kandidatuddannelse i Medicinalkemi
Kandidatuddannelse

Medicinalkemi

På kandidatuddannelsen i medicinalkemi udbygger du din viden fra bachelorniveauet om opdagelse, design og fremstilling af lægemidler.

Fakta

Navn:
Medicinalkemi
Andre betegnelser:
Medicinal Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en dybere forståelse af medicinalkemiske grundprincipper. Du lærer om opdagelse, design og syntese af nye kemiske aktivstoffer i fremtidens lægemidler, biofarmaceutiske lægemidler samt computerbaseret drug-design og biostrukturel kemi.

Uddannelsen retter sig bredt mod beskæftigelse inden for erhvervslivet, medicinalindustrien, universiteter, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Fagets hovedområde er medicinalkemi, hvor du især beskæftiger dig med, hvordan man finder, designer og udvikler nye lægemidler. Desuden udbygger du dine kompetencer i syntesedesign af komplekse organiske og biologiske forbindelser.

Du får også indblik i overvejelserne bag valg af avancerede synteser og synteseveje, der kan være velegnede til fremstilling af potentielle lægemiddelstoffer både som teststoffer i laboratorieskala og i produktionsskala.

Specialisering

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for specialisering inden for et medicinalkemisk fagområde sideløbende med, at du får generelle kompetencer i kemi.

Du kan bl.a. tilegne dig viden om design af nye lægemiddelstoffer eller fremstilling af peptider og proteiner som mulige lægemidler. Du får også indsigt i, hvordan moderne computerkemiske metoder indgår i lægemiddeldesign.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medicinal Chemistry.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og eksperimentelt laboratoriearbejde.

Det er muligt at gennemføre et projekt i samarbejde med en virksomhed eller en offentlig institution i Danmark eller i udlandet.

Sprog

Ved Københavns Universitet og Aarhus Universitet udbydes uddannelsen kun på engelsk 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medicinalkemi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for medicinalkemisk forskning og udvikling samt fremstilling og kontrol af lægemiddelstoffer. Det kan være på det private arbejdsmarked i lægemiddelindustrien, både i Danmark og i udlandet, og ved landets forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information