bacheloruddannelse i Biokemi
Bacheloruddannelse

Biokemi

Biokemi handler om at se det store i det små, fx på det molekylære plan. Du lærer om kemien bag levende organismers stofskifte, nervesystem og immunforsvar.

Fakta

Navn:
Biokemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kemi, biologi og medicin. Du får således en bred viden om bl.a. molekylærbiologi, proteinkemi og genetik og vil kunne være med til at løse kræftens gåde, udvikle ny medicin eller biokemiske produkter.

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for forskning og produktion i det offentlige, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biokemi er studiet af levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer og reaktioner, der foregår i dem. Det betyder, at du undersøger den levende celle.

En celle består af bl.a. fedtsyrer, proteiner, sukkerstoffer og arvemateriale (gener), og det er disse elementer, du undersøger. Du lærer fx om stofskiftets reaktioner og om, hvordan kroppen kan udnytte den energi, der er i sukkerstofferne.

Kombination af flere videnskaber

Uddannelsen kombinerer forskellige videnskaber som fx kemi, biologi og molekylærbiologi. Molekylærbiologi og biokemi er tæt forbundet, men hvor man i molekylærbiologien beskæftiger sig med biologiske fænomener på molekyleniveau, som fx dna, handler biokemien om de kemiske processer i cellerne.

Kurser

Ud over grundlæggende kurser i biologi og kemi følger du kurser i bl.a.:

 • Cellebiologi, hvor du studerer cellens dannelse, struktur og funktion
 • Genetik, hvor du får viden om levende organismers oprindelse, udvikling og nedarvede egenskaber ved studie af gener
 • Metabolisme og enzymologi, hvor du lærer om biomolekylers struktur og funktion, energistofskifte samt nedbrydning og biosyntese
 • Statistik, hvor du får forståelse for statistiske grundbegreber og lærer om bl.a. estimation, hypotesetest, multible test og datatransmissioner

Du undervises desuden i videnskabsteori og etik for de kemiske fag.

Undervisningsform

Undervisningen foregår meget af tiden i laboratoriet, hvor du ved hjælp af reagensglas, mikroskoper og computere laver laboratorieøvelser og projekter. Der vil dog også være forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og feltkurser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder biokemi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i biokemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet udbyder biokemi som en specialisering på uddannelsen i molekylærbiologi.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,46,8

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i biokemi, bioinformatik, nanoscience, humanbiologi, biokemi-bioteknologi (Syddansk Universitet) og molekylærbiologi (Aarhus Universitet).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for den offentlige sektor, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information