Kandidatuddannelse

Geologi

På kandidatuddannelsen i geologi, der er engelsksproget, undersøger du de geologiske processer og den rolle, de spiller i jordens udvikling, for at kunne forstå dens fremtid.

Fakta

Navn:
Geologi
Andre betegnelser:
Geologi-geoscience, Geology-Geoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Som kandidatstuderende i geologi kan du dykke dybere ned i det stof, som du arbejdede med på din bacheloruddannelse. Du får grundig indsigt i metoder, modeller og teknikker, så du kan arbejde med emner som klima, jordens opbygning, miljøforhold, vulkaner og grundvand. Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation og lærer at formidle geologiske emner på både dansk og engelsk.

Som færdiguddannet geolog kan du arbejde i den offentlige- og private sektor. Du kan blandt andet arbejde med at oprense forurenede områder, finde vand i Afrika, udvælge hvor der skal anlægges havvindmølleparker og lave målinger på miljø og klima, der kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i geologi har en praktisk tilgang til faget. Du kommer på ekskursioner og lærer at analysere en geologisk problemstilling, opstille en arbejdsmodel, indsamle og analysere data bl.a. ved hjælp af it og numeriske modeller samt udarbejde en videnskabelig rapport.

Geologisk forskning er vigtig for forståelsen af, hvordan livet på Jorden er opstået og har udviklet sig. Med udgangspunkt i den viden, du får om Jordens ressourcer og om, hvordan klimaet har udviklet sig over tid, giver uddannelsen dig et godt fundament for at kunne arbejde med bæredygtighed.

Gennem dit valg af specialeemne har du mulighed for selv at vælge retning og forme din uddannelse. Uddannelsen omfatter en række specialiseringer som fx:

  • Den faste jords geofysik (KU)
  • Den faste jords geokemi og petrologi (KU)
  • Sedimentære bassiner og palæoklima(KU)
  • Vandressourcer (KU)
  •  
  • Klima og miljø (AU)
  • Vand (AU)
  • Energi (AU)
  • Dyb-Jord-systemer(AU)

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, feltarbejde i ind- og udland samt laboratoriearbejde. Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geology-Geoscience.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geologi-geoscience som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i geologi-geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geologi-geoscience fra KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geologi/geoscience fra AU eller KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig gode jobmuligheder i Danmark og i udlandet bl.a. inden for brancher, der beskæftiger sig med vandindvinding, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx placering af havvindmøller), geotermisk energi og råstofudvinding. Det kan være i private virksomheder som ingeniørfirmaer, geotekniske virksomheder og energi- og råstofbranchen.

Du kan også få job i den offentlige sektor, fx i kommuner, regioner, forskningsinstitutioner eller styrelser og arbejde med undervisning, udviklingsprojekter og it-teknologi. Feltarbejde, analyser af data og resultatformidling er i forskellige grad en del af de fleste jobtyper.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information