Studerende samler plastik op fra vandet
Kandidatuddannelse

Water and Environment

Kandidatuddannelsen foregår delvist i Kina. Du lærer at arbejde med bæredygtig anvendelse og håndtering af verdens ferskvandsressourcer.

Fakta

Navn:
Water and Environment
Andre betegnelser:
Vand og miljø
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil få undervisning i emner som hydrologi, ferskvandsøkologi, forurenende stoffers kemi og miljømikrobiologi.

Du lærer om, hvordan man forebygger vandforurening, fremmer bæredygtig brug af vand, beskytter miljøet og afhjælper virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for forskning, administration og forvaltning samt rådgivning og projektledelse i private og offentlige virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på globale vand- og miljøudfordringer og giver dig indgående viden om, hvordan vi som mennesker kan beskytte og udnytte det vand, vi er så afhængige af.

Emner

I løbet af uddannelsen lærer du om: 

  • Hydrologi, ferskvandsøkologi og biogeokemi
  • Forurenende stoffer og forureningskontrol
  • Statistik, modellering og klimaforandringer
  • Integreret vandforvaltning og -lovgivning

Uddannelsen giver dig viden og relevante tværvidenskabelige kompetencer inden for miljøområdet.

Uddannelsen dækker både det natur- og samfundsvidenskabelige område, men med klar hovedvægt på naturvidenskab.

Kina

Uddannelsen foregår for det første års vedkommende i Beijing og giver dig derved et unikt kendskab til Kinas sprog, kultur og samfund.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Water and Environment.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år. Specialet må gerne udarbejdes i Kina, men det er ikke et krav.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der er krav om sprogfærdigheder. 

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Water and Environment foregår i:

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Sino-Danish Center. Det første år foregår i Beijing, Kina. Det er valgfrit, hvor du udarbejder specialet.

Læs mere om kandidatuddannelsen på Sino-Danish Centers hjemmeside (sdc.university)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning, forvaltning, rådgivning og projektledelse i både private og offentlige virksomheder.

Du vil fx kunne arbejde i konsulentvirksomheder, fremstillingsvirksomheder, ministerier og offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, landbrugsorganisationer og internationale organisationer.

Arbejdsopgaver vil bl.a. kunne være at nedbringe og forebygge vandforurening, fremme bæredygtig vandanvendelse, beskytte miljøet, forbedre vandøkosystemernes tilstand og mindske skadevirkningerne fra oversvømmelser og tørke.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information