bacheloruddannelse i molekylær medicin
Bacheloruddannelse

Molekylær medicin

Du studerer den menneskelige krop for at se, hvordan den fungerer i forbindelse med fx en kræftsygdom, og du lærer, hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Andre betegnelser:
Molekylær biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer i normaltilstand og i sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bioteknologi-, fødevare- og medicinalindustrien samt inden for hospitalsvæsenet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er en tværfaglig uddannelse, der handler om menneskers helbred. Ved hjælp af molekylærbiologiske metoder undersøger du processer i menneskers liv og sygdomme.

Du får indsigt i mennesket på molekyle-, celle- og organismeniveau og kommer til at arbejde med sygdomsbehandling ved hjælp af fx gen- og stamcelleterapi og procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Den videnskabelige baggrund for undersøgelserne er humanbiologi, som handler om de biologiske forhold, der har betydning for, hvordan den menneskelige organisme fungerer. Du får bl.a. fag, som omhandler cellebiologi og vævslære.

Du bliver undervist i en række naturvidenskabelige fag, der kombineres med mere sundhedsvidenskabeligt orienterede fag. Uddannelsen indeholder desuden støttefag som fx kemi, men har udpræget fokus på de molekylærbiologiske discipliner. Uddannelsens elementer giver dig kompetencer til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde i grænseområdet mellem naturvidenskab og medicin.

Der kan være forskel på vægten af fagene fra det ene universitet til det andet. Se derfor studieordningerne på universiteternes egne hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder molekylær biomedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylær biomedicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder molekylær medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylær medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)11,010,7
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,99,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylær medicin/molekylær biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en kandidatuddannelse i molekylær medicin eller molekylær biomedicin.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og fødevareindustrien eller inden for hospitalsvæsenet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information