bacheloruddannelse i biologi
Bacheloruddannelse

Biologi

Biologi er viden om alt levende. Det vil sige alt fra dyr og mennesker til mikroskopiske levende organismer. På uddannelsen smelter det teoretiske sammen med det praktiske arbejde enten ude i naturen eller i laboratoriet.

Fakta

Navn:
Biologi
Andre betegnelser:
Almen biologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kan undervejs - afhængigt af det valgte uddannelsessted - specialisere dig inden for fx molekylærbiologi, fysiologi, økologi, botanik eller genetik. Fælles for alle fag og retninger er, at de lærer dig at indsamle data om organismer og økosystemer og analysere systemerne på baggrund af teoretisk viden.

Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde i den kommunale og statslige administration, som underviser i gymnasiet eller i den private sektor som fx medicinalfirmaer, natur- og videnskabscentre eller rådgivningsfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biologi er videnskaben om alle levende organismer. Det kan være alt fra virus, bakterier og alger til planter og dyr.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne og fx påvirkes af forurening, menneskelig aktivitet eller klimaforandringer. Du har fx kurser i:

 • Botanik, der handler om planter
 • Zoologi, der handler om dyr
 • Mikrobiologi, der handler om mikroorganismer
 • Biokemi, som er læren om de kemiske processer, der styrer alle former for liv
 • Genetik, som handler om, hvordan gener nedarves, og fx hvordan indavl opstår, samt hvordan et stamtræ hænger sammen
 • Fysiologi, som bl.a. handler om, hvordan dyr og mennesker er opbygget
 • Evolutionær biologi, som handler om, hvordan livet er opstået, og hvordan det udvikles
 • Økologi, der handler om både sammenspil mellem arter og sammenspil mellem organismerne og deres fysiske og kemiske miljø

Samlet giver kurserne dig et overblik over, hvordan både enkelte organismer og hele økosystemer er bygget op og spiller sammen. Du lærer fx at måle forekomsten af alger i en sø, og på baggrund af din teoretiske viden vil du kunne vurdere, hvordan forekomsten påvirker søen som økosystem, og du vil være i stand til at afgøre, om der bør tages initiativer i forhold til forvaltning af søen.

Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk baseret undervisning, forelæsninger, eksperimentelt laboratoriearbejde, projektarbejde og gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og du skal have mindst 7,0 i gennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i en af nedenstående fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
 • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B

Alle fag skal være bestået. Dette krav gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke karakterkravet i kvote 1, skal du senest 15. marts søge i kvote 2. 

Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder biologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biologi som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses enten alene eller i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder biologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder biologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,66,0
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)6,8 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i biologi, agrobiologi, bioinformatik, biokemi og molekylær biomedicin. Dine konkrete muligheder afhænger dog af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med fx forureningsbekæmpelse, naturforvaltning, bioteknologi og formidling. Du kan også arbejde med undervisning.

Biologi er et gymnasiefag. Kombinerer du faget med et andet gymnasiefag, kan du siden søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information