kandidatudadnnelse i Geofysik
Kandidatuddannelse

Geofysik

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i geofysik giver mulighed for specialisering inden for et geofysisk fagområde.

Fakta

Navn:
Geofysik
Andre betegnelser:
Geophysics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan være i relation til klimaforhold, grundvandsefterforskning, afdækning af olie- og gasforekomster eller forskning i jordskælv og vulkaner. Uddannelsen indeholder en kombination af matematisk og fysisk teori kombineret med praktiske eksperimenter og undersøgelser.

Som geofysiker kan du arbejde med eftersøgning af olie og gas, satellitobservationer, miljøbeskyttelse eller vejrforudsigelser i offentlige og private institutioner eller i ingeniørfimaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du uddybet din viden om bl.a. de styrende processer for klimaets udvikling, om de fysiske love for indlandsisens bevægelser, om geodætiske målinger baseret på satellitteknologi, om atmosfæriske modellers opbygning, om jordens magnetfelt og dets betydning samt om måling af oceanernes bevægelse.

Gennem analyser lærer du at forklare fænomener som orkaner, jordskælv, havstrømme og kontinentaldrift, som er en forskydning af jordens kontinenter. Du studerer også iskappers bevægelse og solvindens indflydelse på jordens klima.

Du kan bl.a. specialisere dig inden for følgende områder:

  • Hydrogeofysik
  • Lithosfæregeofysik
  • Olie- og geotermirelateret geofysik
  • Geodynamik og invers modellering

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, computerbaserede øvelser og almindelig holdundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Geophysics.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geofysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i geofysik skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Geologi (med korrekt tilvalg), AU og KU
  • Fysik (med tilvalg af geofysik), AU

Du skal desuden engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Københavns Universitet (KU)

På KU er geofysik en specialisering på kandidatuddannelsen i fysiske fag.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Geofysikere arbejder ofte med eftersøgning af olie og gas, grundvandsefterforskning, vejrforudsigelser, navigation, satellitobservationer, mineralefterforskning og miljøbeskyttelse.

Mange kandidater i geofysik får ansættelse ved forskningscentret Risø DTU, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmarks Miljøundersøgelser, Kort- og Matrikelstyrelsen eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Nogle finder også ansættelse i olieindustrien og energisektoren. Der er gode muligheder for at arbejde international.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information