bacheloruddannelse i biologi
Bacheloruddannelse

Biologi

Biologi er læren om alt levende. Det vil sige alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer.

Fakta

Navn:
Biologi
Andre betegnelser:
Almen biologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen smelter det teoretiske sammen med det praktiske arbejde enten ude i naturen eller i laboratoriet.

Du kan undervejs - afhængigt af det valgte uddannelsessted - specialisere dig inden for fx molekylærbiologi, fysiologi, økologi, botanik eller genetik. Fælles for alle fag og retninger er, at du lærer at indsamle data om organismer og økosystemer og analysere systemerne på baggrund af teoretisk viden.

Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde i den offentlige sektor, som underviser i gymnasiet eller i det private erhvervsliv som fx medicinalfirmaer, natur- og videnskabscentre eller rådgivningsfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Biologi er videnskaben om alle levende organismer. Det kan være alt fra virus, bakterier og alger til planter og dyr.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne og fx påvirkes af forurening, menneskelig aktivitet og klimaforandringer.  

Områder

Undervejs på uddannelsen vil du fx have kurser i:

 • Botanik: viden om planter
 • Zoologi: viden om dyr
 • Mikrobiologi: viden om mikroorganismer
 • Biokemi: viden om kemiske processer i alle former for liv
 • Genetik: viden om gener
 • Fysiologi: viden om, hvordan dyr og mennesker fungerer og kan tilpasse sig
 • Evolutionær biologi: viden om, hvordan livet er opstået, og hvordan det udvikler sig
 • Økologi: viden om sammenspil mellem arter og sammenspil mellem organismer og deres fysiske og kemiske miljø

På kurserne får du viden om, hvordan både enkelte organismer og hele økosystemer er bygget op og spiller sammen.

Du lærer fx at måle forekomsten af alger i en sø, og på baggrund af din teoretiske viden vil du kunne vurdere, hvordan forekomsten af alger kan påvirke søen som økosystem, og du vil være i stand til at afgøre, om der bør tages initiativer i forhold til forvaltning af søen.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk baseret undervisning, forelæsninger, praktisk laboratoriearbejde, projektarbejde og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet

 • Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0
 • Fra 2024 skal karaktergennemsnittet i matematik A være mindst 5,0

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i en af nedenstående fagkombinationer:
  • Matematik A, fysik B og kemi B
  • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
  • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
  • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B
 • Opfylder du ikke karakterkravet i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2. 
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen i biologi foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus og kan variere fra universitet til universitet.

Læs om

KU, SDU, AAU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Biologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7,36,6
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,0AO
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)7,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som biolog har du jobmuligheder inden for mange forskellige områder, hvor der arbejdes med biodiversitetskrisen, klimaforandringer og grøn omstilling: 

 • Natur- og miljørådgivning hos offentlige myndigheder eller rådgivende virksomheder
 • Naturgenopretning hos offentlige miljømyndigheder, rådgivende virksomheder eller fonde
 • Naturbeskyttelse og -forvaltning hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Levnedsmiddelkontrol, mikrobiologi og bioteknologi
 • Sikring af rent drikkevand og spildevandsrensning hos forsyningsselskaber

Der er også jobmuligheder inden for medicinalområder, forskning, formidling og undervisning:

 • Sygdomsbekæmpelse og udvikling af medicin i medicinalindustrien
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder
 • Formidling på museer, i dyreparker, zoologiske haver eller nationalparker
 • Undervisning i gymnasiet

Pædagogikum

Biologi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du efterfølgende søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information