bacheloruddannelse i Medicinalkemi
Bacheloruddannelse

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer. Du lærer, hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicinalkemi kombinerer viden om, hvordan man kemisk fremstiller lægemidler, med viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, og hvordan den reagerer på lægemidlerne.

Indhold

Uddannelsen er bred med hovedvægt på medicinalkemmi, kemi og farmakologi. Centralt i uddannelsen er forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese ligesom molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen.

Allerede fra starten af uddannelsen skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde, hvor du arbejder med at danne (medicinal)kemiske forbindelser, analysere dem med avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.

Du får en grundig introduktion i kemi og lærer at analysere, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, samt at forstå deres strukturer og egenskaber, herunder specielt deres virkning som lægemiddel.

Fag

Ud over en del molekylærbiologiske fag og farmakologi undervises du bl.a. i uorganisk kemi, organisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi, ligesom du får undervisning i støttefagene matematik og fysik.

Du undervises også i fag som fx cellebiologi, der handler om cellers opbygning og funktion samt fysiologi, der handler om levende organismers livsprocesser og funktioner. Hermed får du forståelse for, hvordan kroppen fungerer.

Forskelle på uddannelsesstederne

Afhængigt af uddannelsessted kan du vælge at specialisere dig inden for forskellige områder. Læs mere på det enkelte universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bahceloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside

Københavns Universitet

 • Enten matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0 eller fysik A med karaktergennemsnit på mindst 2,0 eller kemi A med karaktergennemsnit på mindst 2,0
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicinalkemi som en selvstændig 3-årig bacheloruddannelse, som finder sted på Institut for Kemi.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder fra 2020 medicinalkemi som en selvstændig 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen var tidligere en specialisering på bacheloruddannelsen i kemi.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i medicinalkemi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,2AO
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)7,2AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalkemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medicinalkemi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Jobmulighederne ligger inden for medicinudvikling og medicinfremstilling. Det kan være på det private arbejdsmarked og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information