Uddannelsen til Diplomingeniør - kemi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør i kemiteknologi

På uddannelsen får du et indblik i den teknologiske udvikling på området, og du lærer at arbejde med kemiske processer både i laboratoriet og på store anlæg.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør i kemiteknologi
Andre betegnelser:
Kemiteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du opbygger din teoretiske viden inden for kemi gennem arbejdet med virkelige problemstillinger.

På hvert semester kommer du til at arbejde med virksomhedscases, og som nyuddannet vil du allerede have en vis rutine og professionalisme, både fra praktikken og fra projektarbejdet.

Efter uddannelsen kan du fx arbejde i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Diplomingeniører inden for kemi og kemiteknik arbejder med kemiske processer både i laboratoriet og i virkeligheden på store anlæg. Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem naturvidenskab og teknologi.

Fag

Du får undervisning i fag som fx:

 • Almen kemi
 • Introducerende kemiteknologi
 • Organisk kemi
 • Biokemi
 • Reaktorteknik
 • Polymerkemi
 • Anvendt matematik
 • Valgfag på 6. og 7. semester

Valgfagene kan eksempelvis være procesdesign, videregående procesteknik, fødevarekemi, membranteknologi, virksomheds- og driftsøkonomi, jura og mikrobiologi.

Titel

Du får titlen professionsbachelor/diplomingeniør i kemiteknologi. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde og projektarbejde.

Praktik

Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed på 5. semester.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor kemiske og biokemiske processer indgår. 

Du kan komme til at arbejde i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger, i laboratorier eller rådgivende virksomheder.

Du kan også komme til at beskæftige dig med projektering og drift af store produktionsanlæg, laboratorier, rensningsanlæg, kraftværker osv.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. 

Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse eventuelt tilvælge bestemte kurser.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 56 af 10. januar 2024.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information