Bacheloruddannelse

Nanoscience

Fremtidens grønne teknologier udvikles i tværfagligt samarbejde. Membranproteiners funktion kan give ideer til grønne energiteknologier eller ny medicin.

Fakta

Navn:
Nanoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Nanoscience er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer fysik, kemi og biologi. På nanoscience kan du få tæt kontakt til forskerne og mulighed for at lave din egen forskning allerede på bacheloruddannelsen.

På uddannelsen kan du studere alt fra nye former for kræftbehandling over brændselsceller, der omdanner brint til energi uden at forurene, til strømførende nanorør, der øger en computers hastighed.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i højteknologiske brancher inden for medicin, bioteknologi, nye avancerede materialer eller energiløsninger. Andre muligheder er at blive forsker i private virksomheder, offentlige institutioner eller universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Nanoscience - eller nanoteknologi - handler om at kontrollere og organisere molekyler i strukturer, så de opnår nye egenskaber.

Uddannelsens tværfaglige opbygning giver dig indblik i, hvordan både fysikere, kemikere og molekylærbiologer arbejder. Man bliver som studerende involveret i forskningsprojekter, hvoraf nogle kan være i samarbejde med private virksomheder. Det gør, at man bliver god til at sætte sig ind komplekse problemer på kort tid – kompetencer som danske og internationale højteknologivirksomheder i høj grad efterspørger.

Undervisningen omfatter følgende emneområder:

 • Almen, organisk og uorganisk kemi, hvor du lærer om organiske og uorganiske stoffer (de stoffer, der ikke indeholder kulstof) og analysen af dem
 • Elektromagnetisme, som er magnetisme, der er fremkaldt af en elektrisk strøm
 • Termodynamik, der beskæftiger sig med varmeenergi og dens overgang til andre former for energi
 • Kvantemekanik, atom- og molekylestruktur, som handler om den fysiske verden og elektromagnetisk stråling i mikroskopisk målestok
 • Biologi, biokemi og molekylærbiologi, hvor du lærer at anvende nanoteknologi på biologiske problemstillinger samt anvende biologiske systemer som nanoteknologiske værktøjer
 • Lineær algebra og calculus, som er vigtige matematiske værktøjer
 • Grundlæggende programmering

Uddannelsen er tværfaglig, og du vil under studiet få illustreret, hvordan ovenstående emner kan bringes i spil inden for nanoscience. Valgfrie moduler på uddannelsen giver dig mulighed for at tone den efter din egen interesse.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0. 

OBS: Ved optagelsen i 2020 er kravet sænket til mindst 6,0 i karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen og mindst 6,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder nanoscience som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder nanoscience som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i nanoscience.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i nanoscience kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Afhængigt af din faglige profil kan du blive optaget på forskellige kandidatuddannelser.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine fremtidige jobmuligheder ligger inden for forsknings- og udviklingsarbejde i både offentlige institutioner og private virksomheder som fx medicinalsektoren, kvanteteknologien, miljøområdet eller inden for bioteknologi. Du vil bl.a. kunne arbejde som konsulent, leder og projektleder og være bindeled mellem virksomheder og forskningsverdenen.

Du kan allerede som bachelor få job som fx laboratorietekniker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medico- og laboratoriearbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information