bachelor i biomedicin
Bacheloruddannelse

Biomedicin

På uddannelsen lærer du at analysere, hvordan og hvorfor sygdomme som kræft, diabetes eller Alzheimers opstår.

Fakta

Navn:
Biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som biomediciner lærer du at forstå sygdomme som kræft, diabetes og Alzheimers på molekylært, cellulært og fysiologisk niveau, og du får mulighed for at bygge bro mellem naturvidenskab og medicin.

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx bioteknologi- og medicinalindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Biomedicin er en tværfaglig uddannelse. Den hviler på en naturvidenskabelig grundforståelse, som suppleres af undervisning i forskellige sundhedsvidenskabeligt orienterede fag.

Menneskekroppens funktioner

Uddannelsen i biomedicin gør dig i stand til at forstå menneskekroppens funktioner fra forskellige indgangsvinkler. Du opbygger evnen til at studere sygdomme på gen- og protein-niveau og karakterisere sygdomsprocesserne, så du kan være med til fx at udvikle bedre diagnostik og behandling.

Fag

Ud over kurser i biokemi og molekylærbiologi undervises du bl.a. i:

 • Naturvidenskabelige grundfag som kemi, fysik, matematik og statistik med et biomedicinsk perspektiv
 • Immunologi, der er studiet af medicinsk immunitet, hvor man bl.a. beskæftiger sig med vaccination
 • Farmakologi, som er studiet af lægemidlers egenskaber og virkning på krop og sind
 • Anatomi, der er studiet af levende organismers form og fysiske opbygning

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde. Eksperimentelt arbejde indgår desuden i undervisningen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af nedenstående fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B
 • Matematik A, biologi A, fysik C og kemi B

Opfylder du ikke karakterkravene i kvote 1, skal du senest 15. marts inden kl. 12 søge optagelse i kvote 2. 

Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for sygdomsbekæmpelse på både det private og det offentlige arbejdsmarked. Det kan være på fx hospitaler eller i bioteknologiske virksomheder, hovedsageligt med opgaver inden for kvalitetssikring, analyse, optimering og administration.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for:

Naturvidenskabeligt arbejde

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information