bachelor i bioinformatik
Bacheloruddannelse

Bioinformatik

På uddannelsen lærer du at bruge computere til at analysere store datasæt til at forstå biologiske sammenhænge.

Fakta

Navn:
Bioinformatik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som bioinformatiker kan du være med til at forbedre sygdomsdiagnosyik eller udvikle nye mediciner og vacciner. Du kan også finde løsninger, som kan afhjælpe klimakrisen eller sikre biodiversiteten. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. De fleste bioinformatikere arbejder enten i virksomheder inden for biotek- og lægemiddelområdet eller på universiteter og sygehuse. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i bioinformatik giver dig bl.a. viden om biologiske processer og aktuelle problemstillinger, som du lærer at analysere og løse ved hjælp af data. 

Du får en god forståelse for, hvordan man kan bruge computere og kunstig intelligens til fx at forbedre behandling af sygdomme, udvikling af bioteknologiske produkter eller bedre forståelse af biodiversitet og arternes trivsel.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Molekylærbiologi og biokemi
 • Matematik og statistik
 • Programmering
 • Håndtering og analyse af store datasæt
 • Machine Learning og kunstig intelligens
 • Genomanalyse og systembiologi

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og mere selvstændigt, ofte gruppebaseret, arbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for at vælge udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere:

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Hvis du mangler fag eller niveauer, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i bioinformatik foregår i:

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Bioinformatics (kandidat)

Adgangskvotienter 2023

Uddannelsen er ny fra 2024, og der er derfor ingen adgangskvotienter fra 2023.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bioinformatik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område, fx:

Afhængigt af dine valgfag kan du også søge en kandidatuddannelse i fx:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for bioteknologiske områder. Du kan få job på det offentlige og det private arbejdsmarked i fx bioteknologiske virksomheder og medicinalfirmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information