kandidatuddannelsen i Vand og miljø
Kandidatuddannelse

Vand og miljø

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og foregår delvist i Kina. Du lærer at arbejde med bæredygtig anvendelse og håndtering af verdens ferskvandsressourcer.

Fakta

Navn:
Vand og miljø
Andre betegnelser:
Water and Environment
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil få undervisning i emner som hydrologi, ferskvandsøkologi, forurenende stoffers kemi og miljømikrobiologi, og du lærer om, hvordan man forebygger vandforurening, fremmer bæredygtig brug af vand, beskytter miljøet og afhjælper virkningerne af oversvømmelser og tørke.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for forskning, administration og forvaltning samt rådgivning og projektledelse i private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på globale vand- og miljøudfordringer og giver dig indgående viden om, hvordan vi som mennesker kan beskytte og udnytte det vand, vi er så afhængige af.

Områder

Der undervises i følgende grundlæggende områder:

  • Hydrologi, ferskvandsøkologi og biogeokemi
  • Forurenende stoffer og forureningskontrol
  • Statistik, modellering og klimaforandringer
  • Integreret vandforvaltning og -lovgivning

Uddannelsen giver dig viden og relevante tværvidenskabelige kompetencer inden for miljøområdet. Uddannelsen dækker både det natur- og samfundsvidenskabelige område, men med klar hovedvægt på naturvidenskab.

Kina

Uddannelsen foregår for det første års vedkommende i Beijing og giver dig derved et unikt kendskab til Kinas sprog, kultur og samfund.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år, og som ikke nødvendigvis skal udarbejdes i Kina.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Water and Environment.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår for det første års vedkommende i Beijing, Kina. Specialet må gerne udarbejdes i Kina, men det er ikke et krav.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder i samarbejde med Sino-Danish Center vand og miljø som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside og på sdc.university.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse, der som minimum inkluderer basale kurser i matematik, kemi, biologi og statistik.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Landbrug, fødevarer og miljø med specialisering i landbrug og miljø
  • Geologi
  • Miljøteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning, forvaltning, rådgivning og projektledelse i både private og offentlige virksomheder.

Du vil fx kunne arbejde i konsulentvirksomheder, fremstillingsvirksomheder, ministerier og offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, landbrugsorganisationer og internationale organisationer.

Arbejdsopgaver vil bl.a. kunne være at nedbringe og forebygge vandforurening, fremme bæredygtig vandanvendelse, beskytte miljøet, forbedre vandøkosystemernes tilstand og mindske skadevirkningerne fra oversvømmelser og tørke.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information