Kandidatuddannelse

Geologi

På den engelsksprogede kandidatuddannelse undersøger du de geologiske processer og den rolle, de spiller i jordens udvikling, for at kunne forstå dens fremtid.

Fakta

Navn:
Geologi
Andre betegnelser:
Geologi-geoscience, Geology-Geoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Som kandidatstuderende i geologi kan du dykke dybere ned i det stof, som du arbejdede med på din bacheloruddannelse. Du får grundig indsigt i metoder, modeller og teknikker, så du kan arbejde med emner som klima, jordens opbygning, miljøforhold, vulkaner og grundvand. Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation og lærer at formidle geologiske emner på både dansk og engelsk.

Som færdiguddannet geolog kan du arbejde i den offentlige- og private sektor. Du kan blandt andet arbejde med at oprense forurenede områder, finde vand i Afrika, udvælge hvor der skal anlægges havvindmølleparker og lave målinger på miljø og klima, der kan være med til at sikre en bæredygtig fremtid.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Geologisk forskning er vigtig for forståelsen af livets udvikling på Jorden og for de processer der har formet og fortsat former vores planet. Med udgangspunkt i den viden, du får om Jordens ressourcer og hvordan Jordens klimasystem fungerer, giver uddannelsen dig et godt fundament for at kunne arbejde med bæredygtighed.

Praktisk tilgang

Kandidatuddannelsen i geologi har en praktisk tilgang til faget. Du kommer på ekskursioner i ind- og udland og lærer at analysere en geologisk problemstilling, opstille en arbejdsmodel, indsamle og analysere felt- og laboratoriedata bl.a. ved hjælp af it-værktøjer og numeriske modeller samt at udarbejde en videnskabelig rapport.

Uddannelsen på Aarhus Universitet

Ved Aarhus Universitet kan du vælge mellem fire specialiseringer, som svarer til et halvt år, mens du sammensætter resten frit. Specialiseringernes temaer er is og klima, vand og miljø, energi og naturressourcer samt den dybe jords kemiske og fysiske systemer.

Uddannelsen på Københavns Universitet

På Københavns Universitet er kandidatuddannelsen ikke delt i specialiseringer, men alle starter med et obligatorisk kursus, hvorefter du selv vælger fagligt fokus i dine kurser efter interesseområde. Kurserne er inden for områderne vand, geofysik, palæoklima, sedimentære systemer samt geokemi og mineralressourcer.
Gennem dit valg af specialeemne har du yderligere mulighed for at forme din uddannelse.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, feltarbejde i ind- og udland samt laboratoriearbejde. Al undervisning foregår som udgangspunkt på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½-1 år, afhængigt af uddannelsessted.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Geology-Geoscience.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geologi-geoscience som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i geologi-geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geologi-geoscience fra KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geologi/geoscience fra AU eller KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig gode jobmuligheder i Danmark og i udlandet bl.a. inden for brancher, der beskæftiger sig med vandindvinding, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx placering af havvindmøller), geotermisk energi og råstofudvinding.

Job i den private sektor

Du vil kunne finde job i private virksomheder som ingeniørfirmaer, geotekniske virksomheder og energi- og råstofbranchen.

Job i den offentlige sektor

Du kan også få job i den offentlige sektor, fx i kommuner, regioner, forskningsinstitutioner eller styrelser og arbejde med undervisning, udviklingsprojekter og it-teknologi. Feltarbejde, analyser af data og resultatformidling er i forskellige grad en del af de fleste jobtyper.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information