kandidatuddannelse i biokemi og molekylær biologi
Kandidatuddannelse

Biokemi og molekylær biologi

Kandidatuddannelsen giver dig en dybere viden om de grundlæggende processer, der styrer alle cellers liv, udvikling og funktion.

Fakta

Navn:
Biokemi og molekylær biologi
Andre betegnelser:
Biochemistry and Molecular Biology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Denne viden er nødvendig inden for forskningen i bl.a. kræft, sukkersyge og smitsomme sygdomme.

Uddannelsen har fokus på tre områder: Opbygning og organisering af gener, regulering af geners aktivitet og undersøgelser af, hvordan geners information via RNA oversættes til protein.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med fx biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol. Det kan både være inden for det private eller det offentlige arbejdsmarked.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen udbygger du din viden fra bacheloruddannelsen. Du lærer mere om de fundamentale processer, der styrer cellers liv og udvikling, og du får praktisk erfaring med avancerede metoder til at studere celler og andre modelorganismer.

Specialer

Du får også mulighed for, gennem valgfag, individuelle studieaktiviteter og speciale, at specialisere dig inden for et biokemisk eller molekylærbiologisk emne, du finder interessant.

Uddannelsen er i væsentlig grad en eksperimentel disciplin, hvor dine eksperimentelle og praktiske færdigheder er i fokus.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. 

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde.

Praktik og udlandsophold

Der er mulighed for praktik eller udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked, fx med forskning og udvikling inden for medicinalindustrien, i den offentlige sundhedssektor og på universiteter. 

Du kan fx komme til at arbejde som cancerbiolog, cellebiolog, genteknolog, immunolog, mikrobiolog, proteinkemiker eller lægemiddelkonsulent.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information