Kandidatuddannelse

Geologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse undersøger du de geologiske processer og den rolle, de spiller i jordens udvikling, for at forstå dens fremtid.

Fakta

Navn:
Geologi
Andre betegnelser:
Geologi-geoscience, Geology-Geoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer metoder, modeller og teknikker til at arbejde med fx klima, jordens opbygning, vulkaner, grundvand, miljø og bæredygtighed. Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation.

Som færdiguddannet geolog kan du arbejde i den offentlige og private sektor. 

Du kan fx arbejde med at oprense forurenede områder, lave målinger på miljø, finde vand og råstoffer, anlægge havvindmølleparker, udvikle systemer til CO2-opbevaring i undergrunden. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i geologi har en praktisk tilgang til faget. Du lærer at analysere en geologisk problemstilling, opstille en arbejdsmodel og indsamle og analysere felt- og laboratoriedata, blandt andet ved hjælp af it-værktøjer og numeriske modeller, samt at udarbejde en videnskabelig rapport. Du kommer også på ekskursioner i ind- og udland.

Uddannelsen på Aarhus Universitet

Ved Aarhus Universitet kan du vælge mellem de fire specialiseringer klima og miljø, vand, energi og naturressourcer samt den dybe jords kemiske og fysiske systemer. På første år er der gode muligheder for at kombinere kurser fra de forskellige specialiseringer. På andet år arbejder du på et projekt til dit speciale.

Uddannelsen på Københavns Universitet

På Københavns Universitet er kandidatuddannelsen ikke delt i specialiseringer, men alle starter med et obligatorisk kursus, hvorefter du selv vælger fagligt fokus i dine kurser efter interesseområde. Kurserne er inden for områderne vand, geofysik, palæoklima, sedimentære systemer samt geokemi og mineralressourcer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geology-Geoscience.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, feltarbejde i ind- og udland samt laboratoriearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½-1 år, afhængigt af uddannelsessted.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i Danmark og i udlandet bl.a. inden for brancher, der beskæftiger sig med vandindvinding, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx placering af havvindmøller), geotermisk energi, råstofudvinding, bæredygtighed og den grønne omstilling.

Job i den private sektor

Du vil kunne finde job i private virksomheder som ingeniørfirmaer, geotekniske virksomheder og energi- og råstofbranchen.

Job i den offentlige sektor

Du kan også få job i den offentlige sektor, fx i kommuner, regioner, forskningsinstitutioner eller styrelser og arbejde med undervisning, udviklingsprojekter og it-teknologi. Feltarbejde, analyser af data og resultatformidling er i forskellige grad en del af de fleste jobtyper.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information