Virksomhedsforhold

Specialer

Du skal vælge mellem to specialeretninger:

  • Laboratorieteknologi: Du får undervisning i bioteknologi, hvor du lærer om cellebiologi, bioproduktion og analyse af biomolekyler, samt kemiteknologi, hvor du lærer om organisk kemi og kemisk analyseteknik
  • Fødevareteknologi: Du får undervisning i fødevarekvalitet og sikkerhed, hvor du lærer om fødevaremikrobiologi, fødevarelovgivning, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet, samt fødevareteknologi og innovation, hvor du lærer om fødevareteknologi, produktudvikling og innovation

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Den engelske titel er Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem almindelig holdundervisning, forelæsninger, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Praktik

I uddannelsen indgår der et praktikophold i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt i relation til den virksomhed, du er i praktik i.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende erhvervsakademiuddannelser for at søge om optagelse:

Individuel vurdering

Har du en tilsvarende uddannelse, har du mulighed for at blive optaget på baggrund af en individuel vurdering. Kontakt uddannelsesstedet. 

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår Aarhus.

Læs mere på uddannelsestedernes hjemmesider: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne finde beskæftigelse inden for kvalitetssikring, produktion, udvikling og forskning i fx fødevare-, miljø-, medicinal-, kemiteknologi- og bioteknologibranchen. Du kan også blive ansat på et universitet.

Du vil typisk komme til at indgå i samarbejds- og projektstyringsfunktioner på tværs i organisationen samt foretage systematiske overvejelser i forbindelse med planlægning, udvikling, udførelse, databehandling, dokumentation og kvalitetssikring.

Mere uddannelse

Uddannelsen kvalificerer til at fortsætte i en kompetencegivende videreuddannelse inden for området.

Læs om

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Steen Stolberg-Rohr er uddannet laborant. Han analyserer råvarer og færdige lægemidler for at...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.