Farmaci
Bacheloruddannelse

Farmaci

På farmaci lærer du at udvikle ny medicin (lægemidler) og sikre god behandling med medicin. Farmaci er for dig, som kan lide kemi og biologi.

Fakta

Navn:
Farmaci
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan du designer medicin, så den finder vej, virker og behandler sygdomme i kroppen.

Når du har afsluttet bachelor- og kandidatuddannelsen i farmaci, bliver du farmaceut.

Som farmaceut kan du udvikle og fremstille medicin, eller rådgive patienter og læger om brug af medicin. Du kan arbejde i fx medicinalindustrien, biotekindustrien eller på apoteker og sygehuse.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Farmaci ser på medicin fra flere vinkler. Det er en bred og tværfaglig uddannelse, der kombinerer naturvidenskabelige fag med videnskab om sundhed og samfund.

Opbygning

Uddannelsen varer 3 år og har fag inden for kemi og biologi med fokus på medicin. Du har også valgfag og andre fag, hvor du specialiserer dig. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Fag

Du får bl.a. viden om:

 • Farmakologi: hvordan det aktive stof i lægemidlet bliver optaget, fordelt og virker i kroppen
 • Organisk kemi: hvordan molekyler bliver til lægemiddelstoffer
 • Analytisk kemi: metoder til fx at bestemme indhold af lægemiddelstof i kroppen
 • Lægemiddelfremstilling og formulering: hvordan medicin bliver designet fx med hjælp fra andre stoffer, så lægemiddelstoffet når frem til det sted i kroppen, det skal virke
 • Samfundsfarmaci: Medicinforbrug hos patienter og i samfundet generelt samt love og etiske regler på medicinområdet
 • Farmakoterapi: Sikker og effektiv behandling af patienter med medicin

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor (BSc) i farmaci.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning i et klasselokale, laboratorieundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. 

Eksamen

De fleste kurser slutter med en skriftlig eksamen. De første to år går du til eksamen hvert halve år, hvor du har mellem 3-4 eksamener.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve.

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider:

KU og SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Farmaci

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7.87.4
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.5AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i farmaci kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område.

Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Arbejdsområder

Du kan læse mere om farmaceutjobbet her:

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information