bacheloruddannelse i Miljøbiologi
Bacheloruddannelse

Environmental Biology

På den engelsksprogede uddannelse Environmental Biology lærer du om levende organismers samspil med hinanden og de fysiske omgivelser.

Fakta

Navn:
Environmental Biology
Andre betegnelser:
Miljøbiologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at forstå og analysere biologiske processer i en økologisk sammenhæng og får kompetencer til at vurdere effekterne af aktuelle miljøproblemer og komme med kvalificerede bud på deres løsning.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi, fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du opnår et grundlæggende kendskab til mikroorganismer, planter og dyr, deres udbredelse i naturen og deres samspil med de fysiske omgivelser. Det kan fx være, hvad klima og tilgængeligheden af vand betyder for reguleringen af bestemte organismer.

Økosystemer og levende organismer

Du får også kendskab til hele økosystemers opbygning og funktion, herunder de levende organismers betydning for omsætningen af næringsstoffer og energi gennem fødekæderne.

Uddannelsen giver dig også viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Endelig handler uddannelsen om, hvordan vi mennesker påvirker økosystemer og de organismer som lever der, fx effekten af aktiviteter som jagt, fiskeri, landbrug, plantagedrift, forurening, klimaforandringer osv.

Obligatoriske kurser

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

  • Introduktion til økosystemers struktur og funktion
  • Populationsbiologi
  • Dyre- og plantefysiologi
  • Feltbiologi og dataanalyse

I forbindelse med projektarbejde og feltkurser får du også kendskab til forskellige laboratorieteknikker og lærer at benytte kemiske, biokemiske eller biologiske analysemetoder.

Feltkurser, hvor man indsamler og bestemmer biologisk materiale i naturen, er en del uddannelsen.

Kombinationsuddannelse

Environmental Biology er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser, øvelser i pc-laboratorium, feltkurser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Environmental Biology er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse Environmental Biology og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Environmental Biology. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Environmental Science.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for miljøområdet i offentligt eller privat regi fx med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og job med biologi, energi, kemi og miljø inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information