Studerende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Molekylær medicin

Du studerer, hvordan den menneskelige krop fungerer i forbindelse med fx kræftsygdom, og hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin er tværfaglig, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer i normaltilstand og i sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bioteknologi-, fødevare- og medicinalindustrien samt i hospitalsvæsenet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i molekylær medicin er en tværfaglig uddannelse, der handler om menneskers helbred. Ved hjælp af molekylærbiologiske metoder undersøger du processer i menneskers liv og sygdomme.

Områder

Du får indsigt i mennesket på molekyle-, celle- og organismeniveau og kommer til at arbejde med sygdomsbehandling ved hjælp af fx gen- og stamcelleterapi og procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Den videnskabelige baggrund for undersøgelserne er humanbiologi, som handler om de biologiske forhold, der har betydning for, hvordan den menneskelige organisme fungerer. Du får bl.a. fag, som omhandler cellebiologi og vævslære.

Fag

Du bliver undervist i fag som:

 • Anatomi og cytologi, herunder læren om organer og legemer
 • Human fysiologi, hvor du får viden om organismens funktioner og cellesystemet
 • Molekylærbiologi, bl.a. opbygningen af DNA og RNA
 • Immunologi og mikrobiologi, hvor du fx lærer om immunforsvaret og resistens 

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i molekylær medicin.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i molekylær medicin foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10.19.8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylær medicin/molekylær biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og fødevareindustrien eller i hospitalsvæsenet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information