bacheloruddannelse i Biokemi
Bacheloruddannelse

Biokemi

Biokemi handler om at se det store i det små, fx på det molekylære plan. Du lærer om kemien bag levende organismers stofskifte, energiomsætning og immunforsvar.

Fakta

Navn:
Biokemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer kemi, biologi og medicin. Du får således en bred viden om bl.a. molekylærbiologi, proteinkemi og genetik og vil kunne være med til at løse kræftens gåde, udvikle ny medicin eller biokemiske produkter.

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for forskning og produktion i det offentlige, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Biokemi er studiet af levende organismers kemiske sammensætning og de kemiske processer og reaktioner, der foregår i dem. Det betyder, at du undersøger den levende celle.

En celle består af bl.a. fedtsyrer, proteiner, sukkerstoffer og arvemateriale (gener), og det er disse elementer, du undersøger. Du lærer fx om stofskiftets reaktioner og om, hvordan kroppen kan udnytte den energi, der er i sukkerstofferne.

Kombination af flere videnskaber

Uddannelsen kombinerer forskellige videnskaber som fx kemi, biologi og molekylærbiologi.

Molekylærbiologi og biokemi er tæt forbundet, men hvor man i molekylærbiologien beskæftiger sig med biologiske fænomener på molekyleniveau, som fx dna, handler biokemien om de kemiske processer i cellerne.

Kurser

Du følger kurser i kemi samt grundlæggende biologi. Derudover har du kurser i:

 • Cellebiologi, hvor du studerer cellens dannelse, struktur og funktion
 • Genetik, hvor du får viden om levende organismers oprindelse, udvikling og nedarvede egenskaber ved studie af gener
 • Metabolisme og enzymologi, hvor du lærer om biomolekylers struktur og funktion, energistofskifte samt nedbrydning og biosyntese
 • Statistik, hvor du får forståelse for statistiske grundbegreber og lærer om bl.a. estimation, hypotesetest, multible test og datatransmissioner
 • Proteinvidenskab, hvor du studerer enzymers struktur og funktion

Du undervises desuden i videnskabsteori og etik for de kemiske fag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår meget af tiden i laboratoriet, hvor du ved hjælp af reagensglas, spektofotometre og computere laver laboratorieøvelser og projekter. Der vil dog også være forelæsninger, holdundervisning, regneøvelser og feltkurser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen biokemi på Københavns Universitet (ku.dk)

Andre muligheder

Aarhus Universitet udbyder biokemi som en specialisering på uddannelsen i molekylærbiologi.

Læs mere om uddannelsen i molekylærbiologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)6.8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder vil være inden for den offentlige sektor, i bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information