bachelor i biomedicin
Bacheloruddannelse

Biomedicin

På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller Alzheimers opstår.

Fakta

Navn:
Biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som biomediciner lærer du at forstå sygdomme som kræft, diabetes og Alzheimers på molekylært, cellulært og fysiologisk niveau, og du får mulighed for at bygge bro mellem naturvidenskab og medicin.

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx bioteknologi- og medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biomedicin er en tværfaglig uddannelse. Den hviler på en naturvidenskabelig grundforståelse, som suppleres af undervisning i forskellige sundhedsvidenskabeligt orienterede fag.

Uddannelsen i biomedicin gør dig i stand til at forstå menneskekroppens funktioner fra forskellige indgangsvinkler. Du opbygger evnen til at studere sygdomme på gen- og protein-niveau og karakterisere sygdomsprocesserne, så du kan være med til fx at udvikle bedre diagnostik og behandling.

Ud over kurser i biokemi og molekylærbiologi undervises du bl.a. i:

 • Naturvidenskabelige grundfag som kemi, fysik, matematik og statistik
 • Immunologi, der er studiet af medicinsk immunitet, hvor man bl.a. beskæftiger sig med vaccination
 • Farmakologi, som er studiet af lægemidlers egenskaber og virkning på krop og sind
 • Anatomi, der er studiet af levende organismers form og fysiske opbygning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Eksperimentelt arbejde indgår desuden i undervisningen.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Dette krav gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af nedenstående fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
 • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B

Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts inden kl. 12 søge optagelse i kvote 2. 

Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biomedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i biomedicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i biomedicin, biokemi og molekylær biologi samt biomedicinsk informatik.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for sygdomsbekæmpelse på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det kan være på fx hospitaler eller i bioteknologiske virksomheder, hovedsageligt med opgaver inden for kvalitetssikring, analyse, optimering og administration.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information