Kandidatuddannelse

Geofysik

Du får indsigt i udvikling og anvendelse af fysiske målinger og computermodeller til løsning af vitale samfundsudfordringer inden for klima, miljø og råstoffer.

Fakta

Navn:
Geofysik
Andre betegnelser:
Geophysics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for Jordens klimasystem, vandressourcer, geotermisk energi og anden udvikling af mere bæredygtige løsninger til det moderne samfunds ressourcebehov (rent drikkevand, bæredygtig energi og mineraler).

Som geofysiker arbejder du ofte med udfordringer relateret til klimaændringer og miljøbeskyttelse samt eftersøgning af rent grundvand, energiressourcer og mineraler. Du har jobmuligheder i kommuner, regioner, rådgivende ingeniørfirmaer og virksomheder. Som geofysiker kan du også arbejde med dataanalyser inden for forskellige brancher.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i geofysik integreres geofysiske målinger, geologiske observationer og avancerede computermodeller til løsning af en lang række geovidenskabelige spørgsmål, som det moderne samfund stiller.

På mange måder arbejder geofysikere med Jorden, ligesom læger arbejder med mennesket. Ved hjælp af elektrisk strøm, elektromagnetiske felter, lydbølger, radarbølger, magnetfelter og NMR-teknik laver geofysikere skanningsbilleder af Jordens lag. Ved kombination med geologiske observationer og computermodeller finder geofysikere råstofferne til det moderne samfund, og de udforsker Jord-systemets mekanismer og beregner forudsigelser af bl.a. fremtidens grundvandsressourcer, vandmiljø og klimaforhold.  

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Vand (grundvand, overfladevand, forurenede grunde)
  • Klima (naturlige og menneskabte klimavariationer og deres konsekvenser, gletsjerprocesser)
  • Energi (geotermisk energi, olie/gas, vind og energilagring i jorden)
  • Den dybe Jord (mineralressourcer samt grundforskning i globale processer, bjergkæder og vulkaner)

Under uddannelsen er der gode muligheder for at samarbejde med erhvervsvirksomheder og for at studere et semester i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, computerbaserede øvelser og almindelig holdundervisning. Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geophysics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geofysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i geofysik skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Geologi (med korrekt tilvalg), AU og KU
  • Fysik (med tilvalg af geofysik), AU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

På KU er geofysik en specialisering på kandidatuddannelsen i fysik.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Geofysikere finder typisk job inden for forskning og udvikling, administration og konsulentvirksomhed.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i staten, som fx GEUS, samt regioner og kommuner, og i private virksomheder, såsom ingeniørfirmaer. Arbejdsområderne rækker fra miljøovervågning og klimatilpasning til råstofområdet med vandforsyning, sand/grus/ler til byggeri, energi og malm. På alle disse områder har cirkulær økonomi en stigende rolle i arbejdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information