civilingeniør i miljøteknologi
Kandidatuddannelse

Miljøteknologi

Kandidatuddannelsen i miljøteknologi (miljøvidenskab) er engelsksproget og handler om, hvordan man kan forebygge og løse miljøproblemer inden for fx vandforsyning, behandling af spildevand og håndtering af affald.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøvidenskab
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Environmental Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udføre kvantitative vurderinger af miljøproblemer og har mulighed for at specialisere dig, alt efter hvor du vælger at tage uddannelsen, og hvordan du vælger at tilrettelægge den.

Som færdiguddannet miljøingeniør kan du fx komme til at arbejde med løsninger på miljøproblemer i hele verden, eller du kan beskæftige dig med forebyggelse og udvikling af nye bæredygtige løsninger på miljøområdet i Danmark.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den tværfaglige kandidatuddannelse lærer du at udvikle bæredygtige løsninger på komplicerede miljøtekniske problemer, hvor der også bliver taget højde for juridiske, økonomiske og ressourcemæssige aspekter.

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser i marken og laboratorieeksperimenter samt at vurdere forurenende stoffers kemiske og biologiske følger i det omgivende miljø.

Du får også viden om miljøplanlægning og forvaltning og lærer at analysere, beskrive og komme med løsningsforslag til problemerne.

Du kan specialisere dig inden for flere områder, afhængigt af uddannelsessted. Det kan fx være i metoder til håndtering af affald og spildevand eller i rensning af forurenet jord og grundvand. Du kan også beskæftige med med produktionen af drikkevand eller med, hvordan industrien kan reducere sin belastning af miljøet.

Du kan se de konkrete specialiseringsmuligheder under de enkelte uddannelsessteder.

Der kan også være mulighed for et virksomhedsophold eller et studieophold på et universitet i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Environmental Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og i Odense.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder miljøvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

På DTU kan du vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Miljøledelse
 • Miljøkemi
 • Håndtering af affald og spildevand
 • Urbane vandsystemer
 • Vandressourcer

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i miljøteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder i samarbejde med udenlandske universiteter desuden Master of Science in Environmental Engineering (TUM), Master of Science in Environmental Engineering EPFL samt Nordic Master in Environmental Engineering.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Vand, bioressourcer og miljømanagement
 • Byggeteknologi
 • Kemi og teknologi
 • Bioteknologi
 • Geofysik og rumteknologi
 • Teknisk biomedicin
 • General Engineering
 • Design og innovation (fra februar 2019)

Følgende bacheloruddannelser fra andre universiteter giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (Syddansk Universitet)
 • Kemi og Bioteknologi (Aalborg Universitet)
 • Bioteknologi (Aalborg Universitet Bioteknologi (Aarhus Universitet, fra februar 2019)
 • MIljøvidenskab (Aalborg Universitet)
 • Kemi med specialisering I miljøkemi (Københavns Universitet)
 • Geoscience (Aarhus Universitet)

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse miljøteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi og bioteknologi giver adgang til uddannelsen. Følgende uddannelser kan også give adgang:

 • Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi fra SDU
 • Teknisk-videnskabelig eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra SDU

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan føre til jobmuligheder i bl.a. offentlige forvaltninger og i virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du kan fx komme til at arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning eller håndtering af forureningssager.

Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet. Det kan fx være med miljøledelse og produktionsoptimering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information