Studerende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Medicinalbiologi

Du lærer om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme.

Fakta

Navn:
Medicinalbiologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangspunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til lægemiddelfremstilling eller afprøvning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer eller kemiske reaktioner, der kommer til udtryk i kroppen som sundhed eller sygdom. Du vil lære om bl.a. human fysiologi og medicinsk mikrobiologi.

Områder

Der er undervisning i følgende fag:

  • Introduktion til molekylærbiologi, herunder viden om DNA, RNA og protein
  • Human anatomi og vævslære, herunder opbygning af skelet-, muskel- og nervesystemet, blodkredsløbet og indre organer
  • Medicinsk mikrobiologi, herunder principper og metoder inden for området med fokus på de molekylærbiologiske, biokemiske og cellulære mekanismer for, hvordan bakterier og virus forårsager sygdom, og hvordan de forsøger at undvige kroppens forsvarsmekanismer

Tilsammen giver fagene dig baggrund for at forstå og udvikle nye metoder til at forebygge og behandle sygdomme. Du kommer til at arbejde med dine egne medicinalbiologiske eksperimenter i tilknytning til fx sygehusafdelinger, universitetets egne forskere eller private medicinalvirksomheder.

Kombinationsfag

Medicinalbiologi er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Se de mulige kombinationer på Roskilde Universitets hjemmeside

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i medicinalbiologi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Medicinalbiologi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på Roskilde Universitet (RUC).

For at læse medicinalbiologi og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for medicinalbiologi.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i medicinalbiologi foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i private medicinalvirksomheder eller i sundhedssektoren.

Arbejdsområder

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information