kandidatuddannelse i klimaforandringer
Kandidatuddannelse

Klimaforandringer

Den engelsksprogede kandidatuddannelse giver dig den nyeste viden på klimaområdet og hermed mulighed for at gøre en forskel i kampen mod den globale opvarmning.

Fakta

Navn:
Klimaforandringer
Andre betegnelser:
Climate Change
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden og kompetencer fra en række natur- og samfundsvidenskabelige fagområder og lærer at kombinere din viden fra de forskellige fagområder.

Som færdiguddannet kandidat i klimaforandringer vil du have mulighed for job i den offentlige sektor, i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder og interesseorganisationer. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning, undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du indsigt i et bredt spekter af problemstillinger knyttet til klimaets udvikling.

Klimasystemet

Du lærer dels om klimasystemets funktion og om årsagerne til klimaforandring og de variationer, der er, dels om hvilken indvirkning mennesket har på klimaet, og den effekt menneskets brug af energi- og landressourcer har.

Desuden vil du få viden om de økonomiske effekter af klimaforandringer og om, hvordan klimaforandringer kan være med til at påvirke sikkerheden og internationale relationer i verden.

Du vil herunder også skulle se på menneskets tilpasning til klimaforandringer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem e-læring, forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, seminarer, ekskursioner og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk. Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Climate Change.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder klimaforandringer som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i klimaforandringer skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen:

  • Naturressourcer
  • Fødevarevidenskab / fødevarer og ernæring
  • Landskabsarkitektur
  • Biologi-bioteknologi
  • De fysiske fag
  • De kemiske fag
  • Biologi
  • Geografi-geoinformatik
  • Geologi-geoscience

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i Danmark og internationalt.

Du kan få job i den offentlige sektor, dvs. stat og kommuner, i konsulentvirksomheder, industrivirksomheder og interesseorganisationer. Det kan fx handle om at lave undersøgelser og udvikle planer for, hvordan man imødegår og tilpasser sig klimaforandringer, eller det kan være udvikling af miljø- og energiteknologier.

Du vil også kunne arbejde i relation til forskning, undervisning og formidling af information om klimaforandringer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information