bacheloruddannelse i Farmaci
Bacheloruddannelse

Farmaci

Farmaci betyder læren om fremstilling af lægemidler. En farmaceut er ekspert i lægemidler. Uddannelsen handler om udvikling af lægemidler til mennesker.

Fakta

Navn:
Farmaci
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Du får også kendskab til, hvilken professionsmæssig rolle farmaceuter har i samfundet i forbindelse med at sikre og informere om optimal lægemiddelanvendelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Gennemfører du kandidatuddannelsen i farmaci, opnår du titlen cand.pharm. og får ret til at arbejde som farmaceut i Danmark og Europa. Jobmulighederne ligger inden for lægemiddel- og biotekindustrien, farmaceutisk videnskab, lægemiddelgodkendelse og i apotekssektoren.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen lærer du om alle områder inden for farmaceutisk udvikling og fremstilling af lægemidler. Det gælder farmaceutisk forskning, afprøvning, produktion, kvalitetssikring, godkendelse, anvendelse af og rådgivning om lægemidler.

Du får viden om lægemidlers kemiske og biologiske grundlag og dermed den videnskabelige baggrund for arbejdet med farmaceutisk udvikling, fremstilling og godkendelse.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige fag.

Fag

Du får bl.a. undervisning i fagene:

 • Farmakologi
 • Kemi
 • Lægemiddelfremstilling og formulering
 • Samfundsfarmaci

Farmakologi

Farmakologi har fokus på, hvordan lægemiddelstoffer optages, fordeles, virker på og udskilles i et menneskes krop.

Kemi

Kemi omfatter organisk kemi, fysisk kemi og analytisk kemi. I den organiske kemi opnår du bl.a. indsigt i, hvordan organiske molekyler bliver til lægemiddelstoffer, mens du på kurserne i analytisk kemi bl.a. får viden om, hvordan man finder en egnet analysemetode til en farmaceutisk relevant problemstilling, fx en renhedsbestemmelse.

Farmaci

Farmaci er læren om lægemiddelfremstilling, herunder hvilke hjælpestoffer der må og kan bruges. Du lærer fx, hvordan man kan optimere, at et lægemiddelstof når frem til det sted i kroppen, det skal virke på.

Samfundsfarmaci

Samfundsfarmaci handler om farmaceutens rolle i det danske sundhedsvæsen og om lovgivningen og de etiske regler på lægemiddelområdet.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde. Laboratorieundervisningen udgør ca. 1/3 af undervisningen.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 5,0. Du skal desuden deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Odense.

Læs om

KU og SDU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen farmaci.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7,97,5
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i farmaci kan du først og fremmest læse videre på en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information