bacheloruddannelse i Medicinalbiologi
Bacheloruddannelse

Medicinalbiologi

Du lærer om, hvordan man med den nyeste viden inden for medicinsk og molekylærbiologisk forskning kan medvirke til forebyggelse og helbredelse af sygdomme.

Fakta

Navn:
Medicinalbiologi
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå, hvordan kroppen bliver påvirket af fx ælde, fødevarer og medicin. Der tages udgangpunkt i den del af biologien, der handler om sundhed og sygdom.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for sundhedssektoren eller private virksomheder i relation til lægemiddelfremstilling eller afprøvning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer eller kemiske reaktioner, der kommer til udtryk i kroppen som sundhed eller sygdom. Du vil lære om bl.a. human fysiologi og medicinsk mikrobiologi.

Der er undervisning i følgende fag:

 • Livets molekyler og introduktion til molekylær biologi (om DNA, RNA og protein)
 • Introducerende medicinalbiologi, herunder begreber og teorier inden for kroppens og vævenes opbygning og deres normale funktion, samt indføring i almindelige laboratorieteknikker
 • Medicinsk mikrobiologi, herunder principper og metoder inden for området med fokus på de molekylærbiologiske, biokemiske og cellulære mekanismer for, hvordan bakterier og virus forårsager sygdom, og hvordan de forsøger at undvige kroppens forsvarsmekanismer

Tilsammen giver fagene dig baggrund for at forstå og udvikle nye metoder til at forebygge og behandle sygdomme. Du kommer til at arbejde med dine egne medicinalbiologiske eksperimenter i tilknytning til fx sygehusafdelinger, universitetets egne forskere eller private medicinalvirksomheder.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Medicinalbiologi er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Medicinalbiologi er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Bemærk: Der er forskellige kombinationsmuligheder for medicinalbiologi på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

For at læse medicinalbiologi og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUCs hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er dansk A et adgangskrav for at kunne læse medicinalbiologi. Derudover skal du også have én af følgende kombinationer:

 • Fysik B og kemi B eller
 • Fysik B og bioteknologi A eller
 • Geovidenskab A og kemi B eller
 • Kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder medicinalbiologi i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i medicinalbiologi og et andet bachelorfag.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for medicinalbiologi på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUCs hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i medicinalbiologi i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2019

Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav. Læs evt. om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalbiologi og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicinalbiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet typisk have jobmuligheder i private medicinalvirksomheder eller i sundhedssektoren.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job i ingeniørarbejde samt i medico- og laboratoriearbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information