Bacheloruddannelse

Molekylær biomedicin

Du får viden om sundhed og sygdom i den menneskelige organisme på molekylært, cellulært og fysiologisk niveau.

Fakta

Navn:
Molekylær biomedicin
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær biomedicin er tværfaglig og sammensat af kurser inden for kemi, celle- og humanbiologi, genetik og fysiologi.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bioteknologi-, fødevare- og medicinalindustrien samt i hospitalsvæsenet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin er en forskningsbaseret, tværfaglig uddannelse. Du lærer at forstå funktionen af både den normale humane organisme og sygelige tilstande på molekylære og cellulære niveauer.

Områder

Centrale fagområder er human molekylærbiologi, cellebiologi, fysiologi og proteinkemi. Desuden indgår kemi i uddannelsen.

Uddannelsen giver dig kompetencer til at deltage i forsknings- og udviklingsarbejde i grænseområdet mellem naturvidenskab og medicin.

Fag

Du bliver undervist i en række naturvidenskabelige fag, der kombineres med mere sundhedsvidenskabeligt orienterede fag. Uddannelsen indeholder desuden støttefag som fx kemi, men har udpræget fokus på de molekylærbiologiske discipliner.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i molekylær biomedicin.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller kemi B og geovidenskab A eller kemi B, biologi A og fysik C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)10.910.5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i molekylær medicin/molekylær biomedicin kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og fødevareindustrien eller inden for hospitalsvæsenet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information