Kandidatuddannelse

Geofysik

Du får indsigt i udvikling og anvendelse af fysiske målinger og computermodeller til løsning af vitale samfundsudfordringer inden for klima, miljø og råstoffer.

Fakta

Navn:
Geofysik
Andre betegnelser:
Geophysics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bl.a. Jordens klimasystem, vandressourcer og geotermisk energi. Du får også mulighed for at arbejde med udvikling af bæredygtige løsninger til det moderne samfunds ressourcebehov (fx rent drikkevand og bæredygtig energi).

Som geofysiker har du en teknisk tilgang til faget, og du benytter dig meget af computermodellering. Geofysikere arbejder ofte med udfordringer relateret til klimaændringer, miljøbeskyttelse samt energi til den grønne omstilling.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder både i den offentlige og private sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i geofysik integreres geofysiske målinger, geologiske observationer og avancerede computermodeller til løsning af en lang række geovidenskabelige spørgsmål, som det moderne samfund stiller.

Indhold

På mange måder arbejder geofysikere med Jorden, ligesom læger arbejder med mennesket. Ved hjælp af elektrisk strøm, elektromagnetiske felter, lydbølger, radarbølger, magnetfelter og NMR-teknik laver geofysikere scanningsbilleder af Jordens lag. Ved kombination med geologiske observationer og computermodeller finder geofysikere råstofferne til det moderne samfund, og de udforsker Jord-systemets mekanismer og beregner forudsigelser af bl.a. fremtidens grundvandsressourcer, vandmiljø og klimaforhold.  

Specialer

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Vand (grundvand, overfladevand, forurenede grunde)
  • Klima og miljø (naturlige og menneskabte klimavariationer og deres konsekvenser, gletsjerprocesser)
  • Energi (geotermisk energi, olie/gas, vind og energilagring i jorden)
  • Den dybe Jord (mineralressourcer samt grundforskning i globale processer, bjergkæder og vulkaner)

Under uddannelsen er der gode muligheder for at samarbejde med erhvervsvirksomheder og for at studere et semester i udlandet.

Undervisningsform

​Undervisningen veksler mellem forelæsninger, computerbaserede øvelser, almindelig holdundervisning og ekskursioner. Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geophysics.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geofysik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i geofysik skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen:

  • Geologi (med korrekt tilvalg), AU og KU
  • Fysik (med tilvalg af geofysik), AU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

På KU er geofysik en specialisering på kandidatuddannelsen i fysik.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en kandidatuddannelse i Geofysik kan du arbejde hos rådgivende ingeniørvirksomheder og i statslige og kommunale institutioner, som fx arbejder med grundvandsforskning, miljøvurderinger, sikring af rent drikkevand og godt vandmiljø i åer og søer.

Du kan også få job i virksomheder, der arbejder med moderne energiformer som vind og geotermisk energi eller med udvinding af bl.a. sand/grus/ler til byggeri eller malm og cirkulære råstofsystemer. Andre geofysikere vælger at arbejde med generel dataanalyse inden for forskellige brancher.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information