Bacheloruddannelse

Geologi-geoscience

Du får forståelse af Jorden og dens geologiske processer gennem tiden samt et fundament for at arbejde med bæredygtighed og Jordens fremtidige udvikling.

Fakta

Navn:
Geologi-geoscience
Andre betegnelser:
Geoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om Jordens globale stof-kredsløb, planetens opbygning og om de geologiske processer, som konstant forandrer betingelserne for alt liv på Jorden. Klima, vand, sjældne jordarter og andre råstoffer, pladetektonik, vulkanisme og livets udvikling er centrale temaer. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer moderne metoder fra geologien med bl.a. fagområderne biologi, klimatologi, fysik, kemi, matematik, datalogi og rumteknologi.

Med en bachelor i geoscience (AU) eller geologi-geoscience (KU) kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du får mulighed for at arbejde med fx vand, klima, energi eller råstoffer på det offentlige eller private jobmarked.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om de processer, der har formet Jordens og livets udvikling, og om de grundstofkredsløb, som styrer atmosfærens sammensætning og betingelser for liv på Jordens overflade.

Du lærer om efterforskning af vandressourcer, geotermisk energi og råstoffer til moderne teknologi, samt beskyttelse af naturen, miljøet og drikkevandet. Du får desuden indsigt i geologiske processer med stor samfundsrelevans, så som jordskred, jordskælv og vulkanisme.

Du lærer også om sammenhængen mellem fortidige ændringer i Jordens temperatur, havniveau og atmosfærens sammensætning, hvilket er nødvendigt for at forstå nutidens klima og forudsige fremtidens klima.

Du vil bl.a. få undervisning i:

 • Jordens klimasystem og de processer, der forandrer Jordens klima og miljø over tid
 • Livets opståen og betingelser for liv gennem tiden
 • Pladetektoniske og fysiske processer, der skaber og nedbryder bjerge, danner vulkaner, oceaner og sedimentbassiner
 • Det hydrologiske kredsløb, herunder dannelsen af grundvand og drikkevand samt beskyttelse af drikkevandet mod forurening
 • Vulkaner og de processer, der foregår dybt inde i Jorden
 • Jordens opbygning og struktur kortlagt med fx lydbølger, elektrisk strøm og elektromagnetiske bølger
 • Den kemiske og isotopmæssige sammensætning og udvikling af bjergarter
 • Mineralers dannelse, struktur, fysiske egenskaber, forekomst og udnyttelse

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske forelæsninger, praktiske øvelser, databehandling, laboratoriearbejde og computermodellering. Uddannelsen er i høj grad orienteret mod praktisk anvendelse, og i mange kurser indgår feltarbejde i eller uden for Danmark.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B 
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.
 • Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Geologi.

AU udbyder desuden en kandidatuddannelse i geofysik. Læs mere i UG-artiklen Geofysik.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,9AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse inden for geologi/geoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du har som færdiguddannet nationale og internationale jobmuligheder i bl.a. de brancher, som beskæftiger sig med vandindvinding, råstofressourcer, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx fundering af havvindmøller) og geotermisk energi. Det kan være private virksomheder som ingeniørfirmaer, geotekniske virksomheder og energi- og råstofbranchen.

Du kan også få job i den offentlige sektor, fx i kommuner, regioner, forskningsinstitutioner eller styrelser. De fleste jobtyper omfatter feltarbejde, analyser af data og resultatformidling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information