bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi
Bacheloruddannelse

Biokemi og molekylær biologi

Du lærer om cellerne i kroppen og om deres funktioner, og du lærer at anvende denne viden inden forskningen i bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.

Fakta

Navn:
Biokemi og molekylær biologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen i biokemi og molekylær biologi lærer du om cellens opbygning, om genetik, om oversættelsen af DNA til protein og om proteiners struktur og funktion. Du lærer også at anvende avancerede bioteknologiske analyseinstrumenter til at afsløre nyt om celler og deres funktion.

Med en bachelor i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx bioteknologi- og medicinalindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Indhold

Biokemi er den gren af biologi og bioteknologi, der har med cellens bestanddele og de kemiske reaktioner i levende celler at gøre. Molekylærbiologi beskæftiger sig med overførsel af information i biologiske systemer.

Tilsammen giver uddannelsen dig indsigt i de grundlæggende funktioner i celler og i stofomsætningsveje og om cellers signalveje. Du lærer også om, hvordan gener reguleres og information fra DNA omsættes til funktionelle proteiner og andre signalmolekyler.

Emner

I løbet af uddannelsen vil du desuden få undervisning i emner som fx:

 • Naturvidenskabelige grundfag som kemi, fysik, matematik og statistik med et molekylærbiologisk perspektiv
 • Molekylær biologi og proteinkemi
 • Fundamental mikrobiologi
 • Bioanalytisk instrumentering
 • Bioinformatik

Faget kan læses alene eller i kombinaton med et andet fag.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af nedenstående fagkombinationer:
  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
  • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
  • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve    ​

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde med kvalitetssikring, analyse, optimering og administration.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information