kandidatuddannelse i Biomedicinsk informatik
Kandidatuddannelse

Biomedicinsk informatik

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, får du indsigt i biomedicinske problemstillinger samtidig med, at du lærer om computerbaserede metoder til håndtering af store datamængder.

Fakta

Navn:
Biomedicinsk informatik
Andre betegnelser:
Computational Biomedicine
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det gælder data, der bruges inden for biologiske og biomedicinske områder, herunder i den farmaceutiske industri og inden for sundhedsområdet.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder, på universiteter, i sundhedssektoren, på patentbureauer mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i biomedicinsk informatik omhandler bioinformatik og statistik anvendt på biologiske molekyler og store datamængder inden for biomedicin og biologi.

Herunder hører omics-området (omics - en betegnelse for de metoder, der behandler og analyserer store mængder af biologiske molekyler).

Indhold

Første semester på uddannelsen omfatter en række obligatoriske kurser med udgangspunkt i biologi, bioinformatik og programmering.

Afhængigt af din adgangsgivende bacheloruddannelse skal du følge en af flg. to udbudte linjer (conversion classes):

  • Introduktion til programmering
  • Molekylær biologi og proteinkemi

Andet semester fokuserer på håndtering af store datasæt, biologiske netværk og avanceret proteinmodellering. Du opnår viden om sekvensanalyse, biomolekylers strukturer og funktioner, translationel medicin og epidemiologi.

Undervisningsform

Undervisningen er sammensat af diskussionsfora, kurser, valgfag og individuelle projekter. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computational Biomedicine.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under de Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biomedicinsk informatik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav fra SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En lang række bacheloruddannelser inden for naturvidenskab og teknisk videnskab giver adgang til kandidatuddannelsen. Se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du skal desuden have bestået dit engelskfag med et samlet karaktergennemsnit svarende til minimum 3,0 på den danske karakterskala.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat i biomedicinsk informatik vil du have jobmuligheder i bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder, på universiteter, i sundhedssektoren, på patentbureauer mv.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information