bacheloruddannelse i molekylær medicin
Bacheloruddannelse

Molekylær medicin

Du studerer, hvordan den menneskelige krop fungerer i forbindelse med fx kræftsygdom og hvordan resultaterne kan bruges til udvikling af nye lægemidler.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Andre betegnelser:
Molekylær biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du har både biologiske, kemiske og medicinske fag. Du lærer at forstå, hvordan kroppen fungerer i normaltilstand og i sygdomstilstand på molekylære, cellulære og fysiologiske niveauer.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bioteknologi-, fødevare- og medicinalindustrien samt inden for hospitalsvæsenet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er en tværfaglig uddannelse, der handler om menneskers helbred. Ved hjælp af molekylærbiologiske metoder undersøger du processer i menneskers liv og sygdomme.

Indhold

Du får indsigt i mennesket på molekyle-, celle- og organismeniveau og kommer til at arbejde med sygdomsbehandling ved hjælp af fx gen- og stamcelleterapi og procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Den videnskabelige baggrund for undersøgelserne er humanbiologi, som handler om de biologiske forhold, der har betydning for, hvordan den menneskelige organisme fungerer. Du får bl.a. fag, som omhandler cellebiologi og vævslære.

Fag

Du bliver undervist i en række naturvidenskabelige fag, der kombineres med mere sundhedsvidenskabeligt orienterede fag. Uddannelsen indeholder desuden støttefag som fx kemi, men har udpræget fokus på de molekylærbiologiske discipliner.

Uddannelsens elementer giver dig kompetencer til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde i grænseområdet mellem naturvidenskab og medicin.

Der kan være forskel på vægten af fagene fra det ene universitet til det andet. Se derfor studieordningerne på universiteternes egne hjemmesider.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder molekylær biomedicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylær biomedicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder molekylær medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i molekylær medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)10,610,3
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,89,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylær medicin/molekylær biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en kandidatuddannelse i molekylær medicin eller molekylær biomedicin.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og fødevareindustrien eller inden for hospitalsvæsenet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information