Bacheloruddannelse

Geologi-geoscience

Du lærer om Jordens opbygning og geologiske processer gennem tiden og får et fagligt fundament for at arbejde med bæredygtighed og Jordens fremtidige udvikling.

Fakta

Navn:
Geologi-geoscience
Andre betegnelser:
Geoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du bl.a. med geologi, geofysik, klima, grundvand, råstoffer og mineraler. 

Med en bachelor i geoscience (AU) eller geologi-geoscience (KU) kan du læse videre på en kandidatuddannelse. 

Uddannelsen er praktisk anvendelig og samfundsorienteret. Som færdiguddannet har du fx mulighed for at arbejde med fx bæredygtighed, vand, klima, energi eller råstoffer på det offentlige eller private jobmarked

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Geoscience er videnskaben om Jordens opbygning. På uddannelsen får du en dybere forståelse af landskabets og kontinenternes oprindelse og udvikling og lærer at forstå de processer, der påvirker vores klode og klima. 

Teori og metode

Du arbejder også med geologiens og geofysikkens grundlæggende teorier og metoder og får forståelse for de jordsystemer, fx atmosfæriske og oceaniske systemer, der påvirker menneskets eksistensvilkår.

Du lærer at udforske Jorden både i praksis og gennem computersimulering og arbejder med de geofysiske metoder, som gør det muligt at udforske det, der ligger under jordoverfladen.

Fag

Du har fx undervisning i:

 • Jordens klimasystem og processerne, der forandrer Jorden over tid
 • Livets opståen og betingelser for liv 
 • Processer, der skaber og nedbryder bjerge og danner vulkaner og oceaner
 • Hydrologiske kredsløb, fx dannelse og beskyttelse af grundvand og drikkevand 
 • Vulkaner, jordskælv og de processer, der foregår dybt inde i Jorden
 • Jordens opbygning og struktur 
 • Den kemiske og isotopmæssige sammensætning og udvikling af bjergarter
 • Mineraler

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i geoscience/geologi-geoscience. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske forelæsninger, praktiske øvelser, databehandling, laboratoriearbejde og computermodellering. Uddannelsen er i høj grad orienteret mod praktisk anvendelse, og i mange kurser indgår feltarbejde i eller uden for Danmark.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B 
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. AU udbyder en kandidatuddannelse i geofysik:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6.4AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)6.0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for geologi/geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du har som færdiguddannet nationale og internationale jobmuligheder i bl.a. de brancher, som beskæftiger sig med vandindvinding, råstofressourcer, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx fundering af havvindmøller) og geotermisk energi. Det kan være private virksomheder som ingeniørfirmaer, geotekniske virksomheder og energi- og råstofbranchen.

Du kan også få job i den offentlige sektor, fx i kommuner, regioner, forskningsinstitutioner eller styrelser. De fleste jobtyper omfatter feltarbejde, analyser af data og resultatformidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information