Bacheloruddannelse

Nanoscience

Nanoscience er et tværfagligt studie, som kombinerer fysik, kemi og biologi.

Fakta

Navn:
Nanoscience
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På nanoscience får du tæt kontakt til forskerne og mulighed for at lave din egen forskning allerede på bacheloruddannelsen.

Du kan studere alt fra nye former for kræftbehandling over brændselsceller, der omdanner brint til energi uden at forurene, til strømførende nanorør, der øger en computers hastighed.

Bacheloruddannelsen giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i højteknologiske brancher inden for medicin, bioteknologi, nye avancerede materialer eller energiløsninger. Du kan også blive forsker i private virksomheder, offentlige institutioner eller universiteter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Nanoscience - eller nanoteknologi - handler om at kontrollere og organisere molekyler i strukturer, så de opnår nye egenskaber.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du lærer metoder, som bruges af både fysikere, kemikere og molekylærbiologer.

Du lærer at sætte dig ind i komplekse problemer på kort tid – kompetencer som danske og internationale højteknologivirksomheder i høj grad efterspørger.

Områder

Undervisningen omfatter følgende områder:

 • Almen, organisk og uorganisk kemi, hvor du lærer om organiske og uorganiske stoffer (de stoffer, der ikke indeholder kulstof) og analysen af dem
 • Elektromagnetisme, som er magnetisme, der er fremkaldt af en elektrisk strøm
 • Termodynamik, der beskæftiger sig med varmeenergi og dens overgang til andre former for energi
 • Kvantemekanik, atom- og molekylestruktur, som handler om den fysiske verden og elektromagnetisk stråling i mikroskopisk målestok
 • Biologi, biokemi og molekylærbiologi, hvor du lærer at anvende nanoteknologi på biologiske problemstillinger samt anvende biologiske systemer som nanoteknologiske værktøjer
 • Lineær algebra, calculus og statistik, som er vigtige matematiske værktøjer
 • Grundlæggende programmering
 • Eksperimentelle metoder i fysik, kemi og molekylærbiologi

Som studerende bliver du involveret i forskningsprojekter, hvoraf nogle kan være i samarbejde med private virksomheder.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside
 • Fra optagelsen 2022 er der krav om matematik A med et karakteregennemsnit på mindst 7,0. Kravet gælder i både kvote 1 og kvote 2

Aarhus Universitet

 • Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0, og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 6,0
 • Hvis du ikke opfylder eller ikke forventer at opfylde ovenstående, kan du søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet
 • Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Nanoscience.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København Ø (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i nanoscience kan du læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Andre kandidatuddannelser inden for det naturvidenskabelige område kan også være en mulighed.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Dine fremtidige jobmuligheder ligger inden for forsknings- og udviklingsarbejde i både offentlige institutioner og private virksomheder som fx medicinalsektoren, kvanteteknologien, miljøområdet eller inden for bioteknologi. Du vil bl.a. kunne arbejde som konsulent, leder og projektleder og være bindeled mellem virksomheder og forskningsverdenen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information