bacheloruddannelse i Miljøbiologi
Bacheloruddannelse

Environmental Biology

På den engelsksprogede uddannelse Environmental Biology lærer du om levende organismers samspil med hinanden og de fysiske omgivelser.

Fakta

Navn:
Environmental Biology
Andre betegnelser:
Miljøbiologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere biologiske processer i en økologisk sammenhæng og får kompetencer til at vurdere effekterne af aktuelle miljøproblemer og komme med kvalificerede bud på deres løsning.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi, fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du opnår et grundlæggende kendskab til mikroorganismer, planter og dyr, deres udbredelse i naturen og deres samspil med de fysiske omgivelser. Det kan fx være, hvad klima og tilgængeligheden af vand betyder for reguleringen af bestemte organismer.

Du får også kendskab til hele økosystemers opbygning og funktion, herunder de levende organismers betydning for omsætningen af næringsstoffer og energi gennem fødekæderne.

Uddannelsen giver dig også viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Endelig handler uddannelsen om, hvordan vi mennesker påvirker økosystemer og de organismer som lever der, fx effekten af aktiviteter som jagt, fiskeri, landbrug, plantagedrift, forurening, klimaforandringer osv.

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

 • Introduktion til økosystemers struktur og funktion
 • Populationsbiologi
 • Dyre- og plantefysiologi
 • Feltbiologi og dataanalyse

I forbindelse med projektarbejde og feltkurser får du også kendskab til forskellige laboratorieteknikker og lærer at benytte kemiske, biokemiske eller biologiske analysemetoder.

Feltkurser, hvor man indsamler og bestemmer biologisk materiale i naturen, er en del uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser, øvelser i pc-laboratorium, feltkurser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling. Al undervisning foregår på engelsk.

Environmental Biology er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Environmental Biology er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Environmental Biology og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under hver enkel bacheloruddannelse på RUCs hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er en af følgende kombinationer adgangskrav for at kunne læse Environmental Biology:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Environmental Biology i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

De sidste 2 år specialiserer du dig i Environmental Biology og et andet bachelorfag.

Bemærk: Der er forskellige kombinationsmuligheder for Environmental Biology på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i Environmental Biology i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i miljøbiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Læs mere om arbejdsområder og job med biologi, energi, kemi og miljø under ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information