bacheloruddannelse i Medicinalkemi
Bacheloruddannelse

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer. Du lærer, hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicinalkemi kombinerer viden om, hvordan man kemisk fremstiller lægemidler, med viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, og hvordan den reagerer på lægemidlerne.

Uddannelsen er bred med hovedvægt på medicinalkemmi, kemi og farmakologi. Centralt i uddannelsen er forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese ligesom molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen.

Allerede fra starten af uddannelsen skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde, hvor du arbejder med at danne (medicinal)kemiske forbindelser, analysere dem med avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.

Du får en grundig introduktion i kemi og lærer at analysere, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, samt at forstå deres strukturer og egenskaber, herunder specielt deres virkning som lægemiddel.

Ud over en del molekylærbiologiske fag og farmakologi undervises du bl.a. i uorganisk kemi, organisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi, ligesom du får undervisning i støttefagene matematik og fysik.

Du undervises i fag som fx cellebiologi, der handler om cellers opbygning og funktion samt fysiologi, der handler om levende organismers livsprocesser og funktioner. Hermed får du forståelse for, hvordan kroppen fungerer.

Afhængigt af uddannelsessted kan du vælge at specialisere dig inden for forskellige områder. Læs mere på det enkelte universitets hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bahceloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A eller geovidenskab A og kemi A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har kemi på C-niveau, kan du supplere op til B-niveau ved at tage et kursus i august før studiestart i september.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en kvote 2-sprøve og et interview (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået kvote 2-prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS:
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicinalkemi som en selvstændig 3-årig bacheloruddannelse, som finder sted på Institut for Kemi.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fra 2020 medicinalkemi som en selvstændig 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen var tidligere en specialisering på bacheloruddannelsen i kemi.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

 

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalkemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicinalkemi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmulighederne ligger inden for medicinudvikling og medicinfremstilling. Det kan være på det private arbejdsmarked og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information