Studerende i laboratoriet
Bacheloruddannelse

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer. Du lærer, hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Medicinalkemi kombinerer viden om, hvordan man kemisk fremstiller lægemidler, med viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, og hvordan den reagerer på lægemidlerne.

Centrale områder

Uddannelsen er bred med hovedvægt på kemi, medicinalkemi og farmakologi. Centralt i uddannelsen er forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese ligesom molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen.

Eksperimentelt arbejde

Allerede fra starten af uddannelsen skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde, hvor du arbejder med at danne (medicinal)kemiske forbindelser, analysere dem med avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.

Du får en grundig introduktion i kemi og lærer at analysere, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, samt at forstå deres strukturer og egenskaber, herunder specielt deres virkning som lægemiddel.

Fag

Ud over en del molekylærbiologiske fag og farmakologi undervises du bl.a. i følgende fag:

 • Uorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Teoretisk kemi
 • Matematik
 • Fysik

Du undervises også i fag som fx fysiologi, der handler om levende organismers livsprocesser og funktioner, samt cellebiologi der handler om cellers opbygning og funktion. Hermed får du forståelse for, hvordan kroppen fungerer.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i medicinalkemi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0, og du skal have mindst 6,0 i gennemsnit i matematik A.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en optagelsesprøve. Se mere på uddannelsesstedet hjemmeside.

Københavns Universitet

 • Matematik A med et gennemsnit på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7.4AO
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalkemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Medicinalkemi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Jobmulighederne ligger inden for medicinudvikling og medicinfremstilling. Det kan være på det private arbejdsmarked og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information