bacheloruddannelse i Medicinalkemi
Bacheloruddannelse

Medicinalkemi

Medicinalkemi er en kemisk uddannelse med fokus på udvikling og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om kemi kombineret med sundhedsvidenskabelige og molekylærbiologiske fag. Du får indsigt i de processer, der sker i et menneskes krop under sygdom, og i hvordan forskellige lægemidler kan påvirke disse processer. Du lærer, hvordan lægemiddelstoffer virker, opdages, designes, syntetiseres og udvikles.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for udvikling og fremstilling af medicin, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Medicinalkemi kombinerer viden om, hvordan man kemisk fremstiller lægemidler, med viden om, hvordan den menneskelige krop fungerer, og hvordan den reagerer på lægemidlerne.

Centrale områder

Uddannelsen er bred med hovedvægt på kemi, medicinalkemi og farmakologi. Centralt i uddannelsen er forståelsen af molekylers opbygning, stabilitet og syntese ligesom molekylers (lægemidlers) påvirkning af kroppen.

Eksperimentelt arbejde

Allerede fra starten af uddannelsen skal du planlægge og udføre eksperimentelt arbejde, hvor du arbejder med at danne (medicinal)kemiske forbindelser, analysere dem med avancerede måleapparater og forudsige deres egenskaber med teoretiske og computerbaserede metoder.

Du får en grundig introduktion i kemi og lærer at analysere, hvordan forskellige kemiske stoffer fremstilles, samt at forstå deres strukturer og egenskaber, herunder specielt deres virkning som lægemiddel.

Fag

Ud over en del molekylærbiologiske fag og farmakologi undervises du bl.a. i følgende fag:

 • Uorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Fysisk kemi
 • Teoretisk kemi
 • Matematik
 • Fysik

Du undervises også i fag som fx fysiologi, der handler om levende organismers livsprocesser og funktioner, samt cellebiologi, der handler om cellers opbygning og funktion. Hermed får du forståelse for, hvordan kroppen fungerer.

Titel

Bahceloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, teoretiske øvelser, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0
 • Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside

Københavns Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
 • Matematik A med karaktergennemsnit på mindst 7,0. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og København.

Læs om

AU og KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medicinalkemi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)7,9AO
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicinalkemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Jobmulighederne ligger inden for medicinudvikling og medicinfremstilling. Det kan være på det private arbejdsmarked og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information