kandidatuddannelse i geologi
Kandidatuddannelse

Geologi

På kandidatuddannelsen i geologi, der er engelsksproget, specialiserer du dig inden for det geologiske fagområde og får styrket din videnskabelige praksis.

Fakta

Navn:
Geologi
Andre betegnelser:
Geologi-geoscience, Geology-Geoscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får også færdigheder inden for it, formidling og kommunikation og lærer at formidle geologiske emner på både dansk og engelsk.

Færdiguddannede geologer arbejder typisk med indvinding af råstoffer, grundvandsovervågning, forureningsbekæmpelse samt landskabspleje og fredning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere en geologisk problemstilling, opstille en arbejdsmodel, indsamle og analysere geologiske data, bl.a. ved hjælp af it, samt at udarbejde en videnskabelig rapport.

Geologisk forskning er vigtig for vores forståelse af, hvordan livet på jorden er opstået og har udviklet sig, ligesom den giver os viden om mulighederne for udnyttelse af jordens råstoffer (vand, olie, metalliske råstoffer, sand og grus), om klimaforandringer samt om de miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse.

Uddannelsen omfatter en række specialiseringer som fx:

  • Den faste jords geofysik (KU)
  • Den faste jords geokemi og petrologi (KU)
  • Sedimentære bassiner, palæoklima og kulbrinte ressourcer(KU)
  • Vandressourcer (KU)
  • Kvartærgeologi (AU)
  • Hydrogeologi (AU)
  • Oliegeologi (AU)
  • Mikropalæontologi og klimaforskning (AU)
  • Petrologi (AU)

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser, feltarbejde i ind- og udland samt laboratoriearbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Geology-Geoscience.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ - 1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder geologi-geoscience som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i geologi-geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geologi-geoscience fra KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder geologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i geoscience.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i geoscience fra AU, KU og SDU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i Danmark og udlandet inden for fx kortlægning af undergrunden, udvinding af råstoffer og materialer til byggeri og anlæg, grundvandsovervågning, forureningsbekæmpelse, landskabspleje og fredning.

Du kan blive ansat i det offentlige eller i en privat virksomhed, fx et entreprenørfirma, et olieselskab eller et rådgivende ingeniørfirma. Der er også mulighed for at komme til at arbejde med undervisning, udviklingsprojekter og it-teknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information