civilingeniør i miljøteknologi
Bacheloruddannelse

Miljøteknologi

Du får grundlæggende viden om miljøområdet, herunder vand- og miljøteknologi, bæredygtig anvendelse af ressourcer og håndtering af forurening.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får både en naturvidenskabelig og ingeniørmæssig viden på miljøområdet og undervisning i kemi, matematik, fysik, biovidenskab, geologi, økologi og hydrologi. Du lærer fx om bæredygtige miljøteknologier, klimaløsninger, kemiske stoffers effekter i miljøet og kortlægning af vandressourcer med droner og satellitter.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet civilingeniør typisk have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i virksomheder, kommuner og regioner eller hos Miljøstyrelsen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om alt fra kemiske stoffer i miljøet og bæredygtig vandforsyning til genbrug af ressourcer og energi fra biomasse og sikring af byer mod ekstrem regn.

Grundlæggende fag

Du begynder uddannelsen med undervisning i grundlæggende fag som matematik og kemi, men får også undervisning i miljø og bæredygtighed i relation til ressourceforbrug.

Miljøteknologiske fag

Af miljøteknologiske fag vil du bl.a. få undervisning i klimaændringer, geologi, hydrologi, mikrobiologi og miljøtekniske processer, hvor du anvender matematiske modeller til at udvikle bæredygtige løsninger.

Ingeniørfaglighed

Du får desuden en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man overordnet, men også teknisk, planlægger løsninger på miljøproblemer.

Studieforløb

Der er udarbejdet en række anbefalede studieforløb, som du kan vælge at følge eller lade dig inspirere af:

 • Vand til verden
 • Bioressourcer og cirkulær økonomi
 • Klimatilpasning og vand i byer
 • Miljømanagement og bæredygtighed samt kemiske stoffer i miljøet

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Environmental Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, erhvervsrelevant projektarbejde, opgaveløsning og laboratorieøvelser. Der vil også være mulighed for feltarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)4.5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, internationale organisationer og i miljøafdelinger i kommuner og regioner. Det kan også være i statslige styrelser som fx Miljøstyrelsen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information