civilingeniør i kemi og bioteknologi
Bacheloruddannelse

Kemi og bioteknologi

På uddannelsen i kemi og bioteknologi lærer du at udvikle nye produktionsmetoder til fremstilling af fødevarer, medicin, tekstiler og mere bæredygtig energi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi og bioteknologi
Andre betegnelser:
Chemical Engineering and Biotechnology
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav.
Økonomi:
SU

Du undervises i almen kemi, biokemi, kemisk og bioteknologisk procesteknik samt matematik og fysik, og du får mulighed for at afprøve den teoretiske viden i praksis i laboratoriet.

De fleste vælger efter endt bacheloruddannelse at fortsætte på en kandidatuddannelse og specialisere sig yderligere. Som færdiguddannet civilingeniør finder du jobmuligheder i bl.a. medicinal- og fødevareindustrien samt miljøsektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kemi og bioteknologi handler om, hvordan man kan bruge viden om kemiske og bioteknologiske processer til at udvikle nye metoder inden for fx miljø, energiforsyning samt i produktionen inden for medicinal- og fødevareindustri.

På bacheloruddannelsen lærer du at bruge matematisk, kemisk, teknisk og fysisk viden i forbindelse med udviklingen af produkter og produktionsmetoder, og du lærer at analysere problemer og på den baggrund at udarbejde løsninger eller forbedringer.

Fag

Du får undervisning i kemiske og bioteknologiske fag som fx:

 • Organisk kemi: viden om organiske stofgrupper og deres reaktioner
 • Uorganisk kemi: viden om grundstoffernes egenskaber og kemiske forbindelser
 • Teknisk kemi og bioteknologi, proces- og produktdesign
 • Analytisk kemi: viden om sammenhængen mellem et produkts kemiske og biokemiske sammensætning og dets funktioner
 • Styring og regulering af kemiske og biokemiske processer og anlæg

Matematik, fysik og statistik er vigtige fag på uddannelsen.

Eksperimentelt arbejde

Du får også erfaring med at udføre eksperimentelt arbejde i laboratorier, hvor du fx lærer at brygge øl, arbejde med biogas eller biobrændsel. Du lærer at bruge din teoretiske viden sammen med dine eksperimentelle færdigheder til at udføre projektarbejde, fx som feltarbejde i naturen eller i samarbejde med en virksomhed.

Udlandsophold

Der er på uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Uddannelsen på dansk og engelsk

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelsksprogede uddannelse udbydes ved AAU.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder kemi og bioteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Chemical Engineering and Biotechnology som en 3-årig bacheloruddannelse. Den udbydes kun på engelsk.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kemi og bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en kandidatuddannelse i kemi eller miljøteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil typisk være inden for den kemiske og bioteknologiske industri i bl.a. laboratorier, hvor du kan arbejde med forskning og udvikling. Der er også mulighed for at arbejde i andre brancher som fx i medicinalindustrien eller i højteknologiske virksomheder inden for fx fødevareindustrien eller miljøsektoren, hvor kemi og procesteknologi spiller en vigtig rolle.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information