bioinformatik
Kandidatuddannelse

Bioinformatics

Kandidatuddannelsen i bioinformatics kombinerer matematik, biologi og datalogi.

Fakta

Navn:
Bioinformatics
Andre betegnelser:
Bioinformatik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du, hvordan man bruger matematiske metoder til at undersøge biologiske sammenhænge. Du opnår viden om specialiserede processer som fx håndtering og bearbejdning af biologiske data, men med en tværfaglig tilgang, hvor andre fagområder inddrages.

Du vil som færdiguddannet kandidat have en bred vifte af jobmuligheder - bl.a. i hospitalssektoren, medicinal- og biotekindustrien samt i it-branchen.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i bioinformatik lærer du, hvordan man udvikler og bruger matematiske og datalogiske metoder til at arbejde med biologiske data.

Biologiske data

Forskning i mennesker, dyr og planters gener betyder, at mængden af biologiske data er vokset enormt de sidste 20 år. Samtidig med at den biologiske informationsmængde vokser, får forskerne brug for nye metoder til at analysere og håndtere de mange informationer.

Uddannelsen i bioinformatik handler om, hvordan man bearbejder biologiske data, fx dna-sekvenser fra mennesker eller dyr, og hvordan man kan udvikle og forbedre metoderne, så de kan bruges i fremtidens forskning.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du arbejder med emner inden for genetik, molekylærbiologi, biokemi, matematik, statistik og datalogi. Du lærer både at forstå de biologiske processer og at arbejde med matematiske metoder og computermodeller til at analysere og håndtere disse processer.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Bioinformatics.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Bioinformatics foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder i hospitalssektoren, medicinalindustrien, i biotekindustrien, i offentlige institutioner og i it-branchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information